Infrastructuur-Mobiliteit

actueel
sfeerimpressie_debat_2_ Woonseminar ROm/Stadszaken: werk samen, experimenteer!

29 apr 2018 - Voorlopig kunnen we uit de voeten met de bestaande plancapaciteit voor woningbouw, en dat hoeven écht niet alleen micro-appartementen te zijn.

Lees het hele artikel >

randstadrail flickr Busje komt zo

28 apr 2018 - Ons land staat bekend om zijn integrale planning. Een van de eerste dingen waar je dan aan denkt, is de afstemming tussen verstedelijking en mobiliteit. En juist die relatie verloopt vaak stroef.

Lees het hele artikel >

Sportpark Schiedam © MoederscheimMoonen Architects Schaarse ruimte dwingt tot creativiteit in Schiedam

19 mrt 2018 - Met het project ‘Schiedam in Beweging’ heeft men op een innovatieve wijze ruimte gemaakt voor woningen, sport en recreatie in de gemeente Schiedam.

Lees het hele artikel >

verdieping
Amsterdam Noord Zuidlijn A10 AM vastgoed go stempel Reistijd belangrijker voor woningkeuze dan grootte en prijs

26 mrt 2018 - Volgens onder meer de overheid is binnenstedelijk verdichten de heilige graal voor woningbouw. Dit zou het beste aansluiten op de woonvoorkeuren van consumenten.

smart mobility deloitte Smart Mobility maakt ruimte vrij in de stad

22 jan 2018 - In 2040 hebben we vanwege zelfrijdende en gedeelde auto’s tot 40% minder parkeerplaatsen nodig dan de huidige 14 miljoen, wat ruimte oplevert voor meer groen en woningen.

invloed spoor omgeving Invloed (spoor)wegen op verstedelijking neemt af

24 mei 2017 - Ooit bepaalden nieuwe spoorlijnen en snelwegen waar verstedelijking plaatsvond. Die invloed is er nog wel, maar lang niet zo sterk meer als voorheen.

cover Analyse leefomgevingseffecten verkiezingsprogramma’s 2017-2021

3 mrt 2017 - 7 politieke partijen hebben hun programma’s voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2017 in geconcretiseerde maatregelenpakketten voorgelegd aan het PBL.

actueel verdieping