Portret - Kees Hagendijk

Kees Hagendijk

Zelfstandig journalist


Artikelen door Kees Hagendijk

79 artikelen

Het standbeeld van Justitie symbool door r.classen (bron: Shutterstock)

Experts over Didam-arrest: gemeenten, houd het zo simpel mogelijk

Het Didam-arrest zorgt voor veel onzekerheid en onduidelijkheid binnen gebiedsontwikkeling. Tijdens een rondetafelgesprek van Neprom gaven experts meer duidelijkheid via casussen.

Verslag

29 maart 2022

grond bouw bron: pixabay, free domain

Vier mogelijke strategieën bij versnipperd grondeigendom

ANALYSE Bij binnenstedelijke gebiedsontwikkeling hebben initiatiefnemers te maken met versnipperd grondeigendom. Vier mogelijke strategieën om daarmee om te gaan.

Uitgelicht
Analyse

4 september 2019

Lancering Reiswijzer 2019 door Mariska van der Hee (bron: Akro Consult)

Nieuwe Reiswijzer Gebiedsontwikkeling helpt bij partnerselectie

VERSLAG Bij de presentatie van de nieuwe Reiswijzer Gebiedsontwikkeling ging veel aandacht uit naar partnerselectie als alternatief voor aanbesteding. De beloften: betere samenwerking, minder proces- en faalkosten en meer kwaliteit.

Verslag

19 juni 2019

Kloosterveste Assen

Kijk niet alleen naar financiële haalbaarheid

VERSLAG Najaarscongres Vereniging van Grondbedrijven: focus niet alleen op financiële haalbaarheid. Co Verdaas: ‘Rijk moet richting geven’

Verslag

24 november 2018

Utrecht_Parkwijk_Noord_Aureliahof_01.jpg

‘We moeten niet alle weilanden heilig verklaren’

VERSLAG Nederland wil 1 miljoen extra woningen bouwen. Tijdens de Themabijeenkomst Gebiedsontwikkeling ‘Binnenstedelijke uitdagingen’ vertelden Utrecht en Arnhem hoe zij omgaan met deze uitdaging.

Verslag

11 oktober 2018

Breda Station

‘Houd fondsen breed inzetbaar, leg de lat niet te hoog’

Subsidiefondsen verdwijnen, revolverende fondsen duiken op. De complexe gebiedstransformaties die overal op stapel staan, kampen met hoge risicoprofielen die marktpartijen en hun beleggers en financiers afschrikken. Revolverende financiering kan het…

Persoonlijk

5 juli 2018

Luchtfoto van Groningen door Skitterphoto (bron: Pixabay)

Investeringsfonds uitkomst voor verliesgevende stukjes gebiedsontwikkeling

Hoe financier je verliesgevende onderdelen van een gebiedstransformatie? Een investeringsfonds kan uitkomst bieden, al is de vraag hoe je dit structureel kunt vullen. Enkele gemeenten werken er al mee, zoals Groningen. Wethouder Roeland van der Scha…

Nieuws

20 juni 2018

neprom van de loo high res

Verstedelijking op menselijke maat

Een miljoen woningen bouwen. De bestaande voorraad van het gas afkoppelen en energie-optimaal maken. De aanhoudende verstedelijking in goede banen leiden en congestie vermijden. Met dit alles in gedachten klonk op het NEPROM-congres een welluidend p…

Verslag

23 mei 2018

Hunziker Areal in Zürich-Leutschenbach

De coöperatie: nieuwe speler in de woonsector

Niet alleen sociale huurwoningen worden uit de binnensteden weggedrukt. Hetzelfde lot treft middeldure huur- en koopwoningen. Ook die segmenten zijn voor marktpartijen nu eenmaal minder lonend dan vrije sector. Gemeenten kunnen quota opleggen, zoals…

Persoonlijk

16 maart 2018

Proeftuin Erasmusveld_proeftuin.jpg

Proeftuin Omgevingswet Heiloo: honderd eigenaren door één deur

Het gebied Zandzoom in Heiloo ligt op een oude strandwal die loopt van noord naar zuid in Noord-Holland. Er is sprake van sterk versnipperd eigendom. Er zijn meer dan honderd kleine en grotere grondeigenaren, waaronder ook projectontwikkelaars. De g…

15 november 2017

Rotterdam Marconiplein

Goede ervaringen met bestemmingsplan verbrede reikwijdte

De Omgevingswet is met twee jaar uitgesteld maar de karavaan trekt op volle kracht verder. Sluit aan! Werken op de manier van de nieuwe wet kan en gebeurt al, het is de best denkbare voorbereiding. En een wellicht nog overtuigender argument: je kunt…

15 november 2017

Gocongres 2017 018.jpg

Ergens tussen top-down en bottom-up in

De overheid doet een beroep op de private sector om de opgaven in het ruimtelijk domein ‘samen’ te klaren. En de markt heeft de overheid nodig vanwege het bestemmingsplan, de vergunning en vaak om de grond en de opdracht te verwerven. Dat er in de v…

Verslag

11 november 2017

den haag toren

Blijft de onrendabele top binnenstedelijk ontwikkelen hinderen?

De overheid zal vaker financieel moeten bijspringen, wil er meer vaart komen in initiatieven voor het oplossen van de sterk oplopende vraag naar woonruimte in binnensteden. Nu haperen veel van deze gebiedstransformaties door een onrendabele top in d…

Verslag

12 juli 2017

Landschap Nederland Haastrecht

Ruimtelijk blijft polderen voor gemeente en grondbedrijf het devies

Voor gemeenten en hun grondbedrijven liggen er minstens drie grote klussen. Hoe om te gaan met groei of juist krimp? Wat te doen met het enorme ruimtelijke beslag dat de energietransitie legt? En hoe lever je met de Omgevingswet maatwerk aan burgers…

Verslag

7 juli 2017

vvg congres2

Woningproductie halveert als Rijk onrendabele top niet afdekt

De onrendabele top bij binnenstedelijke (her)ontwikkeling kan 15.000 euro per woning bedragen, in Rotterdam zelfs 30.000 euro. Hier moet publiek geld bij, anders zullen de ambities voor woningproductie gehalveerd moeten worden. Te denken valt aan ee…

Verslag

15 november 2016

Congres sessie C

Data willen delen vereist een businessmodel

Aan de financiële kant van gebiedsontwikkeling is altijd al gewerkt met grote dataverzamelingen. Welke veranderingen in de rekenmodellen brengt nieuwe datatechnologie met zich mee? Scherpere analyses, andere risicoberekeningen, kwalitatievere beslui…

Verslag

8 november 2016

nl4

Tijd voor een ruimtelijk verhaal over Nederland – of gaat het prima zonder?

Tot 2030 neemt het aantal huishoudens in de Randstad toe met een miljoen, verwacht het CPB. Dit zal de druk op het woningaanbod verder opvoeren. Amsterdam bijvoorbeeld moet duizend woningen per maand opleveren. Krijgt de gemeente dat goed gemanaged?…

7 juli 2016

kees7

Conceptontwikkeling weer op de kaart

Tv-programma's zijn van de eerste tot de laatste seconde gescript. Denk maar niet dat het publiek de winnaar kiest van een contest als Idols. Programmamakers kiezen de 'juiste' winnaar die de 'juiste' emoties bij de kijkersdoelgroep oproept. Kunnen…

14 april 2016

2015.11.17_Nu al een omgevingsplan: bestemmingsplan met verbrede reikwijdte

Congres Omgevingswet 2015: aan de slag met visie en juiste mentaliteit

De Omgevingswet is in formele zin vrijwel een voldongen feit, maar de precieze invulling hangt af van de algemene maatregelen van bestuur die eraan komen. Schuilt de duivel in de details? Intussen dient de voorbereiding bij rijksdiensten, provincies…

Verslag

18 november 2015

2015.11.11_Herpositioneren in onzekere tijden_C

Herpositioneren in onzekere tijden

Door elkaar geschud en uitgeschud maar op de been gebleven, glimlacht de aantrekkende vastgoedmarkt de gemeentelijke grondbedrijven toe. Alleen, oude tijden keren nooit terug en niets blijft zoals het was. Toch? Onzekerheid is hét kenmerk van de toe…

Verslag

11 november 2015