Van linksboven naar rechtsonder: Jan-Sebastian van Lissum (BBB), Peter de Groot (VVD), Jan Daenen (GL-PvdA), Merlien Welzijn (NSC). door Esther Dijkstra (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Voor wie nog twijfelt in het stemhokje: dit zijn de RO-plannen van de grote politieke partijen

22 november 2023

3 minuten

Persoonlijk Dat er meer gebouwd moet worden, daar zijn de woordvoerders ruimtelijke ordening van de grote politieke partijen het over eens. Maar hoe de inrichting van Nederland in de komende jaren vorm moet krijgen, daarover bestaan wel degelijk verschillen. Voor wie vandaag nog twijfelt over de (RO-)keuze in het stemhokje, biedt de podcastserie ‘Ruim Keuze’ van Gebiedsontwikkeling.nu uitkomst. Lees, luister en stem!

Kandidaat-Tweede Kamerleden van GroenLinks-PvdA, VVD, NSC en BBB lichtten in de afgelopen week in de podcast ‘Ruim Keuze’ hun plannen toe voor de ruimtelijke ordening van Nederland. Het ging daarbij vaak over de vraag waar al die nieuwe woningen moeten komen – waar zo’n grote behoefte aan bestaat. In de stad, grote nieuwe locaties buiten de stad of juist de nadruk op een spreekwoordelijk ‘straatje erbij’ aan dorpen en steden? Maar het ging ook over de spreiding van bouwplannen over het land, over behoud van het landschap, wind- (en kern)energie, economie, natuur, landbouw en zelfs over migratie. En niet in de laatste plaats over een nieuwe stip op de horizon voor ruimtelijk Nederland.

Jan Daenen (GroenLinks-PvdA)

“Ruimtelijke ordening is per definitie een verdelingsvraagstuk. Hoe gaan we om met de schaarse grond en hoe richten we die in? Dat kun je volledig aan de markt overlaten, dan weet je zeker dat de mensen met de grootste portemonnee en de grootste mond het uiteindelijk voor het zeggen krijgen in de openbare ruimte.” En daarom moet het Rijk een voortrekkersrol innemen en een actieve grondpolitiek gaan voeren, aldus Jan Daenen.

Peter de Groot (VVD)

De keuze voor binnenstedelijk of buitenstedelijk bouwen? Die is voor Peter de Groot eenvoudig. “Er is het heilige geloof dat je alles binnenstedelijk kan realiseren. Ik denk dat het niet zo is. De bouw van meer woningen buiten de stad heeft een beperkt ruimtebeslag. We moeten het niet groter maken dan het is, maar moeten wel realistisch zijn over de impact. Die keuze zal iets van stikstofruimte kosten, maar je kan groen meebouwen. Er zijn nu al voorbeelden waarbij de biodiversiteit dan toeneemt.”

Merlien Welzijn (NSC)

De ruimtelijke ordeningsprocedures en bezwaarmogelijkheden moeten “ernstig verkort worden” om snelheid in gebiedsontwikkeling te kunnen maken en houden. En er moet, als het aan Merlien Welzijn van Nieuw Sociaal Contract ligt, een aantal versnellingslocaties aangewezen worden om snel te beginnen met bouwen. En zeker niet alleen in de Randstad. “De Randstad wordt voller en voller, dus moeten we naar de rest van het land kijken en met een slimme verstedelijkingsstrategie komen.”

Jan-Sebastian van Lissum (BBB)

Erfdelen? 50.000 nieuwe woningen. Permanente bewoning van vakantiewoningen? 35.000 extra woningen. Straatje erbij: 75.000 woningen. Het splitsen van woningen kan potentieel 100.000 nieuwe huizen opleveren. En het droge deel van de Oostvaardersplassen? Daar kunnen veel beter 100.000 huishoudens een nieuwe plek krijgen, zegt Jan-Sebastian van Lissum van BBB. Verder moet het landschap zoveel mogelijk gevrijwaard blijven. Het liefst ook zonder windmolens. “Met oplossingen als kernenergie kun je het landschap redden.”


Cover: ‘Van linksboven naar rechtsonder: Jan-Sebastian van Lissum (BBB), Peter de Groot (VVD), Jan Daenen (GL-PvdA), Merlien Welzijn (NSC).’ door Esther Dijkstra (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)


Portret - Joost Zonneveld

Door Joost Zonneveld

Hoofdredacteur van Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

Groene wildernis in New York door Why Factory (bron: Nai Publishers)

The green dip, het moet allemaal nog veel groener – en rap graag

Recensent Jaap Modder las ‘The green dip’, de nieuwste publicatie van The Why Factory Het bevat een stappenplan voor meer groene wildernis in de steden. Modder is na eerste bestudering kritisch maar stelt dat oordeel later bij.

Recensie

17 juni 2024

Wonen aan de Schoolpad in Laren door Tulp8 (bron: Wikimedia Commons)

Leefwerelden van arm en rijk zijn steeds meer gescheiden, maar mede via gebiedsontwikkeling is daar iets aan te doen

Het Sociaal Cultureel Planbureau onderzocht in hoeverre welvarenden en minder welvarenden mensen ontmoeten buiten hun eigen welvaartsniveau. Steeds minder, is de conclusie. Gemeenten kunnen hier iets aan doen, mede door te letten op het woningaanbod.

Analyse

17 juni 2024

De groene stad door SARYMSAKOV ANDREY (bron: Shutterstock)

Maak energie nu al integraal onderdeel van de verstedelijking van morgen

Verdere verstedelijking is nodig om aan de woningvraag te voldoen. Een van de grote opgaven daarbij is het energievraagstuk. Paul van den Bragt laat zien dat dit meer is dan het oplossen van het acute probleem van netcongestie.

Analyse

14 juni 2024