Slotsom: stedenbouw = ontwerp + proces + debat

24 januari 2013

2 minuten

Nieuws Na anderhalf jaar wordt de balans van stedenbouw als veranderkracht door de initiatiefnemers opgemaakt. Samengevat: stedenbouw = ontwerp + proces + debat. In een bondig essay verwoorden de initiatiefnemers hun voortschrijdend inzicht, en presenteerden dat ook op een publieke verantwoording op 28 november 2012.

Stedenbouw heeft baat bij veranderkracht- zoveel is duidelijk. Niet voor iederen nieuw, wel actueel. De stedenbouwer vindt zijn rol niet meer in het uittekenen van plankaarten en toekomstbeelden in opdracht van markt op overheid. Eerder is hij een luisteraar en gespreksleider die modereert en intervenieert en als ontwerper met zijn unieke vakmanschap als ontwerper het gesprek stuurt, leidt en uitkristalliseert. De kruisbestuiving tussen stedenbouw en veranderkracht levert bruikbaar instrumentarium op, dat in het essay wordt uitgewerkt:
-inzicht in het krachtenveld en de dynamiek rond de opgave
-kunnen schakelen in aanpak en proces: kies je kleur.
-het ontwerp is veelzijdig inzetbaar: kies uit je repertoire.

Vanuit deze inzichten komen de initiatiefnemers tot dezelfde slotsom als Larry Beasley: de stedenbouw heeft de maatschappij veel te bieden. Zelf zullen ze actief op zoek moeten gaan om de potentie van hun bijdrage daaraan uit te dragen. Want de opdracht daartoe zal maar zelden geformuleerd worden. Het begint bij een aanbod.

Initiatiefnemers Enno Zuidema en Dorien de Wit vertellen wat zij leerden van Stedenbouw als Veranderkracht
Het afsluitende essay 'ontwerp én proces 'en debat', door Patrick van der Klooster, Dorien de Wit en Enno Zuidema

Zie ook:Meest recent

Impressie van de fietser ervaring in Merwede door LOLA landscape architects (bron: LOLA landscape architects)

De auto’s de wijk uit, zo doen ze dat in Merwede

Wat draagt de privaat-publieke samenwerking bij aan de ambities van Merwede? Het samenwerkingsverband maakt de besluitvorming complex maar maakt ook dat alle partijen hun wensen en ambities in een vroeg stadium scherp moeten krijgen.

Analyse

1 december 2023

Caravans door Joost Zonneveld (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Beeldessay: stilte voor de gebiedsontwikkelaars

De laatste open plekken in de stad zijn niet alleen goud voor gebiedsontwikkelaars, maar vormen ook een laatste doorkijkje naar het verleden. Joost Zonneveld brengt de laatste rafelrand binnen de Amsterdamse Ring in beeld.

Uitgelicht
Opinie

1 december 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van de ommekeer

Wil je helemaal bij zijn bij de (gebieds)ontwikkelingen van de afgelopen week? Dan zijn dit de stukken die je gelezen moet hebben. Het was de week van de comebacks op Gebiedsontwikkeling.nu.

Nieuws

30 november 2023