Portret - Leo Oorschot

Leo Oorschot

Leo Oorschot, Haags architect, urbanist en publicist - atelier PRO architekten. Verbonden aan Research Group Beyond the Current - TU Delft


Artikelen door Leo Oorschot

13 artikelen

Amsterdam Pixabay

Doe de tienkamp: gebiedshistorie en identiteit bij duurzame gebiedsontwikkeling

Duurzame gebiedsontwikkeling is vooral succesvol als je rekening houdt met de identiteit en de culturele context van het gebied. Dat stellen onderzoekers Leo Oorschot en Jeroen Mensink in de Tienkamp voor duurzame gebiedsontwikkeling.

Analyse

26 augustus 2020

cover zuidwest

Den Haag Zuidwest in transformatie: balanceren tussen oud en nieuw

Den Haag Zuidwest kan uitgroeien van een verzameling saaie pannenkoekwijken naar Green City, met hulp van de nieuwe Haagse coalitie en extra steun van het Rijk. Dat stelt architect en urbanist Leo Oorschot, tevens politiek actief in Den Haag.

Casus

20 december 2019

amsterdarm javaeiland flickr

Meer middeldure huur in Amsterdam? Maak langetermijnafspraken en bied maatwerk

Bart van Breukelen, voorzitter van Neprom, en de Amsterdamse SP-wethouder Laurens Ivens gingen deze maand met elkaar in debat over de realisatie van meer woningen voor middeninkomens via de 40-40-20-regel. Ondanks hun afwijkende vertrekpunten komen…

Nieuws

16 februari 2018

Central innovation district - Gebiedsfoto door Leo van Oorschot (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Haagse hoogbouw, Binckhorst en het grote zwijgen

De gemeente Den Haag wil het stadsbeeld drastisch veranderen. Naar verwachting zal de Haagse bevolking in 2040 gegroeid zijn tot 660.000 inwoners. Daarvoor zijn ruim 50.600 nieuwe woningen nodig. Met de Agenda Ruimte voor de Stad (09-2016) schetste…

Nieuws

5 december 2017

Den Haag skyline_2

Hoogbouw: terug naar de needle strategy van Rob Krier!

De bevolking van de stad Den Haag groeit, daarom willen bestuurders verdichten tot een hoogstedelijk niveau bij de OV-knooppunten. Eén van de strategieën daarbij is hoogbouw. Op 31 augustus vond bij Platform STAD het debat Haagse hoogbouw: Eyeline &…

7 oktober 2017

toetsebord

Technologie of mens; wie gaat de wording van onze steden bepalen?

Wat is de impact van technologie op gebiedsontwikkeling? Dat was de vraag van het Praktijkcongres 2016 van Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling . Data- en communicatietechnologie ontwikkelt zich in razende vaart. De consequenties voor steden zijn no…

Opinie

15 november 2016

Den Haag Central Innovation District

Den Haag krijgt een Central Innovation District

Op 14 september 2016 presenteerde het Haagse college de Agenda Ruimte voor de Stad. Een agenda die in Den Haag ruimte moet bieden aan de nieuwe globale economie en de groeiende bevolking. De horizon van deze agenda is 2040. Toch nu staat al vast dat…

Nieuws

11 oktober 2016

2015.09.22_Verslag MCD Toekomstdebat: Burgemeester aan zet?_cover

Verslag MCD Toekomstdebat: Burgemeester aan zet?

Meer budget en bevoegdheden voor grote steden, een minister voor grote steden en metropoolregio’s en de lokale overheid aan de top van de bestuurspiramide. Dat is de kern van Benjamin Barbers If Mayors Ruled the World (2013), een van de meest actuel…

Verslag

21 september 2015

2015.06.01_Adaptief en integraal: nieuw Scheveningen_C

Adaptief en integraal: nieuw Scheveningen

Er is veel veranderd sinds 2008, maar uit de as herrijzen ook feniksen. In de complexe herstructureringsopgave van Scheveningen heeft de komst van nieuwe investeerders en een andere aanpak gezorgd voor nieuwe dynamiek. Zonder grotesk masterplan maar…

Casus

1 juni 2015

2015.01.30_Blijft het in Den Haag bij smart city of wordt het smart urbanism_660

Blijft het in Den Haag bij smart city of wordt het smart urbanism?

Normaal gesproken somt men bij smart cities de nieuwste gadgets op. Verbeeldt Siemens haar utopie en promoot men het smart grid als de grote oplossing. Echter, tijdens het ‘Actueel Den Haag Debat’ (ADHD) kwam een interessante tegenstelling bovendrij…

Nieuws

30 januari 2015

2015.01.15_Wie betaalt het nieuwe wonen?_300

Wie betaalt het nieuwe wonen?

Komende jaren gaan woningbouwcorporaties, gemeenten en huurders een geheel nieuw huwelijk aan. Na jaren van vrijheid voor corporaties is de focus weer gericht op de kerntaak: het wonen faciliteren voor mensen met een kleine beurs. Een nieuw fenomeen…

Nieuws

15 januari 2015

2014.07.16_MCD Toekomstdebat: Smart Cities en de gevolgen voor gebiedsontwikkeling in Nederland

MCD Toekomstdebat: Smart Cities en de gevolgen voor gebiedsontwikkeling in Nederland

De grote verandering in het wereldwijde stedelijk landschap ten gevolge van de revolutie in data- en communicatietechnologie is in de media gelabeld als ‘smart city’. De stortvloed aan publicaties van de afgelopen jaar laat vooral de ongrijpbaarheid…

Opinie

16 juli 2014

den haag leo oorschot

Haagse hoogbouw, Binckhorst en het zwijgen

De gemeente wil het Haagse stadsbeeld drastisch veranderen. De verwachting is dat de Haagse bevolking zal groeien tot 660.000 inwoners in 2040. Daarvoor zijn ruim 50.600 nieuwe woningen nodig. Met de Agenda Ruimte voor de Stad (09-2016) schetste de…

Nieuws

1 december 2011