Windmolens 27-9-18" (CC BY 2.0) by Bas van Oorschot

Verduurzaming stokt bij samenwerking rijk en regio

2 april 2019

1 minuut

Nieuws
Tussen Rijk en de regio heerst een handelingsverlegenheid die verduurzamingsopgaven in de weg staat. Een betere verbinding tussen die partijen is noodzakelijk. Het Rijk moet een gedeelde verantwoordelijkheid op zich nemen en de provincies moeten zich opstellen als volwaardige partners. Dat constateert de Raad van Leefomgeving en Infrastructuur (Rli) in het rapport De som der Delen.

Volgens Rli is het belangrijk dat rijk en regio andere rollen aannemen, het contact is te gering op dit moment. Het rijk moet een gedeelde verantwoordelijkheid nemen en de provincies en gemeenten moeten zich opstellen als volwaardige partners. De Rli raadt gebiedsdialogen aan om dit duurzaamheidsbeleid beter te laten verlopen. 

Coverfoto: Windmolens 27-9-18" (CC BY 2.0) by Bas van Oorschot

Verder lezen op www.binnenlandsbestuur.nl


Cover: ‘Windmolens 27-9-18" (CC BY 2.0) by Bas van Oorschot’Meest recent

Skyline Eindhoven door Ivo Verschuuren (bron: Shutterstock)

Provincie moet rol pakken van regionale gebiedsregisseur

Veel maatschappelijke ontwikkelingen gaan over gemeentegrenzen heen en dus ligt het voor de hand ruimtelijke ordening op een hoger schaalniveau op te pakken. De provincies komen hiervoor nadrukkelijk in beeld, aldus promovendus Guus van Steenbergen.

Uitgelicht
Onderzoek

23 september 2022

Portret Marlon Boeve door Sander van Wettum (bron: SKG)

Marlon Boeve start als hoogleraar Omgevingsrecht in gebiedsontwikkeling

Marlon Boeve treedt aan als hoogleraar Omgevingsrecht in gebiedsontwikkeling bij de TU Delft. In gesprek met Eric Burgers geeft zij aan wat omgevingsrecht voor haar betekent en wat de betekenis ervan is voor de ruimtelijke inrichting van Nederland.

SKG Nieuws

23 september 2022

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week waarin de natuur voor samenhang zorgt

Deze week op Gebiedsontwikkeling.nu: onheilspellende berichten over het gebrek aan samenhang in de aanpak van ruimtelijke opgaven op nationaal- én op buurtniveau. Maar ook: hoe de natuur samenhang kan brengen in gebiedsontwikkeling.

Nieuws

22 september 2022