Energie

actueel
Zonnepanelen Bewonersparticipatie cruciaal voor aardgasvrije wijken

6 dec 2017 - We verschuiven van klassieke verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving en verwachten steeds meer eigen verantwoordelijkheid van bewoners.

Lees het hele artikel >

warmtenet Woonstad Rotterdam en Nuon sluiten 600 woningen in Rotterdam-Zuid aan op het warmtenet

2 dec 2017 - Woningcorporatie Woonstad Rotterdam en energieleverancier Nuon willen 600 woningen in Pendrecht van het aardgas afhalen om ze daarna aan te sluiten op het Rotterdamse warmtenet.

Lees het hele artikel >

nrp masterprijs NRP Masterprijs 2017 voor Frédérique Sanders

26 nov 2017 - Tijdens de uitreiking van de NRP Masterprijs 2017 in de A’DAM Toren in Amsterdam heeft Frédérique Sanders de scriptieprijs in ontvangst genomen.

Lees het hele artikel >

verdieping
Warmte net Grote potentie voor warmtenetten blijft nog onderbenut

7 apr 2017 - Met warmtenetten kan Nederland grote stappen zetten in de transitie naar een klimaatneutraal energiesysteem. Het is alleen niet eenvoudig.

cover Analyse leefomgevingseffecten verkiezingsprogramma’s 2017-2021

3 mrt 2017 - 7 politieke partijen hebben hun programma’s voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2017 in geconcretiseerde maatregelenpakketten voorgelegd aan het PBL.

energie besparing Energiebesparing in de woningvoorraad

10 aug 2016 - In het kader van het Energieakkoord is afgesproken om de woningmarkt een reductieopgave van 62 PJ (PetaJoule) mee te geven, wat betekent dat woningen voor het einde van 2020 energiezuiniger moeten wor…

klimaatakkoord parijs Klimaatakkoord Parijs vergt ingrijpend beleid in Nederland

29 jul 2016 - De afspraken in het klimaatakkoord van Parijs vragen een vérgaande vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, ook in Nederland.

energie dossier Dossier ‘Duurzame energie binnen gebiedsontwikkeling’

2 mei 2016 - Een op maat gemaakte bundeling informatie over het thema ‘duurzame energie’ binnen gebiedsontwikkeling. Gestructureerd rondom vier grote actuele vragen.

woonwijkje Proefschrift over sleutelrol voor kleine gemeenschappen bij energietransitie

27 apr 2016 - De slag om energietransitie in de gebouwde omgeving zou weleens beslist kunnen worden in kleine en middelgrote gemeenschappen.

cover 1 Ondergrond, Kansen voor Noord-­Nederland

15 apr 2016 - De Noord-Nederlandse ondergrond biedt door al beschikbare kennis ongekende mogelijkheden voor energieopwekking en -opslag en voor strategische grondwater voorraden.

Energieprestatie: de doorslaggevende factor zijn we zelf Energieprestatie: de doorslaggevende factor zijn we zelf

10 apr 2016 - Huizen zijn in theorie prima energieneutraal te maken, maar in de praktijk gooien bewoners vaak roet in het eten.

actueel verdieping