Mariana Mazzucato door World Economic Forum (bron: flickr.com)

Sprekers en kennissessies bekend voor SKG Jaarcongres

9 maart 2022

1 minuut

SKG Nieuws Prominent econoom Mariana Mazzucato spreekt op 31 maart in Den Haag tijdens het SKG Jaarcongres over uitvoeringskracht in grote maatschappelijke opgaven. Marja Appelman (directeur Woningbouw, Ministerie van BZK), Synchroon-directeur Tobias Verhoeven en hoogleraar Frank van Oort vertellen hoe we in Nederland deze kracht kunnen herwinnen.

De ochtend wordt geopend door Mariana Mazzucato, econoom bij het University College London. Zij vertelt over Moonshot: haar visie op een missie-georiënteerde samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en burgers in de aanpak van grote maatschappelijke opgaven.

Daarna spreekt hoogleraar Co Verdaas met Marja Appelman (directeur Woningbouw bij het ministerie van BZK) over de relevantie van missie-georiënteerde samenwerking voor gebiedsontwikkeling. Verder leggen Tobias Verhoeven (directeur Synchroon) en Frank van Oort (hoogleraar Stedelijke Economie bij Erasmus Universiteit Rotterdam) uit hoe wetenschap en praktijk samen voor meer uitvoeringskracht kunnen zorgen.

’s Middags zijn er twaalf kennissessies over actuele onderwerpen binnen gebiedsontwikkeling, variërend van participatie en klimaatverandering tot data en ontwerpend onderzoek. De dag wordt afgesloten met de uitreiking van de SKG Award voor duurzame gebiedsontwikkeling (jury- en publieksprijs) én een netwerkborrel.


Cover: ‘Mariana Mazzucato’ door World Economic Forum (bron: flickr.com)


SKG logo door Team SKG (bron: LinkedIn)

Door Team SKG

The Dutch Foundation for Area Development Knowledge


Meest recent

Luchtfoto van een knooppunt in Nederland door Ground Picture (bron: shutterstock)

Verandert de rechtsstaat in een beleidsstaat?

Beleidsmakers overschaduwen juristen. En dat is slecht voor hoe overheden milieu- en omgevingsrecht vormgeven. Dat stelt scheidend universitair hoofddocent Fred Kistenkas.

Interview

22 april 2024

David Sim tijdens zijn presentatie over de zachte stad tijdens het sLIM symposium door Ineke Lammers (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Slim verdichten via de zachte stad

De druk op onze steden wordt in de komende jaren alleen maar groter. Hoe zorgen we dan voor een leefbare woonomgeving? Deze vraag stond deze week centraal tijdens de laatste sLIM-bijeenkomst, met ‘Soft City’-auteur David Sim als gastspreker.

Verslag

19 april 2024

Oosterschelde door Ruud Morijn Photographer (bron: Shutterstock)

Oké, water en bodem sturend – maar niet altijd en overal

Water en bodem sturend, je kunt er bijna niet tegen zijn. Maar we moeten oppassen dat het nieuwe adagium niet alles gaat overheersen, zo waarschuwt columniste Agnes Franzen.

Opinie

19 april 2024