Wat let je!?

18 mei 2010

2 minuten

Stedelijke herverkaveling kan rekenen op toenemende belangstelling. Het toenemend ruimtelijk contrast tussen regio’s, steden en zelfs binnensteden maakt dat de stad naast het “knooppunt van groei en bloei” ook grote uitdagingen kent op het vlak van vitaliteit en leefbaarheid. Ook in de woningmarkt is dit ruimtelijk contrast zichtbaar; ‘lente-gekte’ in steden als Amsterdam en krimpvraagstukken spelen naast elkaar.

Verslag vierde Expertmeeting Stedelijke Herverkaveling

Stedelijke herverkaveling wint aan belangstelling
In Nederland zijn nu zo’n 100 initiatieven voor stedelijke herverkaveling. Deze film laat een 'overview' zien van  projecten van Het Kadaster met stedelijke herverkaveling in april 2016.
De stad kent een grote complexiteit in belangen, in eigendom en in gebruik. Samenwerken is hiervoor de oplossing. Door stedelijke herverkaveling verder te ontwikkelen wil het Kadaster een maatschappelijke meerwaarde creëren en daarbij een faciliterende rol vervullen.

De dynamiek en de complexiteit van stedelijke herverkaveling neemt toe.
De ontwikkelingen sinds afgelopen expertmeeting:

  • Er blijkt behoefte aan één landelijke registratie van leegstand in stedelijke gebieden;
  • In een Kamerbrief heeft de minister aangegeven dat ‘stedelijke herverkaveling’ wordt toegevoegd aan het grondinstrumentarium;
  • Stedelijke herverkaveling is opgenomen in de retailagenda;
  • Er zijn veel projecten  gestart, bijvoorbeeld in Nijverdal en Steenwijk.

Het nieuwe internetportaal van stedelijke herverkaveling is voor iedereen toegankelijk en alle fases van stedelijke herverkaveling zijn erin opgenomen. 


Gedeputeerde van provincie Gelderland Josan Meijers:” Stedelijke herverkaveling is van belang voor de provincie”

Wethouder gemeente Enschede Jeroen Hatenboer: “In Enschede was de portemonnee leeg”

Ministerie van I&M Niek van der Heiden: “Het rijk ziet de noodzaak voor een instrument voor stedelijke herverkaveling in”

Verslaglegging deelsessies Meest recent

Impressie van de fietser ervaring in Merwede door LOLA landscape architects (bron: LOLA landscape architects)

De auto’s de wijk uit, zo doen ze dat in Merwede

Wat draagt de privaat-publieke samenwerking bij aan de ambities van Merwede? Het samenwerkingsverband maakt de besluitvorming complex maar maakt ook dat alle partijen hun wensen en ambities in een vroeg stadium scherp moeten krijgen.

Analyse

1 december 2023

Caravans door Joost Zonneveld (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Beeldessay: stilte voor de gebiedsontwikkelaars

De laatste open plekken in de stad zijn niet alleen goud voor gebiedsontwikkelaars, maar vormen ook een laatste doorkijkje naar het verleden. Joost Zonneveld brengt de laatste rafelrand binnen de Amsterdamse Ring in beeld.

Uitgelicht
Opinie

1 december 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van de ommekeer

Wil je helemaal bij zijn bij de (gebieds)ontwikkelingen van de afgelopen week? Dan zijn dit de stukken die je gelezen moet hebben. Het was de week van de comebacks op Gebiedsontwikkeling.nu.

Nieuws

30 november 2023