corporatiewoning | wikimedia commons door CorporatieNL (bron: Flickr)

Waarom de Startmotor de katalysator van de energietransitie is

24 december 2018

3 minuten

Opinie Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland, geeft 4 tips hoe we op korte termijn de gebouwde omgeving kunnen verduurzamen. En dat moet ook wel, maant hij in dit opiniestuk: "Al met al zijn de komende 5 jaar cruciaal voor een geslaagde energietransitie op de lange termijn."

Om de klimaatdoelstellingen te halen, vindt Bouwend Nederland het cruciaal dat het Klimaatakkoord grootschalige verduurzaming mogelijk maakt. De werkgroep Startmotor, onderdeel van de discussietafel Gebouwde Omgeving, onderzoekt hoe opschaling gerealiseerd kan worden, bij voorkeur op zeer korte termijn. Voor de hand ligt te beginnen bij de verduurzaming van het woningcorporatiebezit, omdat hiermee veel gelijksoortige woningen tegelijkertijd aanpakt kunnen worden. Zo kan de energietransitie meteen een vlucht nemen.

Opschaling is nog om een andere reden van groot belang. Om de beoogde 3,4 Mton CO2 te reduceren in de gebouwde omgeving, moeten de kosten voor verduurzaming omlaag en de aanpak efficiënter. Innovatie en industrialisatie zijn noodzakelijk om te zorgen dat bouwbedrijven meer huizen per week kunnen aanpakken. Om bedrijfseconomisch verantwoord te kunnen investeren, moeten zij zicht krijgen op een continue en voorspelbare marktvraag.

Investeren in een efficiëntieaanpak van verduurzaming moet in aanbestedingen beloond worden. Als er voor ondernemingen in de bouwwereld zicht is op een meer voorspelbare en grote vraag naar renovaties, dan kunnen ze investeren in industrialisatie, tegen een scherpe prijs inschrijven, en investeren in het opleiden van vakmensen in de bouw met de vaardigheden die we in de toekomst hard nodig hebben.

Het is vervolgens aan gemeenten, woningbouwcorporaties om vooral aan de slag te gaan met de warmtetransitie in de wijken met woningtypes waarvoor een gesubsidieerd, aantrekkelijk aanbod bestaat. Zo wordt de transitie voor huiseigenaren en huurders betaalbaarder. En daarmee voor heel Nederland.

Al voor 2030 moet een groot aantal woningen in particulier bezit worden aangepakt. Ontzorgen van woningeigenaren moet daarom een belangrijk onderdeel zijn van het aanbod dat bouwcombinaties doen. Hiervoor zijn gebouwgebonden financieringsconstructies een oplossing om grote aantallen particuliere eigenaren over te kunnen halen om te investeren in hun woning.

Al met al zijn de komende 5 jaar cruciaal voor een geslaagde energietransitie op de lange termijn. Essentieel is daarom dat:

  1. de woningbouwcorporaties snel kunnen starten met grootschalige verduurzaming. Die zogenaamde startmotor-projecten kunnen ons leren hoe we grote aantallen woningen efficiënt kunnen verduurzamen, zowel technisch als organisatorisch. 
  2. De Rijksoverheid een innovatieprogramma opstart. Er moet veel geleerd worden en er moet een verduurzamingsmarkt op gang worden gebracht die het efficiënt renoveren van bijna anderhalf miljoen woningen mogelijk maakt. Zo nodig moet het rijk het voortouw nemen in het tenderen van grote aantallen renovaties. Zo ontstaat er een aantrekkelijk aanbod voor de gemeenten.
  3. de randvoorwaarden voor het rijk, gemeenten, corporaties, burgers, financiers en marktpartijen snel geregeld worden. De huidige wet- en regelgeving past niet bij de inspanningen die we moeten leveren.
  4. woningeigenaren die niet in staat zijn de aanpassingen aan hun woning te financieren, gerichte ondersteuning krijgen. Als wijken van het gas gaan, kunnen we ons zeker in die wijken geen achterblijvers permitteren.

Ontsteekt Wiebes de Startmotor of gaan we als een boemeltreintje verder? 

Coverfoto: "Sociale woningbouw" (CC BY 2.0) by CorporatieNL

Dit artikel verscheen eerder op bouwendnederland.nl.


Cover: ‘corporatiewoning | wikimedia commons’ door CorporatieNL (bron: Flickr) onder CC BY 2.0, uitsnede van origineel


maxime verhagen

Door Maxime Verhagen

Voorzitter Bouwend Nederland


Meest recent

Suikerterrein vanaf de oever door Rinske Brand (bron: Rinske Brand)

Cultuur & GO #10 Suikerterrein Groningen: laboratorium voor de stad

Waar eerst de bieten werden verwerkt tot suiker, ontstaat nu een nieuw Gronings stadsdeel. Rinske Brand ging kijken op het voormalige Suikerunieterrein en sprak met betrokkenen over een gebied waar vooralsnog de tijdelijkheid regeert.

Uitgelicht
Casus

4 december 2023

Fabriekshal van de Koninklijke Verenigde Leder B.V. in Oisterwijk door Marlies Bouten (bron: Wikimedia Commons)

KVL-terrein Oisterwijk, van leerlooierij tot aantrekkelijk woonmilieu

Een bijzondere mix van monumentale fabrieksgebouwen en nieuwbouw: het is te vinden op het voormalige KVL-terrein in Oisterwijk. Het programma Stedelijke Transformatie ging op bezoek en noteerde de lessen van een sterke publieke regie.

Casus

4 december 2023

Impressie van de fietser ervaring in Merwede door LOLA landscape architects (bron: LOLA landscape architects)

De auto’s de wijk uit, zo doen ze dat in Merwede

Wat draagt de privaat-publieke samenwerking bij aan de ambities van Merwede? Het samenwerkingsverband maakt de besluitvorming complex maar maakt ook dat alle partijen hun wensen en ambities in een vroeg stadium scherp moeten krijgen.

Analyse

1 december 2023