Rijksoverheid_1

actueel
waterveiligheid Deltacongres 2017: de lagere overheden aan zet

13 nov 2017 - Klimaatverandering dicteert meer en meer de ruimtelijke agenda van overheden. Bijgestelde verwachtingen omtrent zeespiegelstijging, weersextremen en waterafvoeren maken duidelijk waar het in de komend…

Lees het hele artikel >

Gocongres 2017 063a.jpg Amerikaanse model is eigenlijk omgekeerd aan het Nederlandse

12 nov 2017 - In de Angelsaksische landen speelt de private sector een leidende rol in gebiedsontwikkeling. Werkt dat goed en wat kunnen we daar in Nederland van overnemen?…

Lees het hele artikel >

Gocongres 2017 018.jpg Ergens tussen top-down en bottom-up in

11 nov 2017 - De overheid doet een beroep op de private sector om de opgaven in het ruimtelijk domein ‘samen’ te klaren.

Lees het hele artikel >

verdieping
People and the earth PBL Complexe samenhang mondiale duurzaamheidsuitdagingen verbeeld

14 jul 2017 - De publicatie People and the Earth, met 23 infographics over de doelen voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties, is gelanceerd tijdens een bijeenkomst in het Museon in Den Haag.

publicatie publiek private samenwerkingen Positieve Prikkels tot Samenwerken

6 jul 2017 - De trek naar de stad, de energietransitie, de veranderingen in mobiliteit, technologische veranderingen, migratiepatronen: het zijn allemaal aanleidingen om onze gebouwde omgeving op de schop te neme…

Rotterdam Marconiplein Sturen op gemengde wijken vereist coördinatie en subtiliteit

7 mei 2017 - Sturing op de samenstelling van de wijkbevolking is de afgelopen jaren complexer geworden. Dat concludeert Platform31 in een voor de gemeente Rotterdam uitgevoerde verkenning ‘Bijsturen op de composit…

Warmte net Grote potentie voor warmtenetten blijft nog onderbenut

7 apr 2017 - Met warmtenetten kan Nederland grote stappen zetten in de transitie naar een klimaatneutraal energiesysteem. Het is alleen niet eenvoudig.

actueel verdieping