Meppel, Netherlands, May 2, 2022; Cityscape of Meppel with the name of the city in colored letters. door Jan van der Wolf (bron: Shutterstock)

Sneller bouwen door betere bereikbaarheid: Rijk zet Mobiliteitsfonds in

1 juli 2022

3 minuten

Nieuws Het kabinet investeert 1,2 miljard in infrastructuur voor het sneller bouwen van 135.000 nieuwe woningen. Het geld voor deze ‘versnellingsafspraken’ komt uit het Mobiliteitsfonds. Er zijn nu 70 projecten gekozen, verspreid over het hele land – tot en met Meppel aan toe.

Miljoenen voor noordelijke stadsentree Meppel’, ‘Nijmegen ontvangt 82 miljoen euro om sneller woningen te realiseren’ en ‘Delft krijgt 60 miljoen euro van het Rijk’. Wie deze week een willekeurige website van een Nederlandse krant opent, heeft grote kans dat de miljoenen en blije wethouders haar of hem om de oren vliegen. De reden? Een Kamerbrief met bijbehorend persbericht waarin het kabinet bekend maakt welke 70 voorstellen in totaal 1,2 miljard euro mogen verdelen. Het geld is bestemd voor de realisatie en bereikbaarheid van 135.000 nieuwe woningen.

Van Almelo tot Zwijndrecht

Dit bedrag is afkomstig uit het Mobiliteitsfonds. In totaal zit er in dit fonds, een van de plannen uit het regeerakkoord, 7,5 miljard om de woningbouw in Nederland te versnellen. Met het geld kunnen overheden een goede ontsluiting van nieuwe woningen realiseren, zowel in de 17 grootschalige NOVI-woningbouwgebieden als daarbuiten – iets dat in de Vinex-periode nog weleens werd vergeten. Om snel stappen te kunnen zetten, hebben de verantwoordelijke ministers en staatssecretaris samen met regionale overheden ‘versnellingsafspraken’ gemaakt.

Kleine ingrepen

Regio’s en gemeenten zijn afgelopen voorjaar uitgenodigd om woningbouwvoorstellen in te dienen. De eis daarbij: ze moeten op korte termijn bijdragen aan een snellere beschikbaarheid van betaalbare woningen. Het gaat om woningbouwprojecten die door kleine ingrepen versneld gerealiseerd kunnen worden, zoals de aanleg van een brug, tunnel, fietspad of busstation. Uit de ingezonden voorstellen zijn verspreid over het hele land 70 projecten gekozen, van Almelo tot Zwolle en van Almere tot Zwijndrecht.

28 miljoen

Volgens de Rijksoverheid zijn op dit moment zijn 32 voorstellen zo ver uitgewerkt dat tussen het Rijk en de desbetreffende regio al concrete afspraken zijn gemaakt om de plannen uit te voeren. Dit gaat in totaal om ruim 586 miljoen euro, waarmee ruim 71.000 woningen met bijbehorende infrastructuur versneld gebouwd kunnen worden. Zo gaat er ruim 28 miljoen euro naar het Drentse Meppel.

Het gaat over de groei en de toekomst van Meppel

Met dit geld worden niet alleen een fietstunnel en een langzame verkeersverbinding aangelegd om de noordelijke stadsentree van Meppel te realiseren, maar wordt ook de bouw van ruim 2.500 woningen mogelijk. “De stadsentree gaat dus over veel meer dan een fietstunnel en een nieuwe weg. Het gaat over de groei en de toekomst van Meppel,” zegt wethouder Robin van Ulzen in een persbericht van de gemeente.

Geluid dempen

De gemeente Dordrecht krijgt ook 28 miljoen, maar dan voor de aanleg van het Maaspark. Het groen moet het geluid van het nabijgelegen spoor dempen en het gevaar verminderen. Door de aanleg van het groen, een snel fietspad langs het spoor naar het station, een fiets- en voetgangerstunnel onder het spoor door en een nieuwe parkeergarage wordt de bouw van 2.000 nieuwe woningen op het Maasterras mogelijk.

Najaar

Voor de andere 38 plannen “is het streven in het najaar afspraken te kunnen maken.” De andere ruim 6 miljard uit het Mobiliteitsfonds wordt gebruikt voor het realiseren van infrastructuur in 17 grootschalige woningbouwgebieden. Ook voor deze investeringen is het streven om in het najaar de eerste afspraken te maken.


Lees de Kamerbrief en het bijbehorende persbericht op de website van de Rijksoverheid.


Cover: ‘Meppel, Netherlands, May 2, 2022; Cityscape of Meppel with the name of the city in colored letters.’ door Jan van der Wolf (bron: Shutterstock)


Jasper_monster_sandervanwettum door Sander van Wettum (bron: SKG)

Door Jasper Monster

Redacteur Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

Rik Bauer en Tessa Flantua.jpg door RVB/Frank van Beek (bron: RVB/Frank van Beek)

Rijksvastgoedbedrijf wil én gaat grotere maatschappelijke rol spelen in gebiedsontwikkeling

Het Rijksvastgoedbedrijf beheert de grootste vastgoedportefeuille van Nederland, alleen is de maatschappelijke impact die met al dit bezit wordt gemaakt naar de smaak van het RVB nog lang niet groot genoeg. En dus is het tijd voor verandering.

Uitgelicht
Interview

3 oktober 2023

Aeisso Boelman column cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Cleo Mulder)

Van Den Haag naar München

Om de woningbouwproductie in tijden van lastige marktomstandigheden op gang te houden, kunnen we niet alles van het Rijk verwachten, stelt columnist Aeisso Boelman. Zowel publieke als private partijen moeten de nieuwe realiteit onder ogen zien.

Opinie

2 oktober 2023

Rijpwetering, Kaag en Braassem door pmvfoto (bron: Shutterstock)

Drinkwaterverbruik omlaag? Het oogsten van regenwater helpt substantieel

Is het mogelijk om met opgevangen regenwater op daken van huizen en appartementen het drinkwaterverbruik te verminderen? Ja, concludeerde kennisinstituut Deltares na onderzoek in het leveringsgebied van het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland.

Onderzoek

2 oktober 2023