platform voor kennis, nieuws en opinie
Zoeken
platform voor kennis, nieuws en opinie

Sturen op de ongedeelde stad

Sturen op de ongedeelde stad

almere design fro heealt

INTERVIEW We zijn op weg naar een duurzame toekomst voor onze steden: aantrekkelijk, veilig, adaptief, groen, veerkrachtig, klimaatbestendig en ‘smart’. De rol van de burger is daarbij erg belangrijk. “Eigenaarschap is een belangrijk punt. Burgers die zelf het initiatief nemen om te bouwen of partner zijn in een project, voelen zich ook meer betrokken bij hun woning en hun woonomgeving.” Rijnboutt Magazine interviewde Ellen van Bueren, hoogleraar Management van Stedelijke Ontwikkeling aan de TU Delft, en Wouter van Gent, universitair docent Sociale Geografie aan de UvA.

In zijn promotieonderzoek naar stedelijke vernieuwing bestudeerde Van Gent veertig casussen. “De projecten waar bewoners daadwerkelijk inspraak hadden in wat er gebouwd werd, leidden vaak tot betere uitkomsten: doordachte projecten met tevreden bewoners. Dat deze projecten ook langer bruikbaar blijven en dus duurzamer zijn, kan ik niet hard maken, maar het lijkt er wel op.”

Van Bueren: “Een extreem voorbeeld is Almere Oosterwold. De mensen die in dat gebied een kavel kopen, bouwen niet alleen hun eigen woningen, maar zijn ook verantwoordelijk voor zaken die traditioneel door de overheid worden geregeld, zoals een dijkje of de weg. Het is interessant om dat te volgen.”

Coverfoto: ”Almere, Netherlands 013” (CC BY 2.0) by Design for Health

Lees het volledige interview in Rijnboutt Magazine.

rijnboutt magazine - van bueren

Foto: Kees Hummel / Rijnboutt