Drukke straat - NY door blvdone (bron: Shutterstock)

Sweco: deel straten opnieuw in om steden leefbaar te houden

23 juni 2021

3 minuten

Onderzoek Dezelfde snelheid voor alle weggebruikers en de reisafstanden naar werk, school en ontspanning nog verder verkleinen. Het zijn volgens ingenieursadviesbureau Sweco twee noodzakelijke ingrepen waarmee steden wereldwijd ook over veertig jaar nog gezond, leefbaar en duurzaam zijn.

In het rapport Which way now? Healthy options for our streets and cities pleiten de onderzoekers van Sweco voor een ander ontwerp van steden wereldwijd. Aanleiding voor het onderzoek is de verwachting van de Verenigde Naties over de verstedelijking in de nabije toekomst: 70 procent van de wereldbevolking zou in 2050 in de stad leven. Daarom is duurzame verstedelijking belangrijker dan ooit, stelt Sweco, want anders komt de leefbaarheid van de steden en de gezondheid van de inwoners in het gedrang.

20 kilometer per uur

Het shared speed-principe is het eerste deel van Sweco’s strategie om dit te realiseren. Uitgangspunt van dit principe is dat wanneer alle weggebruikers dezelfde maximumsnelheid hanteren, de stad een stuk leefbaarder wordt. In dit scenario maken fietsers en automobilisten samen gebruik van de weg omdat zij allebei een snelheid van 20 kilometer per uur hanteren. Dat vraagt wel een herinrichting van diezelfde openbare ruimte, want steden zijn nu nog ingericht om zo snel mogelijk van A naar B te kunnen komen.

Wanneer iedereen te maken krijgt met dezelfde snelheid, zorgt dat voor minder ongelukken, uitstoot en lawaai. Volgens de onderzoekers kunnen straten bovendien op een nieuwe manier worden ingericht, zodat de schaarse (openbare) ruimte in steden maximaal benut wordt. Groen wordt toegankelijker en voetgangers krijgen meer bewegingsvrijheid, waardoor ook de sociale interacties groeien.

Korter

In het tweede deel van de strategie stelt Sweco dat de leefbaarheid en duurzaamheid van de stad verder vergroot kunnen worden door alle reisafstanden te verkleinen: niet alleen van het woon-werk-verkeer, maar ook naar de sportclub, de kinderopvang of de supermarkt. De herinrichtingsmogelijkheden hiervoor ontstaan door de herverdeling van de straat, zo luidt de conclusie van het rapport.

Bijkomend voordeel: hoe meer reisbewegingen er binnen het 15-minuten-stad-principe vallen, des te vaker kan de auto geparkeerd blijven. En dat komt de leefbaarheid van de stad alleen maar verder ten goede. Want wanneer de afstand naar dagelijkse activiteiten korter wordt, wordt volgens het rapport de snelheid ook minder van belang, waardoor er meerdere reismogelijkheden ontstaan naast het gebruik van de auto.

Opnieuw nadenken

Om deze combinatie van ingrepen succesvol te maken is volgens Sweco creatief en innovatief gebruik van de ruimte een must. De ruimte die door deze denkwijze ontstaat, moet worden ingezet om de openbare ruimte maximaal te benutten. Ideeën zijn er genoeg. Of het nu straten zonder een vaste indeling worden of de stad die als park wordt ontwikkeld: er ontstaat meer ruimte, zolang we maar opnieuw blijven nadenken over de indeling van de stad zodat de leefbaarheid behouden en vergroot wordt.


Lees het volledige bericht op de website van Sweco.


Cover: ‘Drukke straat - NY’ door blvdone (bron: Shutterstock)


Jasper_monster_sandervanwettum door Sander van Wettum (bron: SKG)

Door Jasper Monster

Redacteur Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

Polderlandschap in vogelvlucht door Mauvries (bron: Shutterstock)

Schakel regio's niet plat gelijk, maar kijk wat meeste impact heeft

De VU en HA doen onderzoek naar de verschraling van voorzieningen in aandachtswijken. Die bevinden zich zowel in steden als in rurale krimpgebieden. Onderzoekers Henri de Groot, Lex Veldboer en Mathieu Steijn pleiten voor fijnmazige oplossingen.

Onderzoek

5 december 2023

Begroeid trafohuis Beatrixkwartier Den Haag door Nanda Sluijsmans (bron: Wikipedia Commons)

Zoeken naar combinatiekracht: lessen uit energie, infrastructuur en gebiedsontwikkeling.

Wat kunnen we in de energietransitie leren van de infrastructuur en gebiedsontwikkeling om wél tot gecombineerde oplossingen te komen? Paul van den Bragt rapporteert over het recente Congres Regionale Energie en Lokale Warmte.

Verslag

5 december 2023

Suikerterrein vanaf de oever door Rinske Brand (bron: Rinske Brand)

Cultuur & GO #10 Suikerterrein Groningen: laboratorium voor de stad

Waar eerst de bieten werden verwerkt tot suiker, ontstaat nu een nieuw Gronings stadsdeel. Rinske Brand ging kijken op het voormalige Suikerunieterrein en sprak met betrokkenen over een gebied waar vooralsnog de tijdelijkheid regeert.

Uitgelicht
Casus

4 december 2023