Slotsom: stedenbouw = ontwerp + proces + debat

24 januari 2013

2 minuten

Nieuws Na anderhalf jaar wordt de balans van stedenbouw als veranderkracht door de initiatiefnemers opgemaakt. Samengevat: stedenbouw = ontwerp + proces + debat. In een bondig essay verwoorden de initiatiefnemers hun voortschrijdend inzicht, en presenteerden dat ook op een publieke verantwoording op 28 november 2012.

Stedenbouw heeft baat bij veranderkracht- zoveel is duidelijk. Niet voor iederen nieuw, wel actueel. De stedenbouwer vindt zijn rol niet meer in het uittekenen van plankaarten en toekomstbeelden in opdracht van markt op overheid. Eerder is hij een luisteraar en gespreksleider die modereert en intervenieert en als ontwerper met zijn unieke vakmanschap als ontwerper het gesprek stuurt, leidt en uitkristalliseert. De kruisbestuiving tussen stedenbouw en veranderkracht levert bruikbaar instrumentarium op, dat in het essay wordt uitgewerkt:
-inzicht in het krachtenveld en de dynamiek rond de opgave
-kunnen schakelen in aanpak en proces: kies je kleur.
-het ontwerp is veelzijdig inzetbaar: kies uit je repertoire.

Vanuit deze inzichten komen de initiatiefnemers tot dezelfde slotsom als Larry Beasley: de stedenbouw heeft de maatschappij veel te bieden. Zelf zullen ze actief op zoek moeten gaan om de potentie van hun bijdrage daaraan uit te dragen. Want de opdracht daartoe zal maar zelden geformuleerd worden. Het begint bij een aanbod.

Initiatiefnemers Enno Zuidema en Dorien de Wit vertellen wat zij leerden van Stedenbouw als Veranderkracht
Het afsluitende essay 'ontwerp én proces 'en debat', door Patrick van der Klooster, Dorien de Wit en Enno Zuidema

Zie ook:Meest recent

Adri Duivesteijn door Roel Wijnants (bron: flickr.com)

Adri Duivesteijn, hij gaf Almere nieuwe betekenis en toekomst

PvdA-bestuurder en voorvechter van architectuur en particulier opdrachtgeverschap Adri Duivesteijn overleed op 17 maart. Collega-wethouder Tjeerd Herrema maakte hem van nabij mee. Een IM.

Uitgelicht
Persoonlijk

28 maart 2023

Marlon Boeve en Co Verdaas door Sander van Wettum (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Hoogleraren kijken na groen licht voor Omgevingswet uit naar de ontdekkingstocht

De Omgevingswet treedt na jaren van uitstel vanaf 1 januari 2024 in werking. Hoogleraren Marlon Boeve (Omgevingsrecht) en Co Verdaas (Gebiedsontwikkeling) zijn blij met deze duidelijkheid en kijken uit naar de ontdekkingstocht.

Interview

28 maart 2023

Jan Brugman in Rijswijk Buiten door Reinier Bergsma (bron: bpd)

Jan Brugman over de langjarige publieke aansturing bij Rijswijk Buiten

RijswijkBuiten heeft een indrukwekkende metamorfose doorgemaakt, van kassengebied naar woonlocatie. Jan Brugman was hiervoor verantwoordelijk met zijn programmabureau. Een terugblik op een planproces met de gemeente volop aan het stuur.

Persoonlijk

27 maart 2023