balans

Tussenbalans van de Leefomgeving 2017 naar Kamer

22 september 2017

2 minuten

De PBL-notitie de Tussenbalans van de Leefomgeving 2017 is op 15 september verzonden aan de Eerste (en Tweede) Kamer. PBL concludeert onder meer dat een toenemende uitstoot van broeikasgassen en de onverminderde druk van de landbouw op natuur en milieu op zijn minst suggereren dat de gezochte ontkoppeling tussen economische groei en milieudruk nog niet is bereikt.

Hiernaast concludeert het PBL dat de milieudruk van de landbouw onverminderd groot blijft, wat leidt tot aantasting van de natuur. Op het gebied van de circulaire economie ligt de uitdaging nu vooral aan het begin van de keten, bij het verminderen van het grondstoffengebruik, een ander ontwerp van producten en het langer gebruiken van producten. Bij het thema van sterke (stedelijke) regio’s is een belangrijke conclusie dat de sociaaleconomische verschillen binnen en tussen de Nederlandse regio’s toenemen, waarbij de beschikbaarheid van betaalbare en toegankelijke woningen een punt van zorg blijft.

Context van de Tussenbalans

De Tussenbalans 2017 verschijnt op verzoek van de Eerste Kamer. De Eerste Kamer heeft op 31 mei 2016 aan het PBL gevraagd om ideeën schriftelijk kenbaar te maken met betrekking tot mogelijkheden tot versterking van de institutionele inbedding van adviezen en rapporten van de planbureaus uit een oogpunt van pluriformiteit van de input voor Kamerleden. Gelijktijdig met deze Tussenbalans publiceert het PBL een actualisatie van de digitale Balans voor de Leefomgeving.

De Tussenbalans 2017 geeft een voorlopig beeld op basis van de verrichte actualisatie van de beschikbare gegevens. Nadere analyses van dit beeld zijn te vinden in de Nationale Energieverkenning, waarvan de eerstvolgende eind oktober 2017 verschijnt, en in de Balans voor de Leefomgeving 2018

Bekijk de volledige publicatie hier

Bron: Pbl


Cover: ‘balans’Meest recent

Jan Brugman in Rijswijk Buiten door Reinier Bergsma (bron: bpd)

Jan Brugman over de langjarige publieke aansturing bij Rijswijk Buiten

RijswijkBuiten heeft een indrukwekkende metamorfose doorgemaakt, van kassengebied naar woonlocatie. Jan Brugman was hiervoor verantwoordelijk met zijn programmabureau. Een terugblik op een planproces met de gemeente volop aan het stuur.

Persoonlijk

27 maart 2023

Modulair houtbouw project Oak in de Eindhovense wijk Bosrijk door Backbone Visuals and concepts (bron: Revolve Development)

Hoe we industrieel kunnen bouwen mét ruimtelijke kwaliteit

Industrieel bouwen is terug van weggeweest. Fabrieksmatige bouw moet de versnelling in de woningbouw bespoedigen, met oog voor de betaalbaarheid. De eerste publicaties zetten de toon voor hopelijk een gezamenlijke aanpak.

Recensie

27 maart 2023

Mensen op de trappen en roltrappen in het Groninger Forum in Nederland door Marc Venema (bron: Shutterstock)

Spontaan contact goed voor sociale cohesie in superdiverse wijken – maar hoe?

Spontaan contact tussen bewoners zorgt voor meer verbinding, maar hoe creëer je die ontmoetingen in superdiverse wijken? Het Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS) komt met concrete aanbevelingen voor ontwerpers, ontwikkelaars en bestuurders.

Onderzoek

24 maart 2023