Leefbaarheidseffectrapportage (2020) door StrateGis (bron: www.strategisgroep.nl)

“Smart cities falen omdat burgers niet worden meegenomen”

1 september 2020

3 minuten

Analyse Willen smart cities een succes worden, dan moeten burgers veel vroeger betrokken worden bij de keuze voor leveranciers en de ontwikkeling van diensten om zo'n slimme stad te worden. Dat stelt Jared Mondschein, wetenschapper bij Rand (een Amerikaans onderzoeksbureaus voor beleid en publieke vraagstukken), in een opiniestuk op Smart Cities Dive.

“De technologie zelf is niet het probleem”, noteert Mondschein na gesprekken met initiatiefnemers van smart city-projecten in de Verenigde Staten. “De sensoren en andere instrumenten zijn vaak robuust en bevatten weinig problemen.” Niettemin worden de diensten en onderliggende datasets weinig gebruikt door de inwoners van de smart city.

Apps bouwen

Dat komt, concludeert Mondschein, omdat burgers niet betrokken worden bij de ontwikkeling van die digitale tools. Ze praten bijvoorbeeld niet mee als ambtenaren leveranciers van de instrumenten selecteren, onder meer vanwege geheimhoudingsafspraken of omdat de ambtenaren dit gewoon vergeten zijn. Hierdoor sluit de gekozen oplossing niet (optimaal) aan op de wensen van diezelfde burgers.

De onderzoeker haalt als voorbeeld van slecht smart-city-beleid de zogeheten open data-portalen aan. Op deze websites (bijvoorbeeld data.overheid.nl) vinden burgers alle beschikbare openbare data van de overheid, zoals over misdaad, gemeentelijke inkomsten en uitgaven, aanbestedingen en mobiliteit. Het idee is dat de overheid hierdoor transparanter werkt, beter te controleren valt en meer service verleent. Bovendien kunnen organisaties en burgers met de data zelf nuttige apps en andere smart city-diensten bouwen. Je kunt hierbij denken aan de Leefbaarheidseffectrapportage, een samen met burgers gebouwde webtool die laat zien hoe veilig, groen en bereikbaar een wijk is.

Eigen de stad toe

Uit onderzoek van Rand eerder dit jaar naar de smart-city-situatie in Los Angeles bleek niettemin dat door drie ‘significante obstakels’ deze open data-portalen niet goed werken. De aanwezige datasets worden niet vaak genoeg bijgewerkt en aangevuld (waardoor de kennis onvolledig en achterhaald is), potentiële databronnen voor live inzicht in de stad (zoals parkeergegevens) blijven achterwege, en datasets worden niet voorzien van voldoende context (waardoor het voor burgers heel lastig is om in te zien waar de data vandaan komt en wat zij hiermee kunnen doen).

“Het was voor ons geen verrassing dat ambtenaren die deze portalen beheren, ons vertelden dat ze verbaasd zijn over hoe weinig lokale toepassingen er ontwikkeld zijn met hun data", schrijft Mondschein. "De hoofdoorzaak hiervan kan de fout zijn dat de ervaring van burgers niet is meegenomen.”

Die situatie is vergelijkbaar met die in Nederland. Veel dataportalen worden na lancering niet of nauwelijks onderhouden, het aanbod van datasets is beperkt en de technische drempel om er iets mee te doen is hoog. Zo is in Nederland Buienradar (op basis van opendare data van het KNMI) een even bekend als zeldzaam voorbeeld van de succesvolle toepassing van open data. Door al die beperkingen blijft de kans klein dat burgers zich de smart city toe-eigenen.Cover: ‘Leefbaarheidseffectrapportage (2020)’ door StrateGis (bron: www.strategisgroep.nl)


Inge Janse - 2021 door Sander van Wettum (bron: Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling)

Door Inge Janse

Voormalig adjunct-hoofdredacteur van Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

sportcampus Zuiderpark, Den Haag door Menno van der Haven (bron: shutterstock)

Wat is goed in de ruimtelijke ordening?

De vraag ‘wat is een goede ruimtelijke ordening?’ wint aan gewicht nu we als samenleving meer ambities hebben dan er aan ruimte beschikbaar is. Alle reden voor een nadere reflectie, door hoogleraren Marlon Boeve en Co Verdaas.

Uitgelicht
Analyse

24 april 2024

Centrum Haarlem door Maykova Galina (bron: shutterstock)

Lokaal kijken naar de lange termijn, de visie en ervaringen van Willem Hein Schenk

In het boekje Sturen op Stadsarrangementen deelt architect Willem Hein Schenk de inzichten die hij verkreeg met zijn podcastserie de Haarlem Sessies. In een interview vertelt hij wat zijn belangrijkste lessen zijn: “Kijk naar de lange termijn”.

Interview

24 april 2024

Hoge Vucht, Breda door XL Creations (bron: shutterstock)

Een beter perspectief voor kansarme buurten, zo doet Breda dat

Het bieden van meer perspectief aan bewoners van kansarme wijken is geen sinecure. Lokaal kan daar het nodige voor gedaan worden, maar ook hogere overheden moeten meedoen. In Breda worden ze actief bij de problematiek betrokken.

Casus

23 april 2024