platform voor kennis, nieuws en opinie
Zoeken
platform voor kennis, nieuws en opinie

Vraaggericht werken zorgt voor herontwikkeling bedrijventerreinen Overijssel

Vraaggericht werken zorgt voor herontwikkeling bedrijventerreinen Overijssel

Hogelucht Wierden bron HMO

In het praktijkboek 'Vraaggericht werken in gebiedsontwikkeling' beschrijven onderzoekers van Saxion, Kjell-Erik Bugge en Margot Sloot 7 herontwikkelingen via vraaggericht werken van bedrijventerreinen in Overijssel die zijn uitgevoerd door Herstructureringsmaatschappij Overijssel (HMO). Eén voorbeeld lichten we uit: bedrijventerrein Hogelucht in Wierden.

Het 12,2 ha grote bedrijventerrein Hogelucht in Wierden kent in 2009 veel leegstand en achterstallig onderhoud. Dit terrein is een ‘gemengd terrein’ en primair bedoeld voor lokale bedrijvigheid. De betrokkenheid van HMO begint met een visie op het marktperspectief, de investeringsbereidheid en de ruimtelijke kansen. De volgende jaren draagt HMO procesmatig en financieel bij aan de ontwikkelingen. Zo wordt onder meer het concept ‘Ondernemersdorp’ gerealiseerd. Het gaat om een totale herontwikkeling van bedrijfsverplaatsingen, uitbreidingen en realisatie van het concept.

  • Bekijk hier het hele project

Meer weten? Deze maand recenseerde Hans-Hugo Smit van BPD het boek ‘Vraaggericht werken in gebiedsontwikkeling’ op Gebiedsontwikkeling.nu. Deze recensie is hier te lezen.

Cover: HMO