Drukke straat - NY door blvdone (bron: Shutterstock)

Sweco: deel straten opnieuw in om steden leefbaar te houden

23 juni 2021

3 minuten

Onderzoek Dezelfde snelheid voor alle weggebruikers en de reisafstanden naar werk, school en ontspanning nog verder verkleinen. Het zijn volgens ingenieursadviesbureau Sweco twee noodzakelijke ingrepen waarmee steden wereldwijd ook over veertig jaar nog gezond, leefbaar en duurzaam zijn.

In het rapport Which way now? Healthy options for our streets and cities pleiten de onderzoekers van Sweco voor een ander ontwerp van steden wereldwijd. Aanleiding voor het onderzoek is de verwachting van de Verenigde Naties over de verstedelijking in de nabije toekomst: 70 procent van de wereldbevolking zou in 2050 in de stad leven. Daarom is duurzame verstedelijking belangrijker dan ooit, stelt Sweco, want anders komt de leefbaarheid van de steden en de gezondheid van de inwoners in het gedrang.

20 kilometer per uur

Het shared speed-principe is het eerste deel van Sweco’s strategie om dit te realiseren. Uitgangspunt van dit principe is dat wanneer alle weggebruikers dezelfde maximumsnelheid hanteren, de stad een stuk leefbaarder wordt. In dit scenario maken fietsers en automobilisten samen gebruik van de weg omdat zij allebei een snelheid van 20 kilometer per uur hanteren. Dat vraagt wel een herinrichting van diezelfde openbare ruimte, want steden zijn nu nog ingericht om zo snel mogelijk van A naar B te kunnen komen.

Wanneer iedereen te maken krijgt met dezelfde snelheid, zorgt dat voor minder ongelukken, uitstoot en lawaai. Volgens de onderzoekers kunnen straten bovendien op een nieuwe manier worden ingericht, zodat de schaarse (openbare) ruimte in steden maximaal benut wordt. Groen wordt toegankelijker en voetgangers krijgen meer bewegingsvrijheid, waardoor ook de sociale interacties groeien.

Korter

In het tweede deel van de strategie stelt Sweco dat de leefbaarheid en duurzaamheid van de stad verder vergroot kunnen worden door alle reisafstanden te verkleinen: niet alleen van het woon-werk-verkeer, maar ook naar de sportclub, de kinderopvang of de supermarkt. De herinrichtingsmogelijkheden hiervoor ontstaan door de herverdeling van de straat, zo luidt de conclusie van het rapport.

Bijkomend voordeel: hoe meer reisbewegingen er binnen het 15-minuten-stad-principe vallen, des te vaker kan de auto geparkeerd blijven. En dat komt de leefbaarheid van de stad alleen maar verder ten goede. Want wanneer de afstand naar dagelijkse activiteiten korter wordt, wordt volgens het rapport de snelheid ook minder van belang, waardoor er meerdere reismogelijkheden ontstaan naast het gebruik van de auto.

Opnieuw nadenken

Om deze combinatie van ingrepen succesvol te maken is volgens Sweco creatief en innovatief gebruik van de ruimte een must. De ruimte die door deze denkwijze ontstaat, moet worden ingezet om de openbare ruimte maximaal te benutten. Ideeën zijn er genoeg. Of het nu straten zonder een vaste indeling worden of de stad die als park wordt ontwikkeld: er ontstaat meer ruimte, zolang we maar opnieuw blijven nadenken over de indeling van de stad zodat de leefbaarheid behouden en vergroot wordt.


Lees het volledige bericht op de website van Sweco.


Cover: ‘Drukke straat - NY’ door blvdone (bron: Shutterstock)


Jasper_monster_sandervanwettum door Sander van Wettum (bron: SKG)

Door Jasper Monster

Redacteur Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

Mensen op de trappen en roltrappen in het Groninger Forum in Nederland door Marc Venema (bron: Shutterstock)

Spontaan contact goed voor sociale cohesie in superdiverse wijken – maar hoe?

Spontaan contact tussen bewoners zorgt voor meer verbinding, maar hoe creëer je die ontmoetingen in superdiverse wijken? Het Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS) komt met concrete aanbevelingen voor ontwerpers, ontwikkelaars en bestuurders.

Onderzoek

24 maart 2023

Bedrijventerrein door Tim Roberts Photography (bron: Shutterstock)

Ondernemers Noord-Holland ageren met eigen visie tegen gebrek aan werklocaties

De ondernemers in Noord-Holland hebben onder leiding van Friso de Zeeuw zelf een visie opgesteld. Inzet: er moet meer oog komen voor de werklocaties. En transformatie naar wonen is echt passé.

Opinie

24 maart 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van vervulde wensen en nieuwe beloftes

De afgelopen week kwamen in Den Helder wensen uit en bleek co-creatie een stilzwijgende belofte. En dat terwijl woningcorporaties en gebiedsontwikkelaars juist hun beloftes samen moeten waarmaken.

Nieuws

23 maart 2023