Uitnodigingsplanologie en m.e.r

17 april 2015

1 minuut

Nieuws In bovenstaande video komen alle highlights van de Binckhorst voorbij. In het begin (1.26) is het Juno-blok te zien. Dit is een kluswoningen project in een oud kantoorgebouw. Iets later (1.44) zijn de Cab-fab en Bink36 te zien. Twee tot creatieve bedrijfsruimte herontwikkelde industriële panden. Vervolgens krijgen is kasteel Binckhorst te zien (4.33), een oud middeleeuws kasteeltje dat voor de naam Binckhorst heeft gezorgd en waarvan maar weinigen weten dat het nog in het gebied te bewonderen is. Tenslotte is ook MOOOVE te zien (4.43), een culturele broedplaats rondom muziek en dans, in een verlaten kantoorgebouw.

Een belangrijke vaardigheid voor gebiedsontwikkelaars is kijken wat er om een plangebied heen gebeurt. Het kan best zijn dat er in de nabijheid van je plangebied iets weggaat, waardoor jouw gebied qua milieu speelruimte krijgt om (extra) woningen/kantoren te ontwikkelen. In dit filmpje wordt dat fenomeen ook aangestipt. Bij berekeningen van de verkeersgenererende effecten van ruimtelijke ontwikkelingen hamer ik er bij mijn studenten op altijd ook mee te nemen wat er uit een plangebied weggaat.


Cover: ‘2015.04.17_binckhorst_180’


Portret - David van der Steen

Door David van der Steen

Projectleider Gebiedsontwikkeling


Meest recent

Eerste woning in Sidhadorp, Lelystad door Rob Bogaerts / Anefo (bron: Wikimedia Commons)

Van de groeikernen via Vinex naar de Novex, Michelle Provoost zoekt naar lessen

Vinex blijft de gemoederen bezig houden, nu ook in een historisch perspectief en een vergelijking met de groeikernen. INTI-directeur Michelle Provoost pleitte in de PBL-Academielezing voor meer continuïteit in beleid.

Verslag

12 juli 2024

Katwijk aan Zee door Bjoern Wylezich (bron: Shutterstock)

Prioriteren bij woningbouw, dit stappenplan helpt bij het maken van keuzes

Veel bestuurders en beleidsmakers worstelen met de vraag wat ze voorrang moeten geven bij het verdelen van de beschikbare, schaarse ruimte. Het schuurt vooral bij de prioritering van woningbouwplannen. Arcadis Overmorgen ontwikkelde een stappenplan.

Verslag

12 juli 2024

Cover weekoverzicht van week 28 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week om zorgvuldig te werk gaan

Zorgvuldiger omgaan met de beschikbare ruimte, met het begrip brede welvaart en verdichting van naoorlogse wijken. Deze week staat zorgvuldigheid centraal in de artikelen op Gebiedsontwikkeling.nu.

Weekoverzicht

11 juli 2024