balans

Tussenbalans van de Leefomgeving 2017 naar Kamer

22 september 2017

2 minuten

De PBL-notitie de Tussenbalans van de Leefomgeving 2017 is op 15 september verzonden aan de Eerste (en Tweede) Kamer. PBL concludeert onder meer dat een toenemende uitstoot van broeikasgassen en de onverminderde druk van de landbouw op natuur en milieu op zijn minst suggereren dat de gezochte ontkoppeling tussen economische groei en milieudruk nog niet is bereikt.

Hiernaast concludeert het PBL dat de milieudruk van de landbouw onverminderd groot blijft, wat leidt tot aantasting van de natuur. Op het gebied van de circulaire economie ligt de uitdaging nu vooral aan het begin van de keten, bij het verminderen van het grondstoffengebruik, een ander ontwerp van producten en het langer gebruiken van producten. Bij het thema van sterke (stedelijke) regio’s is een belangrijke conclusie dat de sociaaleconomische verschillen binnen en tussen de Nederlandse regio’s toenemen, waarbij de beschikbaarheid van betaalbare en toegankelijke woningen een punt van zorg blijft.

Context van de Tussenbalans

De Tussenbalans 2017 verschijnt op verzoek van de Eerste Kamer. De Eerste Kamer heeft op 31 mei 2016 aan het PBL gevraagd om ideeën schriftelijk kenbaar te maken met betrekking tot mogelijkheden tot versterking van de institutionele inbedding van adviezen en rapporten van de planbureaus uit een oogpunt van pluriformiteit van de input voor Kamerleden. Gelijktijdig met deze Tussenbalans publiceert het PBL een actualisatie van de digitale Balans voor de Leefomgeving.

De Tussenbalans 2017 geeft een voorlopig beeld op basis van de verrichte actualisatie van de beschikbare gegevens. Nadere analyses van dit beeld zijn te vinden in de Nationale Energieverkenning, waarvan de eerstvolgende eind oktober 2017 verschijnt, en in de Balans voor de Leefomgeving 2018

Bekijk de volledige publicatie hier

Bron: PblMeest recent

GO zomertour door CrispyPork / Ineke Lammers (Shutterstock bewerkt door GO.nu)

GO Zomertour 2022 #5: El Cabanyal in Valencia

Het pittoreske vissersdorp El Cabanyal werd jarenlang bedreigd door de sloopkogel om de toeristenindustrie in Valencia te versterken. In deze aflevering van de GO Zomertour gaan we naar wat een van de coolste wijken van Europa moet zijn.

Uitgelicht
Casus

12 augustus 2022

Van hobbywijk naar duurzame wijk door Claudia Bouwens (KAN Bouwen)

Ecolonia revisited: het duurzame pionierswijkje 30 jaar verder

30 jaar oud is het bont samengestelde Dubo-wijkje Ecolonia inmiddels. René Didde reisde af naar Alphen aan den Rijn en sprak met bewoners, ontwerpers en andere betrokkenen. Wat zijn de lessen?

Casus

11 augustus 2022

Muziek en films door Maksim Safaniuk (Shutterstock)

Ontspannen genieten en bijleren deel 3 (slot): de GO.nu-films en muziek

De zomer is natuurlijk niet compleet zonder de lees- en luistertips van Gebiedsontwikkeling.nu. We vroegen de GO-redactie en het SKG-team van de TU Delft om hun suggesties. We sluiten het drieluik van favo’s af met de films en de muziek.

Persoonlijk

10 augustus 2022