Dossier Circulair3.png

Dossier Circulaire Economie

28 juli 2016

3 minuten

Nieuws De laatste jaren is er een sterk groeiend geloof in de omvorming naar een circulaire economie als oplossing voor een breed scala aan vraagstukken waar steden in toenemende mate mee kampen. De overgang naar een circulaire economie heeft grote effecten op de ruimtelijke lay-out en vereist technische, organisatorische en institutionele veranderingen.

Vragen vanuit gebiedsontwikkeling:

  • Wat is circulaire economie?
  • Hoe organiseer je het?
  • Van welke projecten kun je leren?
  • Welke verdienmodellen zijn kansrijk?
  • Wat zijn de ruimtelijke gevolgen van een circulaire organisatie?

Meer films bekijken gelinkt aan het thema circulaire economie? Ga naar Gebiedsontwikkeling.nu/youtube

Circulaire economie op project-/gebiedsniveau?

Welke rol kan ontwerp spelen bij het realiseren van circulaire economie in de praktijk?

Wat zijn de ruimtelijke gevolgen van een circulaire organisatie?

Overige artikelen op gebiedsontwikkeling.nu:

Relevante onderzoeken naar circulaire economie:


Cover: ‘Dossier Circulair3.png’


Portret - Danielle Niederer

Door Danielle Niederer

Adviseur Ruimtelijke ontwikkeling & communicatie


Meest recent

Oude rCitroën auto (deux chevaux) in het Hamerkwartier Amsterdam. door Petra Boegheim (bron: shutterstock)

Het Hamerkwartier in Amsterdam gaat los, als de markt tenminste mee wil doen

Het Hamerkwartier is het volgende grote gebied dat in Amsterdam-Noord aan bod komt voor een stevige gebiedstransformatie. De gemeente haalde Kristiaan Borret uit Brussel om de planontwikkeling mede vorm te geven. Een interview over plan en proces.

Casus

26 februari 2024

Panorama van Den Haag door Sebastian Grote (bron: Shutterstock)

Doorstroming senioren op de woningmarkt realiseren is vermoedens concretiseren

De matige doorstroming van senioren wordt als een van dé problemen op de woningmarkt gezien, maar dé oplossing ontbreekt. In Den Haag wordt door het concretiseren van bestaande vermoedens geprobeerd de beweging op gang te brengen.

Uitgelicht
Onderzoek

26 februari 2024

Dommelse Watermolen door BotMultichill (bron: Wikimedia Commons)

Water, bodem én historie sturend

Historische Geo-informatie Systemen (HGIS) kunnen worden gebruikt als hulpmiddel bij ontwerpopgaven die worden gestuurd door water en bodem. Toevoeging van de historische laag zorgt voor bewustwording en zelfs draagvlak.

Onderzoek

23 februari 2024