platform voor kennis, nieuws en opinie
Zoeken
platform voor kennis, nieuws en opinie

Verspilling als bron voor ‘stad maken’

Verspilling als bron voor ‘stad maken’

afval recycle

Hoe kan uit afval waarde voor de stad worden gecreëerd? En hoe drukken we die waarden dan vervolgens uit? Over deze vraagstukken en meer gaat het boek The Wasted City  – approaches to Circular City Making samengesteld door Francesca Miazzo en Mehdi Comeau.

Onze voorraad aan grondstoffen (natuurlijke hulpbronnen) slinkt dusdanig dat die notie ons dwingt om met andere ogen naar stedelijke ontwikkeling te kijken. Door toenemende welvaart is onze afvalproductie verviervoudigd: een toename die parallel oploopt aan economische en technologische ontwikkelingen en de daarmee gepaard gaande gedragsveranderingen of levensstijlen. Afval is een onvermijdelijk onderdeel van ons dagelijks bestaan. Het is vaak hinderlijk, soms zelfs schadelijk, tenzij wij besluiten afval als grondstoffen opnieuw gaan gebruiken. Voor die invalshoek kiezen de auteurs van The Wasted City – approaches to Circular City Making.

Lees dit artikel verder op Archined.nl

Auteur

Willemijn Lofvers
Willemijn Lofvers

phd-student at Hogeschool Rotterdam

Bekijk alle artikelen