Wat let je!?

18 mei 2010

2 minuten

Stedelijke herverkaveling kan rekenen op toenemende belangstelling. Het toenemend ruimtelijk contrast tussen regio’s, steden en zelfs binnensteden maakt dat de stad naast het “knooppunt van groei en bloei” ook grote uitdagingen kent op het vlak van vitaliteit en leefbaarheid. Ook in de woningmarkt is dit ruimtelijk contrast zichtbaar; ‘lente-gekte’ in steden als Amsterdam en krimpvraagstukken spelen naast elkaar.

Verslag vierde Expertmeeting Stedelijke Herverkaveling

Stedelijke herverkaveling wint aan belangstelling
In Nederland zijn nu zo’n 100 initiatieven voor stedelijke herverkaveling. Deze film laat een 'overview' zien van  projecten van Het Kadaster met stedelijke herverkaveling in april 2016.
De stad kent een grote complexiteit in belangen, in eigendom en in gebruik. Samenwerken is hiervoor de oplossing. Door stedelijke herverkaveling verder te ontwikkelen wil het Kadaster een maatschappelijke meerwaarde creëren en daarbij een faciliterende rol vervullen.

De dynamiek en de complexiteit van stedelijke herverkaveling neemt toe.
De ontwikkelingen sinds afgelopen expertmeeting:

  • Er blijkt behoefte aan één landelijke registratie van leegstand in stedelijke gebieden;
  • In een Kamerbrief heeft de minister aangegeven dat ‘stedelijke herverkaveling’ wordt toegevoegd aan het grondinstrumentarium;
  • Stedelijke herverkaveling is opgenomen in de retailagenda;
  • Er zijn veel projecten  gestart, bijvoorbeeld in Nijverdal en Steenwijk.

Het nieuwe internetportaal van stedelijke herverkaveling is voor iedereen toegankelijk en alle fases van stedelijke herverkaveling zijn erin opgenomen. 


Gedeputeerde van provincie Gelderland Josan Meijers:” Stedelijke herverkaveling is van belang voor de provincie”

Wethouder gemeente Enschede Jeroen Hatenboer: “In Enschede was de portemonnee leeg”

Ministerie van I&M Niek van der Heiden: “Het rijk ziet de noodzaak voor een instrument voor stedelijke herverkaveling in”

Verslaglegging deelsessies Meest recent

Wembley stadion in Londen door FedericoCangiano (bron: Shutterstock)

Het grote vlaggenschip, dit leert Feyenoord City ons over aanjagers en vertragers in gebiedsontwikkeling

De vervlechting van aanjagers met gebiedsontwikkeling creëert zowel kansen als risico’s, zo laten Wouter Jan Verheul en collega-onderzoekers van Arcadis zien met hun onderzoek naar Feyenoord City. Wat kunnen we hiervan opsteken?

Uitgelicht
Analyse

24 mei 2024

Project Groeneweerd, onderdeel van de Tuinen van Zandweerd in Deventer. door Jonah Samyn (bron: De Architect)

Landschappelijk klein wonen met elkaar, zo ontwerpt Woonpioniers dat

Het tikt behoorlijk veel boxjes: compact wonen zonder veel spullen en ballast, in de sociale huur, onder architectuur ontworpen en ingepast in stedenbouw en landschap. We kijken rond bij acht bijzondere tiny houses in Deventer.

Casus

24 mei 2024

GO weekoverzicht 23 mei 2024 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van de realiteitscheck

Deze week stond op Gebiedsontwikkeling.nu de realiteitscheck centraal. Van de woningbouw in het coalitieakkoord, de inzet van data voor de invulling van plinten en de manier waarop verdichting helpt bij een gezonde leefomgeving.

Weekoverzicht

23 mei 2024