Webinar 3 juli

Webinar Regionale investeringsfondsen en gebiedsontwikkeling

24 juni 2020

2 minuten

SKG Nieuws Op vrijdag 3 juli organiseert de Leerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft een vrij toegankelijk webinar over het gebruik van regionale investeringsfondsen. Onder leiding van Co Verdaas (hoogleraar gebiedsontwikkeling) wordt ingegaan op de kansen die regionale fondsen bieden voor integrale gebiedsontwikkeling.

Of het nu de woningbouwopgave is of de energietransitie en mobiliteit, voor integrale oplossingen wordt er steeds meer naar het regionale schaalniveau gekeken. Dat vraagt om veel publiek-publieke en publiek-private afstemming en langjarige afspraken. Regionale fondsen kunnen een middel zijn om investeringskracht van zowel publieke als private partijen te bundelen en de benodigde afstemming en afspraken te stimuleren.

In samenwerking met het ministerie van BZK pakken de Leerstoel Gebiedsontwikkeling en de SKG Kring van Adviseurs door op lopend TU-onderzoek naar de (on)mogelijkheden van regionale fondsen. Welke belemmeringen en kansen zijn er als het gaat om regionale investeringscoalities? En hoe kunnen we fondsen zo inrichten dat zij aan overheden en marktpartijen de juiste prikkels geven?

Tijdens dit webinar geeft het ministerie een update van de stand van zaken en presenteert het onderzoeksteam een overzicht van bestaande fondsen, hoe zij functioneren en welke belemmeringen weggenomen moesten worden om ze te creëren. De nadruk tijdens dit webinar ligt op het gesprek met deelnemende praktijkexperts over wat zij hebben geleerd over fondsen en in hoeverre zij kunnen worden ingezet voor de regionale opgave en integrale gebiedsontwikkeling.

Programma

10:00-10:30
Opening en welkom door dagvoorzitter Co Verdaas, hoogleraar gebiedsontwikkeling TU Delft

  • Bekostiging van GO: stand van zaken Rijksoverheid door Niek van der Heiden (ministerie BZK)
  • Fondsen en GO: voorlopige bevindingen door Leerstoel Gebiedsontwikkeling en Kring van Adviseurs.

10:30-11:45 

  • Reactie van experts en discussie met Ronald Huikeshoven (AM), Niek van der Heiden (BZK), José Goud (gemeente Eindhoven), Nicolette Klein Bog (Bouwinvest), Nicole Maarsen (Syntrus Achmea) en Frank ten Have (wethouder Gemeente Midden-Delfland)

11:45-12:00

  • Wrap-up: nieuwe inzichten, belangrijke lessen en vervolgvragen

Aanmelden
Het gratis webinar is toegankelijk door u aan te melden bij Arthur Verwayen via A.B.Verwayen@tudelft.nl U ontvangt dan een bevestiging van uw deelname met technische details.

Webinar 3 juli

‘Webinar 3 juli’Cover: ‘Webinar 3 juli’Meest recent

Shoppen door Inside Creative House (bron: Shutterstock)

Growth for good, lukt het tegengaan van klimaatverandering zónder ontgroeien?

Moeten we stoppen met groeien om werkelijk duurzaam te worden? Degrowth is niet per se dé panacee, ontdekt recensent Frank van Oort in een boek van Alessio Terzi.

Recensie

16 april 2024

Veenetië impressie door Zeinstra Veerbeek Architecten (bron: Zeinstra Veerbeek Architecten)

Veenetië: is de tijd rijp voor drijvend bouwen in de veenweidepolder?

Wanneer kunnen we Veenetië, de eerste drijvende woonwijk in veenweidegebied, verwachten? Welmoed Visser, expert water- en bodemvraagstukken in het Groene Hart, zocht uit of de tijd al rijp is voor drijvend bouwen.

Analyse

16 april 2024

Annius Hoornstra Column Cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Patrick van den Hurk)

De versnellers

Het zou wat zijn, maar toch: ze liggen klaar. Plannen voor 630.000 nieuwe woningen in de komende kabinetsperiode. Volgens columnist Annius Hoornstra zijn alleen nog wat onorthodoxe maatregelen nodig.

Opinie

15 april 2024