Infrastructuur-Mobiliteit

actueel
Schiedam A4 impressie Moederscheim Moonen Architects Schaarse ruimte dwingt tot creativiteit in Schiedam

19 mrt 2018 - Het Europese samenwerkingsprogramma URBACT, dat zich richt op de kennisuitwisseling en duurzame ontwikkeling van steden, heeft het afgelopen jaar uit 25 Europese landen 97 ‘Good Practices’ geselecteer…

Lees het hele artikel >

city deal 2 Valerie Kuypers City Deal Elektrische deelmobiliteit geeft impuls aan nieuwe benadering mobiliteit en stadsontwikkeling

24 feb 2018 - In zeven steden wordt de komende drie jaar ervaring opgedaan met de inzet van elektrische deelauto’s bij innovatieve woningbouwprojecten.

Lees het hele artikel >

waal flickr Neerlands trots!

18 feb 2018 - Afstand schept inzicht. Mieke Dings kijkt met trots vanuit Singapore naar de lage landen en reflecteert aan de hand van twee recent gepubliceerde waterboeken – Voorbij de dijken en Ruimte voor de rivi…

Lees het hele artikel >

verdieping
smart mobility deloitte Smart Mobility maakt ruimte vrij in de stad

22 jan 2018 - In 2040 hebben we vanwege zelfrijdende en gedeelde auto’s tot 40% minder parkeerplaatsen nodig dan de huidige 14 miljoen, wat ruimte oplevert voor meer groen en woningen.

invloed spoor omgeving Invloed (spoor)wegen op verstedelijking neemt af

24 mei 2017 - Ooit bepaalden nieuwe spoorlijnen en snelwegen waar verstedelijking plaatsvond. Die invloed is er nog wel, maar lang niet zo sterk meer als voorheen.

cover Analyse leefomgevingseffecten verkiezingsprogramma’s 2017-2021

3 mrt 2017 - 7 politieke partijen hebben hun programma’s voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2017 in geconcretiseerde maatregelenpakketten voorgelegd aan het PBL.

actueel verdieping