2015.11.07_Vluchtelingen transformeren woningmarkt

Vluchtelingen transformeren woningmarkt

7 november 2015

4 minuten

Persoonlijk Plotseling komen de grenzen van onze woningmarkt in beeld. De extra toestroom aan vluchtelingen naar Europa leidt in Nederland tot vragen of en hoe snel we hen kunnen huisvesten. De snel veranderende behoefte toont aan dat ons systeem aan verandering toe is, betoogt Petra Rutten, directeur Maatschappelijke Ontwikkeling. Maar laten we vooral paniekvoetbal voorkomen, is haar boodschap.

Vijf vragen aan Petra Rutten

Zie [hier](Vluchtelingen transformeren woningmarkt) het originele artikel op Heijmans.nl.

1. Waarom komen de grenzen van onze woningmarkt nu in beeld?

Als het vraagstuk van de vluchtelingen die naar ons land komen een ding laat zien voor de woningmarkt, dan is het dat we maar moeilijk kunnen schakelen wanneer de behoefte plotseling en stevig verandert. Het effect wordt nog groter doordat ons systeem voor de woningmarkt niet flexibel genoeg is. Daardoor knarst het systeem. Terwijl in ruimtelijke mogelijkheden en de techniek het vraagstuk wel is op te lossen. Kijk als voorbeeld maar naar wat we aan leegstand hebben en inmiddels aan transformatieprojecten en tijdelijke invullingen doen.

2. Wat heeft Heijmans te zoeken in het huisvestingsvraagstuk voor vluchtelingen?

Het raakt ons werk. Vanuit onze samenwerkingen met partners, corporaties en gemeenten zijn we betrokken bij dit vraagstuk. De groei van vluchtelingen en statushouders vraagt om huisvesting. Een flinke opgave onder grote tijdsdruk. Dan ligt de neiging tot paniekvoetbal voor de hand en dat willen we voorkomen. Het grootste vraagstuk is de versnelling. Is er snel in de groeiende behoeften op de woningmarkt te voorzien?

Vluchtelingen transformeren woningmarkt - Afbeelding 1

None http://gebiedsontwikkeling.nu/workspace/uploads/vijf-vragen-aan-petra-rutten_i-563dcd0a7fd45.jpg

‘Vluchtelingen transformeren woningmarkt - Afbeelding 1’


De procedures vormen nu de bottleneck. Ook al is de urgentie voor alle partijen groot, nieuwbouw en transformatie vragen veel proceduretijd. De Crisis- en Herstelwet voldoet niet.
De Crisis- en herstelwet is gericht op de versnelling van infrastructurele projecten. Hieronder vallen grote bouwprojecten en projecten op het gebied van duurzaamheid, energie en innovatie. Tevens beoogt de wet een economische impuls te geven aan de bouwsector ten tijde van de kredietcrisis.
Het zou goed zijn als er een oplossing komt voor extreem urgente kwesties, zoals we nu hebben met de vraag naar huisvesting voor vluchtelingen. Zo lang die mogelijkheden maar uit blijven gaan van een duurzame en kwalitatieve oplossing. We moeten geen nieuwe vergissing voor de toekomst begaan.

3. Geen nieuwe vergissing voor de toekomst begaan?

De vergelijking gaat misschien niet helemaal gelijk op, maar je zag het ook bij uitbreiding van basisscholen door demografische ontwikkeling. Er zijn kinderen die hun hele schoolcarrière in oninspirerende noodgebouwen hebben doorgebracht. Wie wil dat voor zijn of haar kind?

De huisvesting van vluchtelingen is een opgave onder grote tijdsdruk. Daarbij moeten we wel over de duurzaamheid van de investering en vervolgbestemmingen blijven nadenken.

4. Hoe zie je de oplossing dan voor je?

De druk op onze woningmarkt is groot en dat zit voor een belangrijk deel in het kunnen bieden van het juiste aanbod voor de vraag. De inzet op koop, huur en sociaal maakt de indeling inflexibel en sluit niet meer aan op de huidige en toekomstige vraag. Veranderde levenssituaties die we nu hebben, zoals alleenstaanden, gescheiden gezinnen, wonen en zorg gecombineerd zijn daardoor lastiger te beantwoorden. En onze leefsituaties veranderen veel meer dan waarop onze woontypen zijn gebaseerd.

Onder andere door een te beperkt aanbod in het middensegment blijven mensen vast zitten in de sociale huur, waardoor de wachtlijsten daarvoor oplopen. Het is nodig dat we op een andere manier naar de opgave kijken. Er is bebouwde en onbebouwde ruimte genoeg in Nederland en binnen die ruimte moeten we op zoek naar, al is het tijdelijke, versnelling van de procedures, duurzame transformaties en innovaties toelaten die de bewoning mogelijk maakt. We ontkomen er niet aan om ook tijdelijk te investeren, maar daarbij mag de woonkwaliteit en het toekomstige gebruik niet uit het oog verloren worden.

Vluchtelingen transformeren woningmarkt - Afbeelding 2

None http://gebiedsontwikkeling.nu/workspace/uploads/vijf-vragen-aan-petra-rutten_i-563dcebd37061.jpg

‘Vluchtelingen transformeren woningmarkt - Afbeelding 2’


5. Uiteindelijk gaat het dus om meer en andere vormen van wonen voor de hele samenleving?

De centrale vraag is uiteindelijk, hoe krijg je één samenleving en een fijne woonomgeving. Vanuit de transformaties van gebieden hebben wij de ervaring dat diversiteit een groot goed is. Om dat te kunnen realiseren is goede, stapsgewijze inpassing van een verandering nodig. Als een ministerie wordt getransformeerd tot appartementencomplex vraagt dat niet alleen het ombouwen, maar ook het inpassen van die nieuwe functie in de omgeving. De komst van vluchtelingen dwingt ons om meer naar de verschillen in Nederland te kijken en daar een antwoord op te geven.

Zie ook:


Cover: ‘2015.11.07_Vluchtelingen transformeren woningmarkt’



Meest recent

Ellen van Bueren Column Cover door Esther Dijkstra (bron: Esther Dijkstra)

Boodschap burgemeesters voor de Europese verkiezingen wordt niet gehoord

Volgens columnist Ellen van Bueren krijgen lokale stedelijke opgaven te weinig aandacht in de Europese verkiezingscampagnes. En dat is volgens haar een gemiste kans.

Opinie

27 mei 2024

Graffiti in Gent door Jesus Barroso (bron: Shutterstock)

Creatieve betonnen speeltuin wijkt voor placemaking, zo gaat dat in Gent

Placemaking kan helpen om een nieuw gebied op de kaart te zetten maar Bart Popken ontdekte het in Gent dat het ook eerdere creatieve activiteiten kan verdrijven. Het draagt daarmee net zo hard bij aan gentrificatie en grotere tegenstellingen.

Casus

27 mei 2024

Wembley stadion in Londen door FedericoCangiano (bron: Shutterstock)

Het grote vlaggenschip, dit leert Feyenoord City ons over aanjagers en vertragers in gebiedsontwikkeling

De vervlechting van aanjagers met gebiedsontwikkeling creëert zowel kansen als risico’s, zo laten Wouter Jan Verheul en collega-onderzoekers van Arcadis zien met hun onderzoek naar Feyenoord City. Wat kunnen we hiervan opsteken?

Uitgelicht
Analyse

24 mei 2024