vluchtelingen scriptie2

Succesfactoren en knelpunten van huisvesting statushouders in bestaande bouw

16 juli 2016

2 minuten

Onderzoek Waarom is het zo lastig om in leegstaande gebouwen woonruimte te realiseren voor statushouders? En hoe kan dat eenvoudiger worden? Melike Çatalgöl ging voor haar TU Delft masterthesis op zoek naar succesfactoren en knelpunten in het proces van huisvesting voor statushouders in bestaande bouw.

Çatalgöl keek naar de huisvesting van Nederlandse statushouders, oftewel asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen voor vijf jaar. De huidige voorraad sociale woningbouw is niet groot genoeg om deze grote groep onderdak te bieden. Daarnaast zijn er geen alternatieven voor handen voor deze doelgroep, wat leidt tot stagnatie van de doorstroming vanuit de centrale opvanglocaties naar sociale huisvesting. 

Onbekend maakt onbemind

Geïnterviewden geven aan dat een van de belangrijkste oorzaken is dat tijdelijke transformatieprojecten zowel in financieel opzicht als qua regelgeving onhaalbaar zijn. Daarnaast vormen het ontbreken van maatschappelijk draagvlak en politieke steun een knelpunt. ‘Onbekend maakt onbemind’ wordt door verschillende partijen in verschillende gemeenten genoemd als de onderliggende oorzaak voor de tegenwerking van plannen voor huisvesting van asielzoekers en statushouders. 

Ook worden er problemen genoemd op het gebied van medewerking en prioritering. Om het probleem op te lossen, moet er meer geld beschikbaar komen voor de herontwikkeling van leegstaande gebouwen voor deze doelgroep. Dit kan direct gebeuren, door verstrekking van subsidies voor transformaties, of indirect, door het aanpassen van regelgeving rond tijdelijke transformaties waarbij de gebruiksduur wordt verlengd. 

Metagame

In het onderzoek is ook gekeken naar andere manieren om de sociale woningvoorraad te vergroten. Om met het vraagstuk in de praktijk aan de slag te gaan, is de 'Metagame’ ontwikkeld. Deze game is gebaseerd op de ‘Metagame analyse’, maar in plaats van een analist doen de spelers zelf de analyse. Doel van de game is om consensus te bereiken uitgaande van de beperkingen waarmee de actoren in de werkelijkheid te maken hebben. Deze realistische setting leidt tot meer bruikbare oplossingsrichtingen.

De complete thesis is hier te vinden op repository.tudelft.nlCover: ‘vluchtelingen scriptie2’


Melike Çatalgöl

Door Melike Çatalgöl

Real Estate & Housing Graduate, Research Assistant TU Delft


Meest recent

sportcampus Zuiderpark, Den Haag door Menno van der Haven (bron: shutterstock)

Wat is goed in de ruimtelijke ordening?

De vraag ‘wat is een goede ruimtelijke ordening?’ wint aan gewicht nu we als samenleving meer ambities hebben dan er aan ruimte beschikbaar is. Alle reden voor een nadere reflectie, door hoogleraren Marlon Boeve en Co Verdaas.

Uitgelicht
Analyse

24 april 2024

Centrum Haarlem door Maykova Galina (bron: shutterstock)

Lokaal kijken naar de lange termijn, de visie en ervaringen van Willem Hein Schenk

In het boekje Sturen op Stadsarrangementen deelt architect Willem Hein Schenk de inzichten die hij verkreeg met zijn podcastserie de Haarlem Sessies. In een interview vertelt hij wat zijn belangrijkste lessen zijn: “Kijk naar de lange termijn”.

Interview

24 april 2024

Hoge Vucht, Breda door XL Creations (bron: shutterstock)

Een beter perspectief voor kansarme buurten, zo doet Breda dat

Het bieden van meer perspectief aan bewoners van kansarme wijken is geen sinecure. Lokaal kan daar het nodige voor gedaan worden, maar ook hogere overheden moeten meedoen. In Breda worden ze actief bij de problematiek betrokken.

Casus

23 april 2024