Hogelucht Wierden bron HMO

Vraaggericht werken zorgt voor herontwikkeling bedrijventerreinen Overijssel

23 oktober 2018

1 minuut

Casus In het praktijkboek 'Vraaggericht werken in gebiedsontwikkeling' beschrijven onderzoekers van Saxion, Kjell-Erik Bugge en Margot Sloot 7 herontwikkelingen via vraaggericht werken van bedrijventerreinen in Overijssel die zijn uitgevoerd door Herstructureringsmaatschappij Overijssel (HMO). Eén voorbeeld lichten we uit: bedrijventerrein Hogelucht in Wierden.

Het 12,2 ha grote bedrijventerrein Hogelucht in Wierden kent in 2009 veel leegstand en achterstallig onderhoud. Dit terrein is een 'gemengd terrein' en primair bedoeld voor lokale bedrijvigheid. De betrokkenheid van HMO begint met een visie op het marktperspectief, de investeringsbereidheid en de ruimtelijke kansen. De volgende jaren draagt HMO procesmatig en financieel bij aan de ontwikkelingen. Zo wordt onder meer het concept 'Ondernemersdorp' gerealiseerd. Het gaat om een totale herontwikkeling van bedrijfsverplaatsingen, uitbreidingen en realisatie van het concept.

  • Bekijk hier het hele project

Meer weten? Deze maand recenseerde Hans-Hugo Smit van BPD het boek 'Vraaggericht werken in gebiedsontwikkeling' op Gebiedsontwikkeling.nu. Deze recensie is hier te lezen.

Cover: HMO


Cover: ‘Hogelucht Wierden bron HMO’Meest recent

Studenten protesteren tegen de woningnoodcrisis door etreeg (bron: Shutterstock)

Jong en klem op woningmarkt, creatieve woonconcepten kunnen helpen

Je zult maar jong zijn en een woning willen bemachtigen: geen sinecure. Bram Djajadiningrat Onderzocht welke afwegingen jongvolwassenen maken op de woonmarkt. Concessies zijn onvermijdelijk. Maar nieuwe woonconcepten kunnen helpen.

Onderzoek

29 september 2023

Pipistrelle vleermuis door Rudmer Zwerver (bron: Shutterstock)

Enorme vertraging door één vleermuis? Daar maakt het SMP (hopelijk) een eind aan

Woningbouw- en renovatieprojecten lopen steeds vaker vertraging op door de aanwezigheid van beschermde diersoorten. Met het Soortenmanagementplan liggen ontwikkelingen minder lang stil én blijven de dieren goed beschermd.

Nieuws

29 september 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van de grote beurt

Wil je helemaal bij zijn bij de (gebieds)ontwikkelingen van de afgelopen week? Dan zijn dit de stukken die je gelezen moet hebben. Deze week kwamen de grote ingrepen in de stad aan bod: boulevards, kanaal- en spoorzones en ziekenhuiscampussen.

Nieuws

28 september 2023