platform voor kennis, nieuws en opinie
Zoeken
platform voor kennis, nieuws en opinie

Sprekers en kennissessies bekend voor SKG Jaarcongres

Sprekers en kennissessies bekend voor SKG Jaarcongres

Mariana Mazzucato

Prominent econoom Mariana Mazzucato spreekt op 31 maart in Den Haag tijdens het SKG Jaarcongres over uitvoeringskracht in grote maatschappelijke opgaven. Marja Appelman (directeur Woningbouw, Ministerie van BZK), Synchroon-directeur Tobias Verhoeven en hoogleraar Frank van Oort vertellen hoe we in Nederland deze kracht kunnen herwinnen.

De ochtend wordt geopend door Mariana Mazzucato, econoom bij het University College London. Zij vertelt over Moonshot: haar visie op een missie-georiënteerde samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en burgers in de aanpak van grote maatschappelijke opgaven.

Daarna spreekt hoogleraar Co Verdaas met Marja Appelman (directeur Woningbouw bij het ministerie van BZK) over de relevantie van missie-georiënteerde samenwerking voor gebiedsontwikkeling. Verder leggen Tobias Verhoeven (directeur Synchroon) en Frank van Oort (hoogleraar Stedelijke Economie bij Erasmus Universiteit Rotterdam) uit hoe wetenschap en praktijk samen voor meer uitvoeringskracht kunnen zorgen.

’s Middags zijn er twaalf kennissessies over actuele onderwerpen binnen gebiedsontwikkeling, variërend van participatie en klimaatverandering tot data en ontwerpend onderzoek. De dag wordt afgesloten met de uitreiking van de SKG Award voor duurzame gebiedsontwikkeling (jury- en publieksprijs) én een netwerkborrel.

Cover: 'Mariana Mazzucato' door World Economic Forum (bron: flickr.com)

Auteur

SKG logo
Team SKG

The Dutch Foundation for Area Development Knowledge

Bekijk alle artikelen