Hogelucht Wierden bron HMO

Vraaggericht werken zorgt voor herontwikkeling bedrijventerreinen Overijssel

23 oktober 2018

1 minuut

Casus In het praktijkboek 'Vraaggericht werken in gebiedsontwikkeling' beschrijven onderzoekers van Saxion, Kjell-Erik Bugge en Margot Sloot 7 herontwikkelingen via vraaggericht werken van bedrijventerreinen in Overijssel die zijn uitgevoerd door Herstructureringsmaatschappij Overijssel (HMO). Eén voorbeeld lichten we uit: bedrijventerrein Hogelucht in Wierden.

Het 12,2 ha grote bedrijventerrein Hogelucht in Wierden kent in 2009 veel leegstand en achterstallig onderhoud. Dit terrein is een 'gemengd terrein' en primair bedoeld voor lokale bedrijvigheid. De betrokkenheid van HMO begint met een visie op het marktperspectief, de investeringsbereidheid en de ruimtelijke kansen. De volgende jaren draagt HMO procesmatig en financieel bij aan de ontwikkelingen. Zo wordt onder meer het concept 'Ondernemersdorp' gerealiseerd. Het gaat om een totale herontwikkeling van bedrijfsverplaatsingen, uitbreidingen en realisatie van het concept.

  • Bekijk hier het hele project

Meer weten? Deze maand recenseerde Hans-Hugo Smit van BPD het boek 'Vraaggericht werken in gebiedsontwikkeling' op Gebiedsontwikkeling.nu. Deze recensie is hier te lezen.

Cover: HMO


Cover: ‘Hogelucht Wierden bron HMO’Meest recent

Centrum Haarlem door Maykova Galina (bron: shutterstock)

Lokaal kijken naar de lange termijn, de visie en ervaringen van Willem Hein Schenk

In het boekje Sturen op Stadsarrangementen deelt architect Willem Hein Schenk de inzichten die hij verkreeg met zijn podcastserie de Haarlem Sessies. In een interview vertelt hij wat zijn belangrijkste lessen zijn: “Kijk naar de lange termijn”.

Interview

24 april 2024

Hoge Vucht, Breda door XL Creations (bron: shutterstock)

Een beter perspectief voor kansarme buurten, zo doet Breda dat

Het bieden van meer perspectief aan bewoners van kansarme wijken is geen sinecure. Lokaal kan daar het nodige voor gedaan worden, maar ook hogere overheden moeten meedoen. In Breda worden ze actief bij de problematiek betrokken.

Casus

23 april 2024

Bovenbouwwerkplaats Wisselspoor, Utrecht door Synchroon (bron: Synchroon)

Van Werkspoor naar Wisselspoor, transformatie met de menselijke maat

Een voorheen afgesloten spoorterrein aan de rand van de Utrechtse binnenstad krijgt een nieuwe invulling. Synchroon herontwikkelt het gebied tot Wisselspoor, met de Cityplot als structurerend principe.

Uitgelicht
Casus

23 april 2024