Drukke straat - NY door blvdone (bron: Shutterstock)

Sweco: deel straten opnieuw in om steden leefbaar te houden

23 juni 2021

3 minuten

Onderzoek Dezelfde snelheid voor alle weggebruikers en de reisafstanden naar werk, school en ontspanning nog verder verkleinen. Het zijn volgens ingenieursadviesbureau Sweco twee noodzakelijke ingrepen waarmee steden wereldwijd ook over veertig jaar nog gezond, leefbaar en duurzaam zijn.

In het rapport Which way now? Healthy options for our streets and cities pleiten de onderzoekers van Sweco voor een ander ontwerp van steden wereldwijd. Aanleiding voor het onderzoek is de verwachting van de Verenigde Naties over de verstedelijking in de nabije toekomst: 70 procent van de wereldbevolking zou in 2050 in de stad leven. Daarom is duurzame verstedelijking belangrijker dan ooit, stelt Sweco, want anders komt de leefbaarheid van de steden en de gezondheid van de inwoners in het gedrang.

20 kilometer per uur

Het shared speed-principe is het eerste deel van Sweco’s strategie om dit te realiseren. Uitgangspunt van dit principe is dat wanneer alle weggebruikers dezelfde maximumsnelheid hanteren, de stad een stuk leefbaarder wordt. In dit scenario maken fietsers en automobilisten samen gebruik van de weg omdat zij allebei een snelheid van 20 kilometer per uur hanteren. Dat vraagt wel een herinrichting van diezelfde openbare ruimte, want steden zijn nu nog ingericht om zo snel mogelijk van A naar B te kunnen komen.

Wanneer iedereen te maken krijgt met dezelfde snelheid, zorgt dat voor minder ongelukken, uitstoot en lawaai. Volgens de onderzoekers kunnen straten bovendien op een nieuwe manier worden ingericht, zodat de schaarse (openbare) ruimte in steden maximaal benut wordt. Groen wordt toegankelijker en voetgangers krijgen meer bewegingsvrijheid, waardoor ook de sociale interacties groeien.

Korter

In het tweede deel van de strategie stelt Sweco dat de leefbaarheid en duurzaamheid van de stad verder vergroot kunnen worden door alle reisafstanden te verkleinen: niet alleen van het woon-werk-verkeer, maar ook naar de sportclub, de kinderopvang of de supermarkt. De herinrichtingsmogelijkheden hiervoor ontstaan door de herverdeling van de straat, zo luidt de conclusie van het rapport.

Bijkomend voordeel: hoe meer reisbewegingen er binnen het 15-minuten-stad-principe vallen, des te vaker kan de auto geparkeerd blijven. En dat komt de leefbaarheid van de stad alleen maar verder ten goede. Want wanneer de afstand naar dagelijkse activiteiten korter wordt, wordt volgens het rapport de snelheid ook minder van belang, waardoor er meerdere reismogelijkheden ontstaan naast het gebruik van de auto.

Opnieuw nadenken

Om deze combinatie van ingrepen succesvol te maken is volgens Sweco creatief en innovatief gebruik van de ruimte een must. De ruimte die door deze denkwijze ontstaat, moet worden ingezet om de openbare ruimte maximaal te benutten. Ideeën zijn er genoeg. Of het nu straten zonder een vaste indeling worden of de stad die als park wordt ontwikkeld: er ontstaat meer ruimte, zolang we maar opnieuw blijven nadenken over de indeling van de stad zodat de leefbaarheid behouden en vergroot wordt.


Lees het volledige bericht op de website van Sweco.


Cover: ‘Drukke straat - NY’ door blvdone (bron: Shutterstock)


Jasper_monster_sandervanwettum door Sander van Wettum (bron: SKG)

Door Jasper Monster

Redacteur Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

David Sim tijdens zijn presentatie over de zachte stad door Joost Zonneveld (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Slim verdichten via de zachte stad

De druk op onze steden wordt in de komende jaren alleen maar groter. Hoe zorgen we dan voor een leefbare woonomgeving? Deze vraag stond deze week centraal tijdens de laatste sLIM-bijeenkomst, met ‘Soft City’-auteur David Sim als gastspreker.

Verslag

19 april 2024

Oosterschelde door Ruud Morijn Photographer (bron: Shutterstock)

Oké, water en bodem sturend – maar niet altijd en overal

Water en bodem sturend, je kunt er bijna niet tegen zijn. Maar we moeten oppassen dat het nieuwe adagium niet alles gaat overheersen, zo waarschuwt columniste Agnes Franzen.

Opinie

19 april 2024

GO weekoverzicht 18 april 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week waarin de tijd begon te dringen

Dit was een week op Gebiedsontwikkeling.nu waarin de tijd begon te dringen. Voor de woningbouwproductie, om klimaatverandering tegen te gaan en om de openbare ruimte inclusiever te maken.

Weekoverzicht

18 april 2024