Friso de Zeeuw door - (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

'Verbijsterend dat provincie Noord-Holland 40.000 extra woningen remt'

25 juli 2018

2 minuten

Opinie COLUMN Noord-Hollandse gemeenten boven het Noordzeekanaal willen 40.000 extra woningen bouwen om de druk op hun gemeenten, door de komst van steeds meer Amsterdammers, op te vangen. Onlangs brachten zij dit initiatief naar buiten, maar de provincie vindt het ‘overbodig.’

De gemeenten vinden dat het bouwtempo in de provincie omhoog moet. Zij zien hun woningmarkten steeds meer onder druk komen staan door stijgende huizenprijzen in de hoofdstad. Veel Amsterdammers kunnen geen nieuwe woning in de stad meer betalen en kiezen ervoor om elders in Noord-Holland groter en goedkoper te gaan wonen. Zij verzilveren de overwaarde van hun Amsterdamse woning en trekken onder meer naar het noorden. Alleen al vorig jaar gingen 23.515 Amsterdammers elders in hun provincie wonen.

De achttien gemeenten zien voldoende 'kansrijke' locaties waar de 40.000 woningen kunnen komen, bovenop de reeds geplande 23.000 nieuwe huizen in het noordelijke deel van Noord-Holland. Het is de bedoeling dat deze woningen, afhankelijk van inspraak en vergunningen, over drie tot zeven jaar klaar zijn. Tegenover het aanbod vragen de gemeenten geen bak met geld, maar een hogere frequentie van de openbaar vervoerverbindingen die al aanwezig zijn. 

Let op: die extra woningen worden niet ‘in het groen’ gepland, maar binnen de bestaande bebouwde gebieden en nabij vervoersknooppunten. Dus de discussie ‘buiten de rode contouren bouwen’ speelt hier dus niet.       

Focus op mobiliteit maakt een sterk plan
De regiogemeenten zetten hier een sterk nummer neer. Zij komen met een reëel aanbod. Ze spelen in op de eigen woningbehoefte én op de overkokende woningmarkt in de Metropoolregio Amsterdam.

De bestuurders nemen eindelijk afstand van de ‘kassabon-planologie’ met heel precieze maximale woningbouwgetalletjes per regio die de afgelopen jaren de huisvestingsdiscussie heeft gedomineerd. Elk gevoel voor de dynamiek van de markt is daar uit-gebureaucratiseerd: als gemeente A een extra woning bouwt moet dat af van het ‘contingent’ van een andere regiogemeente.      

Het aanbod van de regio wint aan kracht, omdat men consequent kijkt naar locaties nabij vervoersknooppunten. Mobiliteit, bereikbaarheid en nabijheid zijn sleutelbegrippen in de nieuwe verstedelijkingsopgave. Dat geldt ook voor aantrekkelijke, betaalbare woonmilieus waar de gemeenten én marktpartijen zich voor willen inzetten.

‘Overbodig’
Elk provinciebestuur zou zo’n aanbod enthousiast omarmen. Temeer omdat tegenover dit aanbod eigenlijk weinig wordt gevraagd. Dat is uitzonderlijk. Het is dan ook verbijsterend dat het provinciaal bestuur van Noord-Holland, bij mode van gedeputeerde Joke Geldof dit aanbod kenschetste  als ‘overbodig’.

In maart 2019 zijn er verkiezingen voor Provinciale Staten. Duurzame woningbouw lijkt mij een uitstekend verkiezingsthema. Intussen is mijn advies aan de regio: ga gewoon door met de uitwerking van de plannen en laat je niet afremmen.

Deze column verscheen eerder op www.stadszaken.nl


Cover: ‘Friso de Zeeuw’ door - (bron: gebiedsontwikkeling.nu)


Friso de Zeeuw door - (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Door Friso de Zeeuw

Adviseur gebiedsontwikkeling en emeritus hoogleraar gebiedsontwikkeling TU Delft


Meest recent

De groene stad door SARYMSAKOV ANDREY (bron: Shutterstock)

Maak energie nu al integraal onderdeel van de verstedelijking van morgen

Verdere verstedelijking is nodig om aan de woningvraag te voldoen. Een van de grote opgaven daarbij is het energievraagstuk. Paul van den Bragt laat zien dat dit meer is dan het oplossen van het acute probleem van netcongestie.

Analyse

14 juni 2024

Deltacommissaris Co Verdaas (l) krijgt het derde deel van het Framework overhandigd van Jan Kadijk van stichting Dutch Green Building Council. door Dutch Green Building Council (bron: Dutch Green Building Council)

Standaardaanpak voor het beoordelen van klimaatrisico’s op gebouwniveau compleet

Het ‘Framework for Climate Adaptive Buildings’ moet de standaardaanpak worden waarmee tot op gebouwniveau duidelijk wordt wat de gevolgen van klimaatverandering zijn. Het derde en laatste deel van het instrument werd deze week gepresenteerd.

Nieuws

14 juni 2024

GO weekoverzicht 13 juni 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week waarin heel veel kan, ook al gaat dat niet vanzelf

Deze week op Gebiedsontwikkeling.nu maakte duidelijk dat er heel veel kan, maar ook nog veel moet gebeuren. Voor samenwerking bij grote gebiedsontwikkelingen, de uitwerking van het hoofdlijnenakkoord en een klimaatbestendige ruimtelijke ordening.

Weekoverzicht

13 juni 2024