almere design fro heealt

Sturen op de ongedeelde stad

7 augustus 2018

1 minuut

Persoonlijk INTERVIEW We zijn op weg naar een duurzame toekomst voor onze steden: aantrekkelijk, veilig, adaptief, groen, veerkrachtig, klimaatbestendig en ‘smart’. De rol van de burger is daarbij erg belangrijk. “Eigenaarschap is een belangrijk punt. Burgers die zelf het initiatief nemen om te bouwen of partner zijn in een project, voelen zich ook meer betrokken bij hun woning en hun woonomgeving.” Rijnboutt Magazine interviewde Ellen van Bueren, hoogleraar Management van Stedelijke Ontwikkeling aan de TU Delft, en Wouter van Gent, universitair docent Sociale Geografie aan de UvA.

In zijn promotieonderzoek naar stedelijke vernieuwing bestudeerde Van Gent veertig casussen. “De projecten waar bewoners daadwerkelijk inspraak hadden in wat er gebouwd werd, leidden vaak tot betere uitkomsten: doordachte projecten met tevreden bewoners. Dat deze projecten ook langer bruikbaar blijven en dus duurzamer zijn, kan ik niet hard maken, maar het lijkt er wel op.”

Van Bueren: “Een extreem voorbeeld is Almere Oosterwold. De mensen die in dat gebied een kavel kopen, bouwen niet alleen hun eigen woningen, maar zijn ook verantwoordelijk voor zaken die traditioneel door de overheid worden geregeld, zoals een dijkje of de weg. Het is interessant om dat te volgen.”

Coverfoto: "Almere, Netherlands 013" (CC BY 2.0) by Design for Health

Lees het volledige interview in Rijnboutt Magazine.

rijnboutt magazine - van bueren

‘rijnboutt magazine - van bueren’

Foto: Kees Hummel / Rijnboutt


Cover: ‘almere design fro heealt’Meest recent

Aeisso Boelman column cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Cleo Mulder)

Van Den Haag naar München

Om de woningbouwproductie in tijden van lastige marktomstandigheden op gang te houden, kunnen we niet alles van het Rijk verwachten, stelt columnist Aeisso Boelman. Zowel publieke als private partijen moeten de nieuwe realiteit onder ogen zien.

Opinie

2 oktober 2023

Rijpwetering, Kaag en Braassem door pmvfoto (bron: Shutterstock)

Drinkwaterverbruik omlaag? Het oogsten van regenwater helpt substantieel

Is het mogelijk om met opgevangen regenwater op daken van huizen en appartementen het drinkwaterverbruik te verminderen? Ja, concludeerde kennisinstituut Deltares na onderzoek in het leveringsgebied van het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland.

Onderzoek

2 oktober 2023

Studenten protesteren tegen de woningnoodcrisis door etreeg (bron: Shutterstock)

Jong en klem op woningmarkt, creatieve woonconcepten kunnen helpen

Je zult maar jong zijn en een woning willen bemachtigen: geen sinecure. Bram Djajadiningrat Onderzocht welke afwegingen jongvolwassenen maken op de woonmarkt. Concessies zijn onvermijdelijk. Maar nieuwe woonconcepten kunnen helpen.

Onderzoek

29 september 2023