Omgevingswet_1

actueel
Luchtfoto Deventer Omgevingsbeleid op een tweesprong

10 feb 2018 - “Het zijn tijden om keuzes voor de toekomst te maken” volgens het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Lees het hele artikel >

Villa augustus Adviesraden pleiten voor brede blik op erfgoed

8 jan 2018 - Kijk bij erfgoed niet alleen naar het monument zelf, maar vooral naar de betekenis en de toegevoegde waarde ervan voor de omgeving. Verschuif de focus, kortom, van ‘gebouw naar gebruiker en gebied’.

Lees het hele artikel >

Zonnepanelen Bewonersparticipatie cruciaal voor aardgasvrije wijken

6 dec 2017 - We verschuiven van klassieke verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving en verwachten steeds meer eigen verantwoordelijkheid van bewoners.

Lees het hele artikel >

verdieping
cover Dossier Omgevingswet

6 mrt 2017 - De impact van de Omgevingswet op gebiedsontwikkeling wordt steeds concreter. Aan de hand van verschillende thema’s geeft het dossier Omgevingswet een overzicht van de brede impact van de Omgevingswet.

actueel verdieping