platform voor kennis, nieuws en debat
platform voor kennis, nieuws en debat

Bedrijventerreinen

actueel

INDUSTRIE EN WONEN_"’Brouwerij De Drie Hoefijzers’ Breda" (CC BY 2.0) by FaceMePLS

Nee, wonen en werken mengen is níet per definitie moeilijk

12 sep 2019 - VERSLAG De potentie van functiemenging is groter dan we inschatten, concludeert Esther Geuting van de Stec Groep tijdens een themasessie van het programma Stedelijke Transformatie. Wat daarbij helpt is de ‘mengbaarheidsindicator’.

Lees het hele artikel >

Afbeelding van moerschy via Pixabay

Achterhaalde facetten van de planologie

22 aug 2019 - OPINIE Van online shoppen als oorzaak voor winkelleegstand tot bedrijven die dreigen weg te gaan: volgens Cees-Jan Pen, Fontys-lector De Ondernemende Regio, houden vijf misvattingen de duurzame inrichting van ons land tegen.

Lees het hele artikel >

TransformCity Screenshot

Amstel 3 transformeert via online platform uitgelicht

19 aug 2019 - CASUS “Gebiedstransformatie met veel stakeholders en versnipperd eigendom is tijdsintensief, complex, onvoorspelbaar en chaotisch.” Daarom ontwikkelde Saskia Beer het platform Transformcity. Hier lees je haar bevindingen, inzichten én valkuilen.

Lees het hele artikel >

verdieping

roel wijnants binckhorst

Nieuwe aanpak gelanceerd voor bedrijfsparticipatie bij herontwikkeling

4 mrt 2019 - ONDERZOEK Maak het toegankelijk, concreet, lonend en persoonlijk. Dat advies geeft afstudeerder Bente Bast aan gemeenten en ontwikkelaars om zittende bedrijven effectief te betrekken bij herontwikkelingen, in plaats van ze af te stoten.

Lees verder >

6  - nxt

Zo werkt circulaire herstructurering, 6 voorwaarden

31 mei 2018 - Veel bedrijventerreinen in Nederland kampen met veroudering en leegstand. De vaak gunstige ligging van deze terreinen in binnenstedelijk gebied biedt echter volop kansen voor herontwikkeling.

Lees verder >

2014.12.11_Naar een effectievere bedrijventerreinenmarkt_cov

Naar een effectievere bedrijventerreinenmarkt: coöpetitie als strategie voor regionale samenwerking

11 dec 2014 - Bedrijventerreinen staan symbool voor de verspilling en verrommeling van het Nederlandse landschap. Dit is het resultaat van een disfunctionerende markt, gedomineerd door het lokale denken en handelen…

Lees verder >

2013.10.04_gemeenten maken fors_180

Gemeenten maken fors minder gebruik van erfpacht

4 okt 2013 - Gemeenten maken steeds minder gebruik van erfpacht. Het aantal in erfpacht uitgegeven percelen voor woningen is sinds het aanbreken van de crisis met maar liefst 64% sterk teruggelopen.

Lees verder >

2013.04.05_Brainport_0_cover

Brainport’s life cycle

5 apr 2013 - In de huidige kenniseconomie wil elke stad concurrerend blijven door het aantrekken van menselijk kapitaal en innovatieve bedrijvigheid.

Lees verder >

2011.11.17_Dossier Rijswijk-Zuid 'Gebiedsontwikkeling in een nieuwe realiteit' 660px

Dossier Rijswijk-Zuid ‘Gebiedsontwikkeling in een nieuwe realiteit’

17 nov 2011 - ‘Rijswijk-Zuid is een groot deel van de 20e eeuw in gebruik voor de glastuinbouw. In 1995 zochten de glastuinbouwers in dit gebied, via de toenmalige tuinbouworganisatie wlto, overleg met de gemeente.

Lees verder >

Thumb_infra energie algemeen_0_1000px

Bedrijven verspillen nog veel energie

1 jun 2011 - Er valt nog veel te verbeteren aan de energieprestatie op bedrijventerreinen. Energie maakt voor de meeste bedrijven geen belangrijk deel uit van de kosten en heeft dus geen prioriteit.

Lees verder >

Thumb_wet en regelgeving_0_1000px

Aanpak water in Rijswijk-Zuid: Synchronisatie water- en ro-procedures eindrapportage

26 apr 2011 - In Rijswijk-Zuid wordt gewerkt aan een gebiedsontwikkeling die op dit moment, medio 2011, qua omvang uniek is in Nederland.

Lees verder >

actueel verdieping