Wat let je!?

18 mei 2010

2 minuten

Stedelijke herverkaveling kan rekenen op toenemende belangstelling. Het toenemend ruimtelijk contrast tussen regio’s, steden en zelfs binnensteden maakt dat de stad naast het “knooppunt van groei en bloei” ook grote uitdagingen kent op het vlak van vitaliteit en leefbaarheid. Ook in de woningmarkt is dit ruimtelijk contrast zichtbaar; ‘lente-gekte’ in steden als Amsterdam en krimpvraagstukken spelen naast elkaar.

Verslag vierde Expertmeeting Stedelijke Herverkaveling

Stedelijke herverkaveling wint aan belangstelling
In Nederland zijn nu zo’n 100 initiatieven voor stedelijke herverkaveling. Deze film laat een 'overview' zien van  projecten van Het Kadaster met stedelijke herverkaveling in april 2016.
De stad kent een grote complexiteit in belangen, in eigendom en in gebruik. Samenwerken is hiervoor de oplossing. Door stedelijke herverkaveling verder te ontwikkelen wil het Kadaster een maatschappelijke meerwaarde creëren en daarbij een faciliterende rol vervullen.

De dynamiek en de complexiteit van stedelijke herverkaveling neemt toe.
De ontwikkelingen sinds afgelopen expertmeeting:

  • Er blijkt behoefte aan één landelijke registratie van leegstand in stedelijke gebieden;
  • In een Kamerbrief heeft de minister aangegeven dat ‘stedelijke herverkaveling’ wordt toegevoegd aan het grondinstrumentarium;
  • Stedelijke herverkaveling is opgenomen in de retailagenda;
  • Er zijn veel projecten  gestart, bijvoorbeeld in Nijverdal en Steenwijk.

Het nieuwe internetportaal van stedelijke herverkaveling is voor iedereen toegankelijk en alle fases van stedelijke herverkaveling zijn erin opgenomen. 


Gedeputeerde van provincie Gelderland Josan Meijers:” Stedelijke herverkaveling is van belang voor de provincie”

Wethouder gemeente Enschede Jeroen Hatenboer: “In Enschede was de portemonnee leeg”

Ministerie van I&M Niek van der Heiden: “Het rijk ziet de noodzaak voor een instrument voor stedelijke herverkaveling in”

Verslaglegging deelsessies Meest recent

Adri Duivesteijn door Roel Wijnants (bron: flickr.com)

Adri Duivesteijn, hij gaf Almere nieuwe betekenis en toekomst

PvdA-bestuurder en voorvechter van architectuur en particulier opdrachtgeverschap Adri Duivesteijn overleed op 17 maart. Collega-wethouder Tjeerd Herrema maakte hem van nabij mee. Een IM.

Uitgelicht
Persoonlijk

28 maart 2023

Marlon Boeve en Co Verdaas door Sander van Wettum (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Hoogleraren kijken na groen licht voor Omgevingswet uit naar de ontdekkingstocht

De Omgevingswet treedt na jaren van uitstel vanaf 1 januari 2024 in werking. Hoogleraren Marlon Boeve (Omgevingsrecht) en Co Verdaas (Gebiedsontwikkeling) zijn blij met deze duidelijkheid en kijken uit naar de ontdekkingstocht.

Interview

28 maart 2023

Jan Brugman in Rijswijk Buiten door Reinier Bergsma (bron: bpd)

Jan Brugman over de langjarige publieke aansturing bij Rijswijk Buiten

RijswijkBuiten heeft een indrukwekkende metamorfose doorgemaakt, van kassengebied naar woonlocatie. Jan Brugman was hiervoor verantwoordelijk met zijn programmabureau. Een terugblik op een planproces met de gemeente volop aan het stuur.

Persoonlijk

27 maart 2023