Meppel, Netherlands, May 2, 2022; Cityscape of Meppel with the name of the city in colored letters. door Jan van der Wolf (bron: Shutterstock)

Sneller bouwen door betere bereikbaarheid: Rijk zet Mobiliteitsfonds in

1 juli 2022

3 minuten

Nieuws Het kabinet investeert 1,2 miljard in infrastructuur voor het sneller bouwen van 135.000 nieuwe woningen. Het geld voor deze ‘versnellingsafspraken’ komt uit het Mobiliteitsfonds. Er zijn nu 70 projecten gekozen, verspreid over het hele land – tot en met Meppel aan toe.

Miljoenen voor noordelijke stadsentree Meppel’, ‘Nijmegen ontvangt 82 miljoen euro om sneller woningen te realiseren’ en ‘Delft krijgt 60 miljoen euro van het Rijk’. Wie deze week een willekeurige website van een Nederlandse krant opent, heeft grote kans dat de miljoenen en blije wethouders haar of hem om de oren vliegen. De reden? Een Kamerbrief met bijbehorend persbericht waarin het kabinet bekend maakt welke 70 voorstellen in totaal 1,2 miljard euro mogen verdelen. Het geld is bestemd voor de realisatie en bereikbaarheid van 135.000 nieuwe woningen.

Van Almelo tot Zwijndrecht

Dit bedrag is afkomstig uit het Mobiliteitsfonds. In totaal zit er in dit fonds, een van de plannen uit het regeerakkoord, 7,5 miljard om de woningbouw in Nederland te versnellen. Met het geld kunnen overheden een goede ontsluiting van nieuwe woningen realiseren, zowel in de 17 grootschalige NOVI-woningbouwgebieden als daarbuiten – iets dat in de Vinex-periode nog weleens werd vergeten. Om snel stappen te kunnen zetten, hebben de verantwoordelijke ministers en staatssecretaris samen met regionale overheden ‘versnellingsafspraken’ gemaakt.

Kleine ingrepen

Regio’s en gemeenten zijn afgelopen voorjaar uitgenodigd om woningbouwvoorstellen in te dienen. De eis daarbij: ze moeten op korte termijn bijdragen aan een snellere beschikbaarheid van betaalbare woningen. Het gaat om woningbouwprojecten die door kleine ingrepen versneld gerealiseerd kunnen worden, zoals de aanleg van een brug, tunnel, fietspad of busstation. Uit de ingezonden voorstellen zijn verspreid over het hele land 70 projecten gekozen, van Almelo tot Zwolle en van Almere tot Zwijndrecht.

28 miljoen

Volgens de Rijksoverheid zijn op dit moment zijn 32 voorstellen zo ver uitgewerkt dat tussen het Rijk en de desbetreffende regio al concrete afspraken zijn gemaakt om de plannen uit te voeren. Dit gaat in totaal om ruim 586 miljoen euro, waarmee ruim 71.000 woningen met bijbehorende infrastructuur versneld gebouwd kunnen worden. Zo gaat er ruim 28 miljoen euro naar het Drentse Meppel.

Het gaat over de groei en de toekomst van Meppel

Met dit geld worden niet alleen een fietstunnel en een langzame verkeersverbinding aangelegd om de noordelijke stadsentree van Meppel te realiseren, maar wordt ook de bouw van ruim 2.500 woningen mogelijk. “De stadsentree gaat dus over veel meer dan een fietstunnel en een nieuwe weg. Het gaat over de groei en de toekomst van Meppel,” zegt wethouder Robin van Ulzen in een persbericht van de gemeente.

Geluid dempen

De gemeente Dordrecht krijgt ook 28 miljoen, maar dan voor de aanleg van het Maaspark. Het groen moet het geluid van het nabijgelegen spoor dempen en het gevaar verminderen. Door de aanleg van het groen, een snel fietspad langs het spoor naar het station, een fiets- en voetgangerstunnel onder het spoor door en een nieuwe parkeergarage wordt de bouw van 2.000 nieuwe woningen op het Maasterras mogelijk.

Najaar

Voor de andere 38 plannen “is het streven in het najaar afspraken te kunnen maken.” De andere ruim 6 miljard uit het Mobiliteitsfonds wordt gebruikt voor het realiseren van infrastructuur in 17 grootschalige woningbouwgebieden. Ook voor deze investeringen is het streven om in het najaar de eerste afspraken te maken.


Lees de Kamerbrief en het bijbehorende persbericht op de website van de Rijksoverheid.


Cover: ‘Meppel, Netherlands, May 2, 2022; Cityscape of Meppel with the name of the city in colored letters.’ door Jan van der Wolf (bron: Shutterstock)


Jasper_monster_sandervanwettum door Sander van Wettum (bron: SKG)

Door Jasper Monster

Redacteur Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

Groene wildernis in New York door Why Factory (bron: Nai Publishers)

The green dip, het moet allemaal nog veel groener – en rap graag

Recensent Jaap Modder las ‘The green dip’, de nieuwste publicatie van The Why Factory Het bevat een stappenplan voor meer groene wildernis in de steden. Modder is na eerste bestudering kritisch maar stelt dat oordeel later bij.

Recensie

17 juni 2024

Wonen aan de Schoolpad in Laren door Tulp8 (bron: Wikimedia Commons)

Leefwerelden van arm en rijk zijn steeds meer gescheiden, maar mede via gebiedsontwikkeling is daar iets aan te doen

Het Sociaal Cultureel Planbureau onderzocht in hoeverre welvarenden en minder welvarenden mensen ontmoeten buiten hun eigen welvaartsniveau. Steeds minder, is de conclusie. Gemeenten kunnen hier iets aan doen, mede door te letten op het woningaanbod.

Analyse

17 juni 2024

De groene stad door SARYMSAKOV ANDREY (bron: Shutterstock)

Maak energie nu al integraal onderdeel van de verstedelijking van morgen

Verdere verstedelijking is nodig om aan de woningvraag te voldoen. Een van de grote opgaven daarbij is het energievraagstuk. Paul van den Bragt laat zien dat dit meer is dan het oplossen van het acute probleem van netcongestie.

Analyse

14 juni 2024