Zonnepanelen Ameland

Tegenstander van de energietransitie: de gevluchte stedeling

4 maart 2019

1 minuut

Nieuws
"In sommige plattelandsregio’s zitten veel voormalige stadsmensen die een oude boerderij in het landschap hebben gekocht. Juist die groep, blijkt uit onderzoek, houdt veel energieprojecten tegen." Dat zegt Sven Stremke, lector en universitair docent landschapsarchitectuur, in gesprek met Binnenlands Bestuur over hoe windmolens en zonneparken het beste een plek kunnen krijgen in Nederland.

Kennisbijeenkomst Energie 6 maart 2019 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

‘Kennisbijeenkomst Energie 6 maart 2019’ door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Meer weten over de relatie tussen de energietransitie en gebiedsontwikkeling? Hoor van experts de stand van zaken tijdens de kennisbijeenkomst ‘Energie in gebiedsontwikkeling’ van de praktijkleerstoel gebiedsontwikkeling en Platform31. Er zijn nog plekken vrij.

Stremke waarschuwt daarnaast over wat hij 'schijnparticipatie' noemt. "Je moet de burger ook faciliteren zodat er iets goeds van de grond komt. Anders houdt het snel op met de energietransitie." Volgens hem is die overstap in Nederland extra complex door de hoge bevolkingsdichtheid. Aangezien het landschap al in grote mate ingericht en geoptimaliseerd is, is het des te lastiger om veranderingen door te voeren.

Lees het hele artikel op binnenlandsbestuur.nl


Cover: ‘Zonnepanelen Ameland’Meest recent

Skyline Eindhoven door Ivo Verschuuren (bron: Shutterstock)

Provincie moet rol pakken van regionale gebiedsregisseur

Veel maatschappelijke ontwikkelingen gaan over gemeentegrenzen heen en dus ligt het voor de hand ruimtelijke ordening op een hoger schaalniveau op te pakken. De provincies komen hiervoor nadrukkelijk in beeld, aldus promovendus Guus van Steenbergen.

Uitgelicht
Onderzoek

23 september 2022

Portret Marlon Boeve door Sander van Wettum (bron: SKG)

Marlon Boeve start als hoogleraar Omgevingsrecht in gebiedsontwikkeling

Marlon Boeve treedt aan als hoogleraar Omgevingsrecht in gebiedsontwikkeling bij de TU Delft. In gesprek met Eric Burgers geeft zij aan wat omgevingsrecht voor haar betekent en wat de betekenis ervan is voor de ruimtelijke inrichting van Nederland.

SKG Nieuws

23 september 2022

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week waarin de natuur voor samenhang zorgt

Deze week op Gebiedsontwikkeling.nu: onheilspellende berichten over het gebrek aan samenhang in de aanpak van ruimtelijke opgaven op nationaal- én op buurtniveau. Maar ook: hoe de natuur samenhang kan brengen in gebiedsontwikkeling.

Nieuws

22 september 2022