vluchtelingen scriptie2

Succesfactoren en knelpunten van huisvesting statushouders in bestaande bouw

16 juli 2016

2 minuten

Onderzoek
Waarom is het zo lastig om in leegstaande gebouwen woonruimte te realiseren voor statushouders? En hoe kan dat eenvoudiger worden? Melike Çatalgöl ging voor haar TU Delft masterthesis op zoek naar succesfactoren en knelpunten in het proces van huisvesting voor statushouders in bestaande bouw.

Çatalgöl keek naar de huisvesting van Nederlandse statushouders, oftewel asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen voor vijf jaar. De huidige voorraad sociale woningbouw is niet groot genoeg om deze grote groep onderdak te bieden. Daarnaast zijn er geen alternatieven voor handen voor deze doelgroep, wat leidt tot stagnatie van de doorstroming vanuit de centrale opvanglocaties naar sociale huisvesting. 

Onbekend maakt onbemind

Geïnterviewden geven aan dat een van de belangrijkste oorzaken is dat tijdelijke transformatieprojecten zowel in financieel opzicht als qua regelgeving onhaalbaar zijn. Daarnaast vormen het ontbreken van maatschappelijk draagvlak en politieke steun een knelpunt. ‘Onbekend maakt onbemind’ wordt door verschillende partijen in verschillende gemeenten genoemd als de onderliggende oorzaak voor de tegenwerking van plannen voor huisvesting van asielzoekers en statushouders. 

Ook worden er problemen genoemd op het gebied van medewerking en prioritering. Om het probleem op te lossen, moet er meer geld beschikbaar komen voor de herontwikkeling van leegstaande gebouwen voor deze doelgroep. Dit kan direct gebeuren, door verstrekking van subsidies voor transformaties, of indirect, door het aanpassen van regelgeving rond tijdelijke transformaties waarbij de gebruiksduur wordt verlengd. 

Metagame

In het onderzoek is ook gekeken naar andere manieren om de sociale woningvoorraad te vergroten. Om met het vraagstuk in de praktijk aan de slag te gaan, is de 'Metagame’ ontwikkeld. Deze game is gebaseerd op de ‘Metagame analyse’, maar in plaats van een analist doen de spelers zelf de analyse. Doel van de game is om consensus te bereiken uitgaande van de beperkingen waarmee de actoren in de werkelijkheid te maken hebben. Deze realistische setting leidt tot meer bruikbare oplossingsrichtingen.

De complete thesis is hier te vinden op repository.tudelft.nlMelike Çatalgöl

Door Melike Çatalgöl

Real Estate & Housing Graduate, Research Assistant TU Delft


Meest recent

GO zomertour door CrispyPork / Ineke Lammers (Shutterstock bewerkt door GO.nu)

GO Zomertour 2022 #6: Wynwood in Miami

Aflevering 6 in de GO-Zomertour. De transformatie van een grauw industrieterrein en de gevaarlijkste plek van Miami naar kunstwalhalla en toeristentrekpleister kan zowel een inspiratiebron als een leerschool zijn voor Nederlandse gebiedsontwikkelaars

Casus

17 augustus 2022

Luchtfoto van het Central Park in New York door Ingus Kruklitis (Shutterstock)

Als kapitaal de stad overneemt

Wat gebeurt er als de vastgoedsector de macht in de stad overneemt? Dat proces beschrijft Samuel Stein en zijn bevindingen zijn beoordeeld door Frank van Oort en Teodora Dogaru. Het beeld is niet opwekkend.

Recensie

17 augustus 2022

Benchakitti Forest Park, Bangkok door gothiclolita (Shutterstock)

“Verdichting kan zelfs leiden tot kwalitatief hoogwaardigere openbare ruimte”

Gebiedsontwikkelaars moeten zich niet blindstaren op vierkante meters, maar uitgaan van publieke waarden die ze willen realiseren en welk programma daarbij past. Dat is het advies van Ellen van Bueren, hoogleraar aan de TU Delft.

Persoonlijk

16 augustus 2022