"Paleis van Justitie Leeuwarden" (CC BY 2.0) by FaceMePLS

Socialere pleinen? Volg deze 3 uitgangspunten van Sjoerd Soeters

20 januari 2020

2 minuten

Opinie Een goed ontworpen plein is niet alleen een ontmoetingsplek, maar ook een plek van zien en gezien worden. Deze eigenschappen dragen bij aan de sociale cohesie van een buurt. De sociale functie is echter niet vanzelfsprekend en sterk afhankelijk van het ontwerp. Magazine Mooie Pleinen formuleerde samen met architect en stedenbouwkundige Sjoerd Soeters 3 ontwerpprincipes om pleinen socialer te maken.

1. Hou het compact

Door een plein niet te groot te maken, maximaal 25 bij 40 meter, zorg je ervoor dat bewoners elkaar duidelijk kunnen waarnemen. Soeters: “Als je groter bouwt, kunnen mensen elkaar niet meer herkennen. Mensen lopen dan langs elkaar heen en de ontmoetingsfunctie ontbreekt.”

2. Water is je vriend

Waterwegen en -elementen houden pleinen en andere openbare ruimten niet alleen compact, ze creëren ook zichtlijnen. “In Zaanstad hebben we de ruimte als het ware opgeknipt met kanalen, waarmee we mensenstromen samenbrengen”, zegt Soeters. Een harde scheidslijn hoeven deze wateren echter niet te zijn.

3. Besteed ook aandacht aan de gebouwen rond het plein

De gebouwen moeten complementair aan het plein zijn. Dit bereik je volgens Soeters door niet te hoog te bouwen. “De vuistregel is dat het gebouw als het ware in het plein moet kunnen vallen.” Deze regel heeft twee functies:  voorkoming van een beklemmend gevoel en verbinding tussen pleinbezoekers en omwonenden.

Cover: "Paleis van Justitie Leeuwarden" (CC BY 2.0) by FaceMePLS

Lees verder op Stadzaken.nl


Cover: ‘"Paleis van Justitie Leeuwarden" (CC BY 2.0) by FaceMePLS’Meest recent

Amsterdam, The Netherlands, February 11, 2022: view across a lake with reeds-lined banks towards a modern neighbourhood with mailnly brick housing in IJburg district door Frans Blok (bron: shutterstock)

Leren van Vinex: de toegevoegde waarde van functiemenging en bereikbaarheid

Voor we aan een grote nieuwe opgave beginnen, is het goed achterom te kijken – en te leren van het vorige project. Vastgoedexpert Teun van der Meulen blikt terug op het Vinex-tijdperk om lessen te trekken voor de huidige woningbouwopgave.

Onderzoek

8 februari 2023

Universiteit Twente door Kennispark (bron: Kennispark)

Tweede jeugd voor Kennispark Twente: van campus naar innovatiedistrict

Op een gebiedsontwikkeling wordt steeds vaker het etiket innovatiedistrict geplakt. Zoals in Enschede, waar de universiteitscampus en het naastgelegen bedrijventerrein getransformeerd worden tot innovatiedistrict Kennispark Twente

Casus

7 februari 2023

Wouter Veldhuis Column Cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Arenda Oomen)

Laten we de nieuwe economie nú in ruimtelijke banen leiden

We hebben een nieuw verhaal voor onze economie nodig, stelt columnist Wouter Veldhuis. Voor de ‘dubbel duurzame toekomst’ die hij voor zich ziet, is een belangrijke rol weggelegd voor de ruimtelijke ordening.

Opinie

6 februari 2023