Webinar 3 juli

Webinar Regionale investeringsfondsen en gebiedsontwikkeling

24 juni 2020

2 minuten

SKG Nieuws Op vrijdag 3 juli organiseert de Leerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft een vrij toegankelijk webinar over het gebruik van regionale investeringsfondsen. Onder leiding van Co Verdaas (hoogleraar gebiedsontwikkeling) wordt ingegaan op de kansen die regionale fondsen bieden voor integrale gebiedsontwikkeling.

Of het nu de woningbouwopgave is of de energietransitie en mobiliteit, voor integrale oplossingen wordt er steeds meer naar het regionale schaalniveau gekeken. Dat vraagt om veel publiek-publieke en publiek-private afstemming en langjarige afspraken. Regionale fondsen kunnen een middel zijn om investeringskracht van zowel publieke als private partijen te bundelen en de benodigde afstemming en afspraken te stimuleren.

In samenwerking met het ministerie van BZK pakken de Leerstoel Gebiedsontwikkeling en de SKG Kring van Adviseurs door op lopend TU-onderzoek naar de (on)mogelijkheden van regionale fondsen. Welke belemmeringen en kansen zijn er als het gaat om regionale investeringscoalities? En hoe kunnen we fondsen zo inrichten dat zij aan overheden en marktpartijen de juiste prikkels geven?

Tijdens dit webinar geeft het ministerie een update van de stand van zaken en presenteert het onderzoeksteam een overzicht van bestaande fondsen, hoe zij functioneren en welke belemmeringen weggenomen moesten worden om ze te creëren. De nadruk tijdens dit webinar ligt op het gesprek met deelnemende praktijkexperts over wat zij hebben geleerd over fondsen en in hoeverre zij kunnen worden ingezet voor de regionale opgave en integrale gebiedsontwikkeling.

Programma

10:00-10:30
Opening en welkom door dagvoorzitter Co Verdaas, hoogleraar gebiedsontwikkeling TU Delft

  • Bekostiging van GO: stand van zaken Rijksoverheid door Niek van der Heiden (ministerie BZK)
  • Fondsen en GO: voorlopige bevindingen door Leerstoel Gebiedsontwikkeling en Kring van Adviseurs.

10:30-11:45 

  • Reactie van experts en discussie met Ronald Huikeshoven (AM), Niek van der Heiden (BZK), José Goud (gemeente Eindhoven), Nicolette Klein Bog (Bouwinvest), Nicole Maarsen (Syntrus Achmea) en Frank ten Have (wethouder Gemeente Midden-Delfland)

11:45-12:00

  • Wrap-up: nieuwe inzichten, belangrijke lessen en vervolgvragen

Aanmelden
Het gratis webinar is toegankelijk door u aan te melden bij Arthur Verwayen via A.B.Verwayen@tudelft.nl U ontvangt dan een bevestiging van uw deelname met technische details.

Webinar 3 juli

‘Webinar 3 juli’Cover: ‘Webinar 3 juli’Meest recent

Patrick Esveld (AKRO) tijdens de sessie Grond & GO door Sander van Wettum (bron: Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling)

Grond en gebiedsontwikkeling: voorzichtig op weg naar verbetering

Op het SKG Jaarcongres waren de deelnemers na de deelsessie “Grond & GO” nog lang niet uitgepraat. Een groep experts ging vorige maand met elkaar in gesprek over de vraag hoe de rol van grond in gebiedsontwikkeling kan worden verbeterd.

Uitgelicht
Verslag

2 juni 2023

De skyline van Cleveland, Ohio, de V.S. door Sean Pavone (bron: Shutterstock)

Als beleid politiek wordt in stedelijke ontwikkeling

Hoe wordt in Amerika aangekeken tegen de toekomst van post-industriële steden? En hoe verhouden beleid en politiek zich daarbij tot elkaar? Frank van Oort en Teodora Dogaru bespreken enkele publicaties die de materie op eigen wijze belichten.

Recensie

2 juni 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van slim schaken

Of het nu gaat om het spel dat tot een nieuwe Nota Ruimte moet leiden, de slimme invulling van ons dakenlandschap of de vernieuwing van een compleet stuk Den Haag, slim schaken was de afgelopen week de rode draad op Gebiedsontwikkeling.nu.

Nieuws

1 juni 2023