Drukke straat - NY door blvdone (bron: Shutterstock)

Sweco: deel straten opnieuw in om steden leefbaar te houden

23 juni 2021

3 minuten

Onderzoek
Dezelfde snelheid voor alle weggebruikers en de reisafstanden naar werk, school en ontspanning nog verder verkleinen. Het zijn volgens ingenieursadviesbureau Sweco twee noodzakelijke ingrepen waarmee steden wereldwijd ook over veertig jaar nog gezond, leefbaar en duurzaam zijn.

In het rapport Which way now? Healthy options for our streets and cities pleiten de onderzoekers van Sweco voor een ander ontwerp van steden wereldwijd. Aanleiding voor het onderzoek is de verwachting van de Verenigde Naties over de verstedelijking in de nabije toekomst: 70 procent van de wereldbevolking zou in 2050 in de stad leven. Daarom is duurzame verstedelijking belangrijker dan ooit, stelt Sweco, want anders komt de leefbaarheid van de steden en de gezondheid van de inwoners in het gedrang.

20 kilometer per uur

Het shared speed-principe is het eerste deel van Sweco’s strategie om dit te realiseren. Uitgangspunt van dit principe is dat wanneer alle weggebruikers dezelfde maximumsnelheid hanteren, de stad een stuk leefbaarder wordt. In dit scenario maken fietsers en automobilisten samen gebruik van de weg omdat zij allebei een snelheid van 20 kilometer per uur hanteren. Dat vraagt wel een herinrichting van diezelfde openbare ruimte, want steden zijn nu nog ingericht om zo snel mogelijk van A naar B te kunnen komen.

Wanneer iedereen te maken krijgt met dezelfde snelheid, zorgt dat voor minder ongelukken, uitstoot en lawaai. Volgens de onderzoekers kunnen straten bovendien op een nieuwe manier worden ingericht, zodat de schaarse (openbare) ruimte in steden maximaal benut wordt. Groen wordt toegankelijker en voetgangers krijgen meer bewegingsvrijheid, waardoor ook de sociale interacties groeien.

Korter

In het tweede deel van de strategie stelt Sweco dat de leefbaarheid en duurzaamheid van de stad verder vergroot kunnen worden door alle reisafstanden te verkleinen: niet alleen van het woon-werk-verkeer, maar ook naar de sportclub, de kinderopvang of de supermarkt. De herinrichtingsmogelijkheden hiervoor ontstaan door de herverdeling van de straat, zo luidt de conclusie van het rapport.

Bijkomend voordeel: hoe meer reisbewegingen er binnen het 15-minuten-stad-principe vallen, des te vaker kan de auto geparkeerd blijven. En dat komt de leefbaarheid van de stad alleen maar verder ten goede. Want wanneer de afstand naar dagelijkse activiteiten korter wordt, wordt volgens het rapport de snelheid ook minder van belang, waardoor er meerdere reismogelijkheden ontstaan naast het gebruik van de auto.

Opnieuw nadenken

Om deze combinatie van ingrepen succesvol te maken is volgens Sweco creatief en innovatief gebruik van de ruimte een must. De ruimte die door deze denkwijze ontstaat, moet worden ingezet om de openbare ruimte maximaal te benutten. Ideeën zijn er genoeg. Of het nu straten zonder een vaste indeling worden of de stad die als park wordt ontwikkeld: er ontstaat meer ruimte, zolang we maar opnieuw blijven nadenken over de indeling van de stad zodat de leefbaarheid behouden en vergroot wordt.


Lees het volledige bericht op de website van Sweco.


Cover: ‘Drukke straat - NY’ door blvdone (bron: Shutterstock)


Jasper Monster

Door Jasper Monster

Freelance Journalist en webredacteur Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

Windmolenpark Nederland door Fokke Baarssen (bron: Shutterstock)

De toekomst van de RES: 'Na het uitspreken van ambities, moeten we de energietransitie nu waarmaken'

De energietransitie is actueler en urgenter dan ooit, maar hoe leid je zo’n verandering in deze turbulente tijd in goede banen? Kristel Lammers, directeur Nationaal Programma RES, maakt de balans op. “We moeten het met elkaar doen.”

Persoonlijk

4 oktober 2022

Park 070, Voorburg door BPD Gebiedsontwikkeling (bron: bpd.nl)

Drie keer circulaire gebiedsontwikkeling in de praktijk

Gebiedsontwikkelaar BPD geeft op verschillende plekken in Nederland vorm aan circulaire gebiedsontwikkeling. Journalist Marc Mijer ging kijken in Breda, Voorburg en Eindhoven en brengt de nieuwe praktijk in beeld.

Casus

4 oktober 2022

Gemeente Nieuwegein door Jan Buteijn (bron: Gemeente Nieuwegein)

City Nieuwegein: binnenstad groeikern wordt duurzame oase

Nieuwegein staat voor een ingrijpende transformatie van het stadshart. Met de ambitieuze plannen won de gemeente de SKG Publieksprijs voor duurzame gebiedsontwikkeling. Joost Zonneveld spreekt met Guus Govaart en Marco van Hedel over de voortgang.

Casus

3 oktober 2022