balans

Tussenbalans van de Leefomgeving 2017 naar Kamer

22 september 2017

2 minuten

De PBL-notitie de Tussenbalans van de Leefomgeving 2017 is op 15 september verzonden aan de Eerste (en Tweede) Kamer. PBL concludeert onder meer dat een toenemende uitstoot van broeikasgassen en de onverminderde druk van de landbouw op natuur en milieu op zijn minst suggereren dat de gezochte ontkoppeling tussen economische groei en milieudruk nog niet is bereikt.

Hiernaast concludeert het PBL dat de milieudruk van de landbouw onverminderd groot blijft, wat leidt tot aantasting van de natuur. Op het gebied van de circulaire economie ligt de uitdaging nu vooral aan het begin van de keten, bij het verminderen van het grondstoffengebruik, een ander ontwerp van producten en het langer gebruiken van producten. Bij het thema van sterke (stedelijke) regio’s is een belangrijke conclusie dat de sociaaleconomische verschillen binnen en tussen de Nederlandse regio’s toenemen, waarbij de beschikbaarheid van betaalbare en toegankelijke woningen een punt van zorg blijft.

Context van de Tussenbalans

De Tussenbalans 2017 verschijnt op verzoek van de Eerste Kamer. De Eerste Kamer heeft op 31 mei 2016 aan het PBL gevraagd om ideeën schriftelijk kenbaar te maken met betrekking tot mogelijkheden tot versterking van de institutionele inbedding van adviezen en rapporten van de planbureaus uit een oogpunt van pluriformiteit van de input voor Kamerleden. Gelijktijdig met deze Tussenbalans publiceert het PBL een actualisatie van de digitale Balans voor de Leefomgeving.

De Tussenbalans 2017 geeft een voorlopig beeld op basis van de verrichte actualisatie van de beschikbare gegevens. Nadere analyses van dit beeld zijn te vinden in de Nationale Energieverkenning, waarvan de eerstvolgende eind oktober 2017 verschijnt, en in de Balans voor de Leefomgeving 2018

Bekijk de volledige publicatie hier

Bron: Pbl


Cover: ‘balans’Meest recent

David Sim tijdens zijn presentatie over de zachte stad door Joost Zonneveld (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Slim verdichten via de zachte stad

De druk op onze steden wordt in de komende jaren alleen maar groter. Hoe zorgen we dan voor een leefbare woonomgeving? Deze vraag stond deze week centraal tijdens de laatste sLIM-bijeenkomst, met ‘Soft City’-auteur David Sim als gastspreker.

Verslag

19 april 2024

Oosterschelde door Ruud Morijn Photographer (bron: Shutterstock)

Oké, water en bodem sturend – maar niet altijd en overal

Water en bodem sturend, je kunt er bijna niet tegen zijn. Maar we moeten oppassen dat het nieuwe adagium niet alles gaat overheersen, zo waarschuwt columniste Agnes Franzen.

Opinie

19 april 2024

GO weekoverzicht 18 april 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week waarin de tijd begon te dringen

Dit was een week op Gebiedsontwikkeling.nu waarin de tijd begon te dringen. Voor de woningbouwproductie, om klimaatverandering tegen te gaan en om de openbare ruimte inclusiever te maken.

Weekoverzicht

18 april 2024