flevoland weiland

Almere 2.0

6 april 2018

2 minuten

Nieuws
Almere is een groeilocatie voor de Noordelijke randstad. Er moeten 60.000 woningen bij komen.

Het Rijksvastgoedbedrijf werkt volgens een Rijk-regio programma samen met de gemeenten Almere en Zeewolde, de provincies Flevoland en Utrecht en waterschap Zuiderzeeland aan de realisatie van de uitbreiding van Almere. Het gaat om 60.000 woningen tot 2030.

Stand van zaken

Het Rijksvastgoedbedrijf werkt mee aan de optimalisatie en haalbaarheid van de opgave voor Almere als groeilocatie voor de Noordelijke randstad. Deze opgave valt binnen de Rijksstructuurvisie RAAM (Rijksstructuurvisie Amsterdam-Almere-Markermeer). Optimalisatie van de plannen heeft geleid tot een strategie van adaptieve ontwikkeling. De realisatie van de plannen wordt in tempo aangepast aan omstandigheden die veranderen.

De plannen voor de schaalsprong Almere zijn uitgewerkt in vier deelgebieden: Markermeer, Pampus (inclusief de IJmeerverbinding), Centrum-Weerwater en Oosterwold. We dragen in deze gebieden bij aan het stedenbouwkundig kader, de financiële haalbaarheid en anticiperen op nieuwe wetgeving (Omgevingswet). We zorgen er als Rijk en regio samen voor dat de gebiedsontwikkeling een (financieel) haalbaar plan is en dat Almere een complementair onderdeel is van de Noordvleugel. De internationale concurrentiepositie van de Noordvleugel is van groot belang voor de nationale economie. Het Rijksvastgoedbedrijf maakt deel uit van het Overleg Almere 2.0 om deze ambitie te realiseren. Het Fonds Verstedelijking Almere dat door het Rijksvastgoedbedrijf (namens het Rijk), provincie en gemeente wordt gevuld, is beschikbaar voor investeringen in de stedelijke ontwikkeling.

Nadat er in de bestaande stad, de gebieden Poort, Nobelhorst en Oosterwold 25.000 woningen zijn gerealiseerd (vanaf 2010), wordt er een besluit genomen over het deelgebied Pampus en de IJmeerverbinding. Bij onder meer het gebied Oosterwold is het Rijksvastgoedbedrijf zowel bestuurlijk als operationeel betrokken.

Oosterwold

Oosterwold is een gebied van 4.300 hectare aan de oostkant van Almere en de westkant van Zeewolde. De gemeente Almere, de gemeente Zeewolde en het Rijksvastgoedbedrijf laten samen met de provincie Flevoland en het waterschap Zuiderzeeland in het gebied  een grote variatie aan woon- en werkmilieus en voorzieningen ontstaan. In Oosterwold is ruimte voor 15.000 nieuwe woningen, terwijl het gebied zijn groene en agrarische karakter behoudt. Aan de ontwikkeling van Oosterwold ligt geen blauwdruk ten grondslag. De toekomstige bewoners van Oosterwold worden uitgenodigd om het gebied zelf in te richten met groen, landbouw en wegen. De overheid stelt alleen de kaders voor zelfrealisatie. Van de 4.300 hectare is ongeveer 2.000 hectare van het Rijksvastgoedbedrijf.  De grond wordt verkocht tegen marktconforme prijzen. Alle opbrengsten uit verkopen van rijksgronden ten behoeve van woningbouw in Oosterwold worden door het Rijksvastgoedbedrijf afgedragen aan het Fonds Verstedelijking Almere. Tot 2030 wordt de totale afdracht geraamd op ongeveer 130 miljoen.

Dit artikel verscheen eerder op rijksvastgoedbedrijf.nl

Coverfoto: "flevoland" (CC BY-SA 2.0) by joopvandijk


Cover: ‘flevoland weiland’Meest recent

Skyline Eindhoven door Ivo Verschuuren (bron: Shutterstock)

Provincie moet rol pakken van regionale gebiedsregisseur

Veel maatschappelijke ontwikkelingen gaan over gemeentegrenzen heen en dus ligt het voor de hand ruimtelijke ordening op een hoger schaalniveau op te pakken. De provincies komen hiervoor nadrukkelijk in beeld, aldus promovendus Guus van Steenbergen.

Uitgelicht
Onderzoek

23 september 2022

Portret Marlon Boeve door Sander van Wettum (bron: SKG)

Marlon Boeve start als hoogleraar Omgevingsrecht in gebiedsontwikkeling

Marlon Boeve treedt aan als hoogleraar Omgevingsrecht in gebiedsontwikkeling bij de TU Delft. In gesprek met Eric Burgers geeft zij aan wat omgevingsrecht voor haar betekent en wat de betekenis ervan is voor de ruimtelijke inrichting van Nederland.

SKG Nieuws

23 september 2022

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week waarin de natuur voor samenhang zorgt

Deze week op Gebiedsontwikkeling.nu: onheilspellende berichten over het gebrek aan samenhang in de aanpak van ruimtelijke opgaven op nationaal- én op buurtniveau. Maar ook: hoe de natuur samenhang kan brengen in gebiedsontwikkeling.

Nieuws

22 september 2022