Go column cover 2

Tussen droom en daad

15 augustus 2018

2 minuten

Opinie COLUMN In het gedicht ‘Het Huwelijk’ van Willem Elsschot krijgt een man spijt wanneer hij zijn vrouw ouder ziet worden. Hij wil haar doodslaan, hun huis in brand steken en ergens anders een nieuwe liefde vinden, maar hij doet het niet.

‘Maar doodslaan deed hij niet, want tussen droom en daad
staan wetten in de weg en praktische bezwaren,
en ook weemoedigheid, die niemand kan verklaren,
en die des avonds komt, wanneer men slapen gaat.’

Deze versregels behoren niet voor niets tot de meest geciteerde in Nederland. Wie herkent zich nou niet in ‘want tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren’? Zeker wanneer je, net als ik, werkzaam bent of bent geweest voor de overheid. Als Nederlander moet je je aan de wet houden, maar als overheid heb je daarin ook nog een voorbeeldfunctie te vervullen. Goed natuurlijk, maar het zorgt soms voor ellenlange ingewikkelde procedures, prachtige maar onuitvoerbare vergezichten in beleid en gemiste kansen om dromen waar te maken. De Omgevingswet brengt hier verandering in.

Een overheid die, samen met haar private partners, zegt wat ze doet en doet wat ze zegt. Dat beoogt de Omgevingswet. Overzichtelijk en uitvoerbaar beleid, kortere lijntjes met één bevoegd gezag, meer maatwerkmogelijkheden voor initiatieven en handvatten om maatschappelijke opgaven aan te pakken. Meer ruimte voor de energietransitie, woningbouwopgave en slimme mobiliteitsoplossingen. En het mooie is: het is waar. Wie de wettekst leest, zal dit beamen. Maar een nieuwe wet is maar een middel, zonder vervolgstap verandert er niets en daar zit nou net de crux.

Het is van belang om nu al op je qui-vive te zijn. Want het is niet de wet die consequenties heeft of in de weg staat, maar de invulling ervan en dit gebeurt nu al. Rijk, provincies en gemeenten zijn gestart met het opstellen van de nieuwe kerninstrumenten. Hierin worden politieke keuzes gemaakt, regels geschrapt of gewijzigd en bepalende beslissingen genomen. Lokale bestuursorganen krijgen extra afwegingsruimte die vervolgens weer wordt beïnvloed door instructieregels in kerninstrumenten van hogere bestuursorganen. Programmatische maatregelen en ruimtelijke projecten zijn hiervan afhankelijk. Dit geldt ook voor nadeelcompensatie (planschade), eventuele onderzoekslast of het kostenverhaal.

En let wel: vóór 2021 zullen omgevingsverordeningen van provincies en een groot aantal omgevingsvisies al zijn vastgesteld. Dus nu is het moment om invloed uit te oefenen, laat je horen voordat de wetten straks weer in de weg staan. 


Sarah Ros is strategisch adviseur fysieke leefomgeving & omgevingswet


Cover: ‘Go column cover 2’


Sarah Ros

Door Sarah Ros

Strategisch adviseur fysieke leefomgeving en Omgevingswet


Meest recent

Groene wildernis in New York door Why Factory (bron: Nai Publishers)

The green dip, het moet allemaal nog veel groener – en rap graag

Recensent Jaap Modder las ‘The green dip’, de nieuwste publicatie van The Why Factory Het bevat een stappenplan voor meer groene wildernis in de steden. Modder is na eerste bestudering kritisch maar stelt dat oordeel later bij.

Recensie

17 juni 2024

Wonen aan de Schoolpad in Laren door Tulp8 (bron: Wikimedia Commons)

Leefwerelden van arm en rijk zijn steeds meer gescheiden, maar mede via gebiedsontwikkeling is daar iets aan te doen

Het Sociaal Cultureel Planbureau onderzocht in hoeverre welvarenden en minder welvarenden mensen ontmoeten buiten hun eigen welvaartsniveau. Steeds minder, is de conclusie. Gemeenten kunnen hier iets aan doen, mede door te letten op het woningaanbod.

Analyse

17 juni 2024

De groene stad door SARYMSAKOV ANDREY (bron: Shutterstock)

Maak energie nu al integraal onderdeel van de verstedelijking van morgen

Verdere verstedelijking is nodig om aan de woningvraag te voldoen. Een van de grote opgaven daarbij is het energievraagstuk. Paul van den Bragt laat zien dat dit meer is dan het oplossen van het acute probleem van netcongestie.

Analyse

14 juni 2024