Wat let je!?

18 mei 2010

2 minuten

Stedelijke herverkaveling kan rekenen op toenemende belangstelling. Het toenemend ruimtelijk contrast tussen regio’s, steden en zelfs binnensteden maakt dat de stad naast het “knooppunt van groei en bloei” ook grote uitdagingen kent op het vlak van vitaliteit en leefbaarheid. Ook in de woningmarkt is dit ruimtelijk contrast zichtbaar; ‘lente-gekte’ in steden als Amsterdam en krimpvraagstukken spelen naast elkaar.

Verslag vierde Expertmeeting Stedelijke Herverkaveling

Stedelijke herverkaveling wint aan belangstelling
In Nederland zijn nu zo’n 100 initiatieven voor stedelijke herverkaveling. Deze film laat een 'overview' zien van  projecten van Het Kadaster met stedelijke herverkaveling in april 2016.
De stad kent een grote complexiteit in belangen, in eigendom en in gebruik. Samenwerken is hiervoor de oplossing. Door stedelijke herverkaveling verder te ontwikkelen wil het Kadaster een maatschappelijke meerwaarde creëren en daarbij een faciliterende rol vervullen.

De dynamiek en de complexiteit van stedelijke herverkaveling neemt toe.
De ontwikkelingen sinds afgelopen expertmeeting:

  • Er blijkt behoefte aan één landelijke registratie van leegstand in stedelijke gebieden;
  • In een Kamerbrief heeft de minister aangegeven dat ‘stedelijke herverkaveling’ wordt toegevoegd aan het grondinstrumentarium;
  • Stedelijke herverkaveling is opgenomen in de retailagenda;
  • Er zijn veel projecten  gestart, bijvoorbeeld in Nijverdal en Steenwijk.

Het nieuwe internetportaal van stedelijke herverkaveling is voor iedereen toegankelijk en alle fases van stedelijke herverkaveling zijn erin opgenomen. 


Gedeputeerde van provincie Gelderland Josan Meijers:” Stedelijke herverkaveling is van belang voor de provincie”

Wethouder gemeente Enschede Jeroen Hatenboer: “In Enschede was de portemonnee leeg”

Ministerie van I&M Niek van der Heiden: “Het rijk ziet de noodzaak voor een instrument voor stedelijke herverkaveling in”

Verslaglegging deelsessies Meest recent

Muziek en films door Maksim Safaniuk (Shutterstock)

Ontspannen genieten en bijleren deel 3 (slot): de GO.nu-films en muziek

De zomer is natuurlijk niet compleet zonder de lees- en luistertips van Gebiedsontwikkeling.nu. We vroegen de GO-redactie en het SKG-team van de TU Delft om hun suggesties. We sluiten het drieluik van favo’s af met de films en de muziek.

Persoonlijk

10 augustus 2022

GO zomertour door CrispyPork / Ineke Lammers (Shutterstock bewerkt door GO.nu)

GO zomertour #4: Boston

Voor aflevering 4 van de GO Zomertour steken we de oceaan over. In Boston nemen we onder leiding van Jaap Modder The Big Dig onder de loep, waarbij snelweg 93 onder de grond werd gebracht.

Casus

9 augustus 2022

Kloof wetenschap en praktijk door Margot Melissen (gebiedsontwikkeling.nu)

Waarom de schakel tussen wetenschap en praktijk juist moet schuren

Is de afstand tussen wetenschap en praktijk in de ruimtelijke ordening te groot? Die sombere conclusie valt niet in goede aarde bij SKG-directeur en hoofddocent gebiedsontwikkeling Tom Daamen, maar hij ziet wel ruimte voor verbetering.

Analyse

8 augustus 2022