Slotsom: stedenbouw = ontwerp + proces + debat

24 januari 2013

2 minuten

Nieuws
Na anderhalf jaar wordt de balans van stedenbouw als veranderkracht door de initiatiefnemers opgemaakt. Samengevat: stedenbouw = ontwerp + proces + debat. In een bondig essay verwoorden de initiatiefnemers hun voortschrijdend inzicht, en presenteerden dat ook op een publieke verantwoording op 28 november 2012.

Stedenbouw heeft baat bij veranderkracht- zoveel is duidelijk. Niet voor iederen nieuw, wel actueel. De stedenbouwer vindt zijn rol niet meer in het uittekenen van plankaarten en toekomstbeelden in opdracht van markt op overheid. Eerder is hij een luisteraar en gespreksleider die modereert en intervenieert en als ontwerper met zijn unieke vakmanschap als ontwerper het gesprek stuurt, leidt en uitkristalliseert. De kruisbestuiving tussen stedenbouw en veranderkracht levert bruikbaar instrumentarium op, dat in het essay wordt uitgewerkt:
-inzicht in het krachtenveld en de dynamiek rond de opgave
-kunnen schakelen in aanpak en proces: kies je kleur.
-het ontwerp is veelzijdig inzetbaar: kies uit je repertoire.

Vanuit deze inzichten komen de initiatiefnemers tot dezelfde slotsom als Larry Beasley: de stedenbouw heeft de maatschappij veel te bieden. Zelf zullen ze actief op zoek moeten gaan om de potentie van hun bijdrage daaraan uit te dragen. Want de opdracht daartoe zal maar zelden geformuleerd worden. Het begint bij een aanbod.

Initiatiefnemers Enno Zuidema en Dorien de Wit vertellen wat zij leerden van Stedenbouw als Veranderkracht
Het afsluitende essay 'ontwerp én proces 'en debat', door Patrick van der Klooster, Dorien de Wit en Enno Zuidema

Zie ook:Meest recent

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week waarin duidelijk werd dat we het met elkaar moeten doen

Aandacht voor new town Nieuwegein, conflicterende ruimteclaims in Amsterdam en de energietransitie. De conclusie na de afgelopen week Gebiedsontwikkeling.nu: ‘we zullen het met elkaar moeten doen’.

Nieuws

6 oktober 2022

Luchtfoto Oosterwold Almere door Claire Slingerland (bron: Shutterstock)

Het fiasco van Oosterwold

Langzaam maar zeker tekent het totale fiasco van plan Oosterwold zich af, concludeert emeritus hoogleraar en ROm-columnist Friso de Zeeuw. “Een decennium na de start valt deze ‘radicaal andere manier van gebiedsontwikkeling’ genadeloos door de mand.

Opinie

6 oktober 2022

Energietransitie door FrankHH (bron: Shutterstock)

Rob Jetten: extra investeringen in het stroomnet en snellere vergunningverlening

Er komen extra investeringen in het stroomnet en het wordt makkelijker om nieuwe infrastructuur aan te leggen. De plannen moeten de oplossing zijn voor gebiedsontwikkelingen die door de druk op het stroomnet in gevaar (zouden) komen.

Nieuws

5 oktober 2022