platform voor kennis, nieuws en opinie
Zoeken
platform voor kennis, nieuws en opinie

VeRDuS-Congres 2016: Volgende stap in stedelijke innovatie is vooral kennisdeling

VeRDuS-Congres 2016: Volgende stap in stedelijke innovatie is vooral kennisdeling

verdus

20 okt 2016 - Sprekers uit wetenschap en praktijk gingen tijdens het derde VeRDuS-congres in Breda gezamenlijk op zoek naar hoe innovatie in stedelijke gebieden aan kracht en maatschappelijke impact kan winnen.

Hoe kunnen stedelijke regio’s zichzelf versterken met nieuwe kennis over slimme en duurzame ontwikkeling? Wat hebben wetenschap en praktijk in Nederland aan de kennis die in internationale projecten hierover wordt ontwikkeld? Wat dragen Nederlandse partijen zelf bij aan die projecten op internationaal niveau? Deze vragen stonden centraal op het derde VerDuS-congres.

De conferentie werd geopend door Paul Depla, burgemeester van Breda, en voorgezeten door Co Verdaas. Tijdens parallelsessies namen de conferentiedeelnemers kennis van nieuwe wetenschappelijke inzichten, speelden ze serious games en brainstormden ze onder andere over actuele vraagstukken binnen stedelijke regio’s.

VeRDuS

Verschillende Nederlandse onderzoekers en Nederlandse steden zijn nauw betrokken bij Europese onderzoeksprojecten: samen met collega’s in het buitenland ontwikkelen ze kennis en nieuwe praktijken voor economisch en sociaal krachtige regio’s, met een hoge en duurzame kwaliteit van leven. Hiervoor combineren ze ervaringskennis en wetenschappelijk onderzoek, doen ze experimenten en richten ze living labs in. VerDuS levert een bijdrage aan deze stedelijke ontwikkeling door een aantal nationale en internationale kennisprogramma’s mogelijk te maken.

Impressies van zowel we plenaire progranma-onderdelen als de sessies staan op de congressite van VerDuS.