Van linksboven naar rechtsonder: Jan-Sebastian van Lissum (BBB), Peter de Groot (VVD), Jan Daenen (GL-PvdA), Merlien Welzijn (NSC). door Esther Dijkstra (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Voor wie nog twijfelt in het stemhokje: dit zijn de RO-plannen van de grote politieke partijen

22 november 2023

3 minuten

Persoonlijk Dat er meer gebouwd moet worden, daar zijn de woordvoerders ruimtelijke ordening van de grote politieke partijen het over eens. Maar hoe de inrichting van Nederland in de komende jaren vorm moet krijgen, daarover bestaan wel degelijk verschillen. Voor wie vandaag nog twijfelt over de (RO-)keuze in het stemhokje, biedt de podcastserie ‘Ruim Keuze’ van Gebiedsontwikkeling.nu uitkomst. Lees, luister en stem!

Kandidaat-Tweede Kamerleden van GroenLinks-PvdA, VVD, NSC en BBB lichtten in de afgelopen week in de podcast ‘Ruim Keuze’ hun plannen toe voor de ruimtelijke ordening van Nederland. Het ging daarbij vaak over de vraag waar al die nieuwe woningen moeten komen – waar zo’n grote behoefte aan bestaat. In de stad, grote nieuwe locaties buiten de stad of juist de nadruk op een spreekwoordelijk ‘straatje erbij’ aan dorpen en steden? Maar het ging ook over de spreiding van bouwplannen over het land, over behoud van het landschap, wind- (en kern)energie, economie, natuur, landbouw en zelfs over migratie. En niet in de laatste plaats over een nieuwe stip op de horizon voor ruimtelijk Nederland.

Jan Daenen (GroenLinks-PvdA)

“Ruimtelijke ordening is per definitie een verdelingsvraagstuk. Hoe gaan we om met de schaarse grond en hoe richten we die in? Dat kun je volledig aan de markt overlaten, dan weet je zeker dat de mensen met de grootste portemonnee en de grootste mond het uiteindelijk voor het zeggen krijgen in de openbare ruimte.” En daarom moet het Rijk een voortrekkersrol innemen en een actieve grondpolitiek gaan voeren, aldus Jan Daenen.

Peter de Groot (VVD)

De keuze voor binnenstedelijk of buitenstedelijk bouwen? Die is voor Peter de Groot eenvoudig. “Er is het heilige geloof dat je alles binnenstedelijk kan realiseren. Ik denk dat het niet zo is. De bouw van meer woningen buiten de stad heeft een beperkt ruimtebeslag. We moeten het niet groter maken dan het is, maar moeten wel realistisch zijn over de impact. Die keuze zal iets van stikstofruimte kosten, maar je kan groen meebouwen. Er zijn nu al voorbeelden waarbij de biodiversiteit dan toeneemt.”

Merlien Welzijn (NSC)

De ruimtelijke ordeningsprocedures en bezwaarmogelijkheden moeten “ernstig verkort worden” om snelheid in gebiedsontwikkeling te kunnen maken en houden. En er moet, als het aan Merlien Welzijn van Nieuw Sociaal Contract ligt, een aantal versnellingslocaties aangewezen worden om snel te beginnen met bouwen. En zeker niet alleen in de Randstad. “De Randstad wordt voller en voller, dus moeten we naar de rest van het land kijken en met een slimme verstedelijkingsstrategie komen.”

Jan-Sebastian van Lissum (BBB)

Erfdelen? 50.000 nieuwe woningen. Permanente bewoning van vakantiewoningen? 35.000 extra woningen. Straatje erbij: 75.000 woningen. Het splitsen van woningen kan potentieel 100.000 nieuwe huizen opleveren. En het droge deel van de Oostvaardersplassen? Daar kunnen veel beter 100.000 huishoudens een nieuwe plek krijgen, zegt Jan-Sebastian van Lissum van BBB. Verder moet het landschap zoveel mogelijk gevrijwaard blijven. Het liefst ook zonder windmolens. “Met oplossingen als kernenergie kun je het landschap redden.”


Cover: ‘Van linksboven naar rechtsonder: Jan-Sebastian van Lissum (BBB), Peter de Groot (VVD), Jan Daenen (GL-PvdA), Merlien Welzijn (NSC).’ door Esther Dijkstra (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)


Portret - Joost Zonneveld

Door Joost Zonneveld

Hoofdredacteur van Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

Machiel van Dorst door Machiel van Dorst (bron: Machiel van Dorst)

Gezondheid in de stad: geef de mens het gevoel van controle

Als hoogleraar aan de TU Delft pleit Machiel van Dorst voor een herwaardering van de menselijke maat in het stadsontwerp. Te lang ging het in de openbare ruimte louter om efficiëntie en te weinig om menselijk welbevinden.

Interview

1 maart 2024

Gracht in Gouda door KarinR (bron: Shutterstock)

Honderdduizenden funderingen in slechte staat: snelle en grootschalige actie is nodig

De funderingen van vele honderdduizenden Nederlandse woningen verkeren in slechte staat. De overheid moet snel werk maken van een grootschalig herstelprogramma, vindt de Raad voor de Leefomgeving.

Onderzoek

1 maart 2024

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van secuur kwaliteit toevoegen

Deze week ging het op Gebiedsontwikkeling.nu over het toevoegen van kwaliteit. In het Rotterdamse Katendrecht, in het Brabantse watermolenlandschap en als missie van gebiedsontwikkelaars.

Weekoverzicht

29 februari 2024