platform voor kennis, nieuws en debat
platform voor kennis, nieuws en debat

Mcd

actueel

South bronx waterfront

Vrijheid private ontwikkelaars in VS niet zo groot als verwacht

10 jul 2018 - Amerikanen staan bekend om hun drang naar individuele vrijheid en afkeer van overheidsbemoeienis. Op grond daarvan zou je verwachten dat ontwikkelaars daar hun gang kunnen gaan.

Lees het hele artikel >

slim reeks 8 feb

Gebiedstransformatie vraagt om verbinden van publieke doelen met private belangen

15 feb 2018 - Om aan de huidige sociale, economische en duurzaamheidsdoelen te voldoen, ligt er een grote opgave in de transformatie van de bestaande stad.

Lees het hele artikel >

Schetsen

Ontwerpen: de ‘hoe-vraag’ in gebiedsontwikkeling

21 jun 2017 - Wat betekent ontwerp voor het oplossen van gebiedsopgaven? Wat is de waarde van ontwerp in gebiedsontwikkeling? Daarover gingen op dinsdagvond 6 juni de ervaren ontwerpers Rients Dijkstra (voormalig R…

Lees het hele artikel >

verdieping

gentrification new york

Overheid drijft arme wijken in isolement

29 jan 2019 - ESSAY ‘redlining’, zoals we zien in Amerikaanse steden, lijkt door overheidsmaatregelen ook steeds meer in Nederland plaats te vinden, aldus Niek Bennink in zijn MCD-essay over East New York.

Lees verder >

agenda

28 okt 2019 - Den Haag

Dag van de Stad 2019

29 okt 2019 - Rotterdam

Debat over XXL logistiek

30 okt 2019 - Den Haag

Omgevingsvergunning NL 2019

Den Haag Stockbeeld

Zó geef je steden maatschappelijke veerkracht

2 apr 2018 - Hoe realiseer je maatschappelijke veerkracht via gebiedsontwikkeling? Om daarachter te komen, dook Jacomijn Baart voor de Master City Developer in de literatuur, waarna zij deze toepast op de ontwikke…

Lees verder >

ks

Succes innovatiedistrict staat of valt bij ruimtelijke condities

19 jan 2018 - Optimale bereikbaarheid. Betaalbare ruimte voor start-ups. Een transparante plint die de innovatieve bedrijvigheid zichtbaar maakt.

Lees verder >

GO scriptie levendige pleinen

Pleinen zonder programmering kunnen ook levendig zijn!

8 jan 2018 - Dat gemeenten, ontwikkelaars en ondernemers inzetten op aantrekkelijke binnensteden is een logisch gevolg van de strijd om de consument.

Lees verder >

highrise ooghoogte

High-rise op ooghoogte

29 mrt 2017 - Maar 20 procent van de 108 hoge gebouwen uit de periode 2004-2015 heeft een plint die zowel functioneel als architectonisch goede voorwaarden biedt voor een levendig straatbeeld.

Lees verder >

Samen gaan voor Zilver

29 mrt 2017 - Op 1 januari 2015 zijn de Wmo 2015 (Wet maatschappelijke ondersteuning) en de Wlz (Wet langdurige zorg) van kracht geworden. Deze wetten scheiden de budgetten voor wonen en zorg.

Lees verder >

Wonen op de Zuidas

29 mrt 2017 - Wonen in steden lijkt steeds populairder te worden. Jongeren trekken meer naar de stad, gezinnen blijven langer in de stad wonen en empty nesters lijken vaker terug te komen.

Lees verder >

Samen sturen met flexibiliteit

28 mrt 2017 - In zijn scriptie “Samen sturen met flexibiliteit” beschrijft Rombout Hoogendoorn in hoeverre flexibiliteit in publiek-private contracten de sturing en samenwerking bij gebiedsontwikkeling beïnvloedt.

Lees verder >

actueel verdieping