Webinar 3 juli

Webinar Regionale investeringsfondsen en gebiedsontwikkeling

24 juni 2020

2 minuten

SKG Nieuws Op vrijdag 3 juli organiseert de Leerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft een vrij toegankelijk webinar over het gebruik van regionale investeringsfondsen. Onder leiding van Co Verdaas (hoogleraar gebiedsontwikkeling) wordt ingegaan op de kansen die regionale fondsen bieden voor integrale gebiedsontwikkeling.

Of het nu de woningbouwopgave is of de energietransitie en mobiliteit, voor integrale oplossingen wordt er steeds meer naar het regionale schaalniveau gekeken. Dat vraagt om veel publiek-publieke en publiek-private afstemming en langjarige afspraken. Regionale fondsen kunnen een middel zijn om investeringskracht van zowel publieke als private partijen te bundelen en de benodigde afstemming en afspraken te stimuleren.

In samenwerking met het ministerie van BZK pakken de Leerstoel Gebiedsontwikkeling en de SKG Kring van Adviseurs door op lopend TU-onderzoek naar de (on)mogelijkheden van regionale fondsen. Welke belemmeringen en kansen zijn er als het gaat om regionale investeringscoalities? En hoe kunnen we fondsen zo inrichten dat zij aan overheden en marktpartijen de juiste prikkels geven?

Tijdens dit webinar geeft het ministerie een update van de stand van zaken en presenteert het onderzoeksteam een overzicht van bestaande fondsen, hoe zij functioneren en welke belemmeringen weggenomen moesten worden om ze te creëren. De nadruk tijdens dit webinar ligt op het gesprek met deelnemende praktijkexperts over wat zij hebben geleerd over fondsen en in hoeverre zij kunnen worden ingezet voor de regionale opgave en integrale gebiedsontwikkeling.

Programma

10:00-10:30
Opening en welkom door dagvoorzitter Co Verdaas, hoogleraar gebiedsontwikkeling TU Delft

  • Bekostiging van GO: stand van zaken Rijksoverheid door Niek van der Heiden (ministerie BZK)
  • Fondsen en GO: voorlopige bevindingen door Leerstoel Gebiedsontwikkeling en Kring van Adviseurs.

10:30-11:45 

  • Reactie van experts en discussie met Ronald Huikeshoven (AM), Niek van der Heiden (BZK), José Goud (gemeente Eindhoven), Nicolette Klein Bog (Bouwinvest), Nicole Maarsen (Syntrus Achmea) en Frank ten Have (wethouder Gemeente Midden-Delfland)

11:45-12:00

  • Wrap-up: nieuwe inzichten, belangrijke lessen en vervolgvragen

Aanmelden
Het gratis webinar is toegankelijk door u aan te melden bij Arthur Verwayen via A.B.Verwayen@tudelft.nl U ontvangt dan een bevestiging van uw deelname met technische details.

Webinar 3 juli

‘Webinar 3 juli’Cover: ‘Webinar 3 juli’Meest recent

Bouw Kranen door Piotr Kuczek (bron: Shutterstock)

Grondbeleid inzetten voor woningbouw: gemeenten laten het erbij zitten

Gemeenten kunnen hun grondbeleid inzetten om de woningbouw aan te jagen? Maar doen ze dat ook? Volgens hoogleraar Willem Korthals Altes laten de cijfers zien dat gemeenten onvoldoende werk maken van een actief grondbeleid.

Onderzoek

7 december 2022

Santa en het perspectief op de Gooicorridor - kerstbewerking door Max Melching (kaart) en Jurjen Tjarks (kerstman) (bewerking door Ineke Lammers) (bron: Provincie Noord-Holland)

Welke gebiedsontwikkeling prijkt straks op onze kerstkaart? Stem mee!

Welke gebiedsontwikkeling prijkt dit jaar op onze kerstkaart? De stembus is geopend!

Uitgelicht
SKG Nieuws

7 december 2022

Bosco verticale, Milaan door Alessandro Perazzoli (bron: Shutterstock)

Vergroenen én het gevaar van green gentrification vermijden

Het vergroenen van de leefomgeving is in veel gebiedsontwikkelingen een van de uitgangspunten, maar hoe voorkom je green gentrification? Internationale voorbeelden laten zien hoe Nederlandse professionals op dit gevaar kunnen inspelen.

Onderzoek

7 december 2022