vluchtelingen scriptie2

Succesfactoren en knelpunten van huisvesting statushouders in bestaande bouw

16 juli 2016

2 minuten

Onderzoek Waarom is het zo lastig om in leegstaande gebouwen woonruimte te realiseren voor statushouders? En hoe kan dat eenvoudiger worden? Melike Çatalgöl ging voor haar TU Delft masterthesis op zoek naar succesfactoren en knelpunten in het proces van huisvesting voor statushouders in bestaande bouw.

Çatalgöl keek naar de huisvesting van Nederlandse statushouders, oftewel asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen voor vijf jaar. De huidige voorraad sociale woningbouw is niet groot genoeg om deze grote groep onderdak te bieden. Daarnaast zijn er geen alternatieven voor handen voor deze doelgroep, wat leidt tot stagnatie van de doorstroming vanuit de centrale opvanglocaties naar sociale huisvesting. 

Onbekend maakt onbemind

Geïnterviewden geven aan dat een van de belangrijkste oorzaken is dat tijdelijke transformatieprojecten zowel in financieel opzicht als qua regelgeving onhaalbaar zijn. Daarnaast vormen het ontbreken van maatschappelijk draagvlak en politieke steun een knelpunt. ‘Onbekend maakt onbemind’ wordt door verschillende partijen in verschillende gemeenten genoemd als de onderliggende oorzaak voor de tegenwerking van plannen voor huisvesting van asielzoekers en statushouders. 

Ook worden er problemen genoemd op het gebied van medewerking en prioritering. Om het probleem op te lossen, moet er meer geld beschikbaar komen voor de herontwikkeling van leegstaande gebouwen voor deze doelgroep. Dit kan direct gebeuren, door verstrekking van subsidies voor transformaties, of indirect, door het aanpassen van regelgeving rond tijdelijke transformaties waarbij de gebruiksduur wordt verlengd. 

Metagame

In het onderzoek is ook gekeken naar andere manieren om de sociale woningvoorraad te vergroten. Om met het vraagstuk in de praktijk aan de slag te gaan, is de 'Metagame’ ontwikkeld. Deze game is gebaseerd op de ‘Metagame analyse’, maar in plaats van een analist doen de spelers zelf de analyse. Doel van de game is om consensus te bereiken uitgaande van de beperkingen waarmee de actoren in de werkelijkheid te maken hebben. Deze realistische setting leidt tot meer bruikbare oplossingsrichtingen.

De complete thesis is hier te vinden op repository.tudelft.nlCover: ‘vluchtelingen scriptie2’


Melike Çatalgöl

Door Melike Çatalgöl

Real Estate & Housing Graduate, Research Assistant TU Delft


Meest recent

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van auditie voor de voortrekkersrol

Wil je helemaal bij zijn bij de ontwikkelingen van de afgelopen week? Dan zijn dit de stukken die je gelezen moet hebben. Deze week kwamen op Gebiedsontwikkeling.nu alle vaardigheden voorbij die nodig zijn om de voortrekkersrol te kunnen vertolken.

Nieuws

21 september 2023

Nijmegen Jerusalem nieuw & oud door Talis (bron: Talis)

Corporaties en de businesscase van sloop-nieuwbouw, een lastige puzzel

Hoe diep kan en wil een woningcorporatie gaan om sloop-nieuwbouw financieel mogelijk te maken? Platform31 en Fakton analyseren de casus van de Jerusalem-buurt in Nijmegen, waar industrieel is teruggebouwd in de footprint van de gesloopte woningen.

Analyse

21 september 2023

Financial district Shanghai door Lushengyi (bron: Shutterstock)

Shanghai transformeert het waterfront, maar van inspraak is geen sprake

Vanmiddag 20 september promoveert Harry den Hartog aan de TU Delft op de waterfront-ontwikkeling van Shanghai. Grote gebaren genoeg, maar enige in- of medespraak is ver te zoeken.

Onderzoek

20 september 2023