vluchtelingen scriptie2

Succesfactoren en knelpunten van huisvesting statushouders in bestaande bouw

16 juli 2016

2 minuten

Onderzoek Waarom is het zo lastig om in leegstaande gebouwen woonruimte te realiseren voor statushouders? En hoe kan dat eenvoudiger worden? Melike Çatalgöl ging voor haar TU Delft masterthesis op zoek naar succesfactoren en knelpunten in het proces van huisvesting voor statushouders in bestaande bouw.

Çatalgöl keek naar de huisvesting van Nederlandse statushouders, oftewel asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen voor vijf jaar. De huidige voorraad sociale woningbouw is niet groot genoeg om deze grote groep onderdak te bieden. Daarnaast zijn er geen alternatieven voor handen voor deze doelgroep, wat leidt tot stagnatie van de doorstroming vanuit de centrale opvanglocaties naar sociale huisvesting. 

Onbekend maakt onbemind

Geïnterviewden geven aan dat een van de belangrijkste oorzaken is dat tijdelijke transformatieprojecten zowel in financieel opzicht als qua regelgeving onhaalbaar zijn. Daarnaast vormen het ontbreken van maatschappelijk draagvlak en politieke steun een knelpunt. ‘Onbekend maakt onbemind’ wordt door verschillende partijen in verschillende gemeenten genoemd als de onderliggende oorzaak voor de tegenwerking van plannen voor huisvesting van asielzoekers en statushouders. 

Ook worden er problemen genoemd op het gebied van medewerking en prioritering. Om het probleem op te lossen, moet er meer geld beschikbaar komen voor de herontwikkeling van leegstaande gebouwen voor deze doelgroep. Dit kan direct gebeuren, door verstrekking van subsidies voor transformaties, of indirect, door het aanpassen van regelgeving rond tijdelijke transformaties waarbij de gebruiksduur wordt verlengd. 

Metagame

In het onderzoek is ook gekeken naar andere manieren om de sociale woningvoorraad te vergroten. Om met het vraagstuk in de praktijk aan de slag te gaan, is de 'Metagame’ ontwikkeld. Deze game is gebaseerd op de ‘Metagame analyse’, maar in plaats van een analist doen de spelers zelf de analyse. Doel van de game is om consensus te bereiken uitgaande van de beperkingen waarmee de actoren in de werkelijkheid te maken hebben. Deze realistische setting leidt tot meer bruikbare oplossingsrichtingen.

De complete thesis is hier te vinden op repository.tudelft.nlCover: ‘vluchtelingen scriptie2’


Melike Çatalgöl

Door Melike Çatalgöl

Real Estate & Housing Graduate, Research Assistant TU Delft


Meest recent

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van vervulde wensen en nieuwe beloftes

De afgelopen week kwamen in Den Helder wensen uit en bleek co-creatie een stilzwijgende belofte. En dat terwijl woningcorporaties en gebiedsontwikkelaars juist hun beloftes samen moeten waarmaken.

Nieuws

23 maart 2023

Nieuwbouw the Hudsons Rotterdam-West door Martijn Braveboer (bron: BPD)

Meer dan wonen: de waarde van sociaal en niet-commercieel voor een buurt

Woningcorporaties en marktpartijen trekken in gebiedsontwikkelingen weer vaker met elkaar op. Wat levert dat in een concrete Rotterdamse casus op? BPD zette een wandeling uit, Edwin Lucas brengt verslag uit.

Verslag

23 maart 2023

Snelweg die leidt onder een groene brug en aquaduct van een natuurreservaat, dicht bij Rotterdam Nederland door Frank Cornelissen (bron: Shutterstock)

Minister Harbers: blijf de auto de ruimte geven, in alle delen van ons land

De auto blijft een belangrijke rol in de bereikbaarheid van Nederland spelen en moet in alle delen van het land de ruimte blijven krijgen, ondanks alle mogelijke alternatieven. Dat stelt minister Mark Harbers in de Ontwikkelagenda Automobiliteit.

Nieuws

22 maart 2023