Economie

actueel
rijswijk buiten De opmars van regionale perspectieven

16 mei 2018 - Begin dit jaar maakten Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen bekend tien grote maatschappelijke opgaven aan te pakken.

Lees het hele artikel >

Finance Gemeenten, stuur meer op het economische effect van gebiedsontwikkeling

2 mei 2018 - Gebiedsontwikkeling gaat over meer dan alleen vierkante meters, programma en financiële haalbaarheid. Allerlei directe en indirecte economische effecten hangen ermee samen.

Lees het hele artikel >

tristatecity no attribution Tristatecity is marketing; hou het daarbij

22 mrt 2018 - Om de ruimtelijk-economische relaties met onze buurlanden te versterken is volgens Friso de Zeeuw meer nodig dan een oppervlakkig marketingplan.

Lees het hele artikel >

verdieping
Inkomensgrens sociale huur bakent de doelgroep niet goed af Inkomensgrens sociale huur bakent de doelgroep niet goed af

27 dec 2016 - De inkomensgrens voor de sociale huursector bakent de doelgroep voor sociale huurwoningen niet goed af.

office Hoe het werken in Nederland verandert

30 apr 2016 - Waar en hoe werknemers werken, het aanzien van de gebouwde omgeving en de mobiliteitspatronen zijn de afgelopen decennia meerdere malen sterk veranderd, hoewel ook veel hetzelfde bleef.

Flatiron_fisheye.jpg Waarom een circulaire economie?

2 apr 2016 - Een circulaire economie is gericht op het optimaal inzetten en hergebruiken van grondstoffen in de verschillende schakels van de productieketen: van de winning van grondstoffen tot consumptie.

Van locatie naar motivatie, een ode aan de mens Van locatie naar motivatie, een ode aan de mens

24 mrt 2016 - De nieuwe economische werkelijkheid vraagt om nieuwe werkwijzen bij de overheid. “We moeten meer gaan denken in motivatie dan in locatie”, stelt de kersverse lector Ontwikkeling Werklocaties dr.

Realistisch rekenen aan impact - promotieonderzoek levert nieuwe mogelijkheden voor economische impactstudies Realistisch rekenen aan impact - promotieonderzoek levert nieuwe mogelijkheden voor economische impactstudies

19 mrt 2016 - Welke impacts heeft het ontwikkelen van een wijk op het lokale bedrijfsleven? Wie profiteert daarvan? Welke bijdrage levert het organiseren van de Olympische Spelen aan de Nederlandse economie? Hoe w…

Skyline Den Haag De verdeelde triomf - Verkenning van stedelijk‑economische ongelijkheid en opties voor beleid - Ruimtelijke verkenningen 2016

9 mrt 2016 - Steden zijn de motor van de Nederlandse economie. Het aantal banen in de stedelijke regio’s is de laatste 25 jaar met 30% toegenomen. Daarbuiten was dat 20%.

VOORRAAD HUURWONINGEN KRIMPT ONDANKS TOENAME BOUWPRODUCTIE Voorraad huurwoningen krimpt ondanks toename bouwproductie

12 feb 2016 - Ondanks de grote vraag neemt de voorraad huurwoningen zonder verdere maatregelen niet toe. Er wordt nog steeds onvoldoende bijgebouwd om het gat tussen vraag en aanbod te dichten.

2015.07.31_de stad verbeeld_cover De stad verbeeld

31 jul 2015 - Sociale en economische activiteiten concentreren zich steeds meer in grote stedelijke agglomeraties. Wat is er gaande in de steden in Nederland? Hoe hebben steden zich in de afgelopen periode ontwikke…

actueel verdieping