platform voor kennis, nieuws en debat
platform voor kennis, nieuws en debat
Dossier Data & Digitalisering
GO Dossier big & open data

Dossier Data & Digitalisering

In dit dossier vindt u alle artikelen van Gebiedsontwikkeling.nu over de rol en waarde van data & digitalisering voor gebiedsontwikkeling.

“Wij beschouwen data-analyses te snel als waarheden” (8 augustus 2019)
Architect Do Janne Vermeulen waarschuwt op Archined voor de schijnbare objectiviteit van data en het blind volgen van algoritmes. “Data-analyse is altijd een uitkomst van menselijk handelen, en daarom per definitie subjectief.”

“Technisch kan bijna alles, maar willen we dat ook?” (26 juni 2019)
Wat is de potentie van data voor gebiedsontwikkeling? In hoeverre wordt die belofte al ingelost? En hoe versnellen we dat proces? Dat zijn de centrale vragen tijdens het rondetafelgesprek van de Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling op de vastgoedbeurs Provada, begin juni in Amsterdam. 

Doen we wel genoeg met big en open data? (29 mei 2019)
Zijn de inzet van big en open data vast onderdeel geworden van gebiedsontwikkeling? Inge Janse merkt er weinig van, maar hoopt dat hij ongelijk heeft.

Gebiedsontwikkeling met open data: niet makkelijk, wel beloftevol (27 maart 2019)
Samen wijken visualiseren, effecten van projecten op de leefbaarheid berekenen, inschatten waar voor- en tegenstanders van gebiedsontwikkelingen wonen: er kan veel met digitale data, bleek tijdens de werkconferentie ‘Slim ruimtegebruik’. Dit artikel belicht de belangrijkste tools die aan bod kwamen.

Kansen door analyse van energiedata (21 maart 2019)
De kloof tussen wat er met data kan en wat ermee gebeurt, is nog groot. Joris Berkhout, partner bij Quintel, ging het gesprek met de deelnemers aan over hoe de afstand tussen data en toepassing te overbruggen is. Dat leverde drie spanningsvelden op.

Gebiedsontwikkeling à la Triangel: data en spel in plaats van het oude model (14 februari 2019)
Triangel werkt met computersysteem vol datasets. Data kunnen namelijk helpen om bij een gebiedsontwikkeling heel snel alle relevante informatie over een wijk te verzamelen, zoals inkomsten- en opleidingsniveau, aangevuld met inzichten in klimaatverandering en veranderende mobiliteit.

Drie instrumenten om burgers te activeren bij stedelijke ontwikkeling (6 december 2018)
Via ‘data walks’, ‘data dialogues’ en de ‘data in the city game’ agendeert het Centre for BOLD Cities smart cities in het politieke debat. Zijn burgers zich voldoende bewust van het gebruik van hun gegevens? Erasmus-hoogleraar Liesbeth van Zoonen stelt dat maar weinig mensen weten wat er met hun gegevens gebeurt, ondanks de toenemende interesse in de slimheid van steden.

Geen goede gebiedsontwikkeling zonder data (3 december 2018)
Elektrisch rijden in 2030, verduurzaming van de woningvoorraad, klimaatadaptatie, transitie naar een circulaire landbouw en economie, 1 miljoen extra woningen. Zonder goed gebruik van data zijn we niet in staat de goede antwoorden voor deze opgaven te genereren. Vier adviseurs van Over Morgen illustreren welke rol data kunnen spelen bij gebiedsontwikkeling.

Utrecht, gezonde stad dankzij koppeling data (4 september 2017)
De gemeente Utrecht ontwikkelt een digitaal, interactief 3D-platform voor stedelijke ontwikkeling in de breedste zin van het woord. Wat de gemeente Utrecht voor ogen staat, laat zich nog het best omschrijven als een ‘SimCity-interface’ voor de stad, waarmee de effecten van beleidsmaatregelen kunnen worden getoetst en toekomstscenario’s worden gesimuleerd. 

All you need is data (10 mei 2017)
Als alle gebouwen, apparaten, voertuigen, diensten en mensen onderling verbonden zijn, ontstaat er een smart omgeving. Een dorp of stad waarvan we veel beter weten wat er gebeurt, en waarin we gedrag beter kunnen voorspellen. Een gebied dat we misschien wel op een slimmere manier kunnen doorontwikkelen. Drie deskundigen over de relatie tussen big data en gebiedsontwikkeling.

Data vertellen (veel over) wat de klant wil (15 november 2016)
Wat wil de klant? Deze simpele vraag is steeds makkelijker in kaart te brengen dankzij het gebruik van data. SYNCHROON, Blauwhoed en BPD Gebiedsontwikkeling laten zien hoe ze inzetten op het beter in kaart brengen van klantgedrag dankzij data. Toch zijn data op zich niet zaligmakend. “Belangrijk is het stuk analyse. Het gaat om het verhaal achter de cijfers.”

Data-sharing en -partnering in gebiedsontwikkeling (13 november 2016)
Het combineren en uitwisselen van data van verschillende partijen (data sharing & - partnering) kan besluitvorming in gebiedsontwikkeling versnellen en verbeteren. Daarmee kunnen transactiekosten omlaag. Maar snelheid van besluitvorming en gezamenlijk handelingsperspectief van partijen blijkt ook juist voor economisch succesvolle gebieden een essentiële factor te zijn.

Op zoek naar het nieuwe Utopia (7 november 2016)
“De kern van gebiedsontwikkeling: het samenwerken, of ook het uitvechten van ruzies, blijft mensenwerk”, stelde Friso de Zeeuw. Voor het ontwerp, dat alle belangen moet verenigen, zal geen algoritme gevonden worden. Voorspelde, ingrijpende veranderingen door slimme technologie en Big Data noemde hij speculatief. 

Tot betere besluiten komen dankzij Big Data (12 oktober 2016)
Inspelen op een sterk veranderende wereld waar Big Data een steeds belangrijkere rol spelen. Heleen Aarts, Directeur Gebiedsontwikkeling Amvest, vertelt dat het niet om de data zelf gaat. “Alleen aan data heb je niets. Het gaat om de analyses die je er mee kunt maken.”

Vragen vanuit gebiedsontwikkeling

  • Algemeen: wat is de impact van technologie op het publieke en private domein?
  • Wat is de betekenis van Big Data voor de kennis over marktontwikkeling?
  • Wat betekent de opkomst van smart energy systems voor het gebiedsontwikkelingsproces?
  • Wat doet Big Data met onze rekenmodellen?
  • Welke tools en nieuwe werkwijzen levert nieuwe technologie voor de aanpak van binnenstedelijke transformatie?
  • Wat zijn uitdagingen van het gebruik van big data in stationsgebieden en hoe kan het uiteindelijk bijdragen aan gebiedsontwikkeling?

Wat is de betekenis van Big Data voor de kennis over marktontwikkeling?

Wat betekent de opkomst van smart energy systems voor het gebiedsontwikkelingsproces?

Wat doet Big Data met onze rekenmodellen?

Welke tools en nieuwe werkwijzen levert nieuwe technologie voor de aanpak van binnenstedelijke transformatie?

Wat zijn uitdagingen van het gebruik van big data in stationsgebieden en hoe kan het uiteindelijk bijdragen aan gebiedsontwikkeling?