Portret - Erwin van der Krabben

Erwin van der Krabben

Professor of Real Estate at University of Ulster


Artikelen door Erwin van der Krabben

4 artikelen

Nieuwbouw aan de rand van de stad door Anselm Baumgart (bron: Shutterstock)

De minister van VRO moet aan de bak met een gebrekkige grondmarkt

Volgens hoogleraar Erwin van der Krabben krijgt de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening een zware kluif aan de hoge nieuwbouwambities. Hij bespreekt de voors én tegens van vier mogelijke oplossingen om de grondmarkt te vernieuwen.

Uitgelicht
Opinie

21 december 2021

woningbouw wikimedia commons

Nationaal actieplan voor woningbouw is te kort door de bocht

De oproep van een brede gelegenheidsalliantie om de woningbouwproductie in de komende jaren met miljarden overheidsgeld te ondersteunen, is volgens hoogleraar Erwin van der Krabben niet goed doordacht.

Uitgelicht
Opinie

29 juni 2020

hout stapel

Advies grondbeleid Rli: van dik hout zaagt men planken

In haar advies over grondbeleid stelt de Rli terecht de (toekomstige) uitvoerbaarheid van gebiedsontwikkeling aan de orde. Maar het gemak waarmee de Raad nieuw instrumentarium uit de hoge hoed tovert om de uitvoerbaarheid te verbeteren wekt verbazin…

14 juli 2017

2013.03.01_Het nieuwe werken_180

Het Nieuwe Werken: méér dan werkplek en inrichting

Om geheel verschillende redenen zijn werkgevers en werknemers op zoek naar flexibiliteit. Voor de werkgevers spelen efficiency en kostenbesparingen een rol; werknemers zoeken meer zelfstandigheid, uitdagingen, een betere verhouding tussen werk en pr…

Nieuws

1 maart 2013