platform voor kennis, nieuws en debat
platform voor kennis, nieuws en debat

Rijksoverheid

actueel

Daan Zandbelt Portret Kleur

‘Geen stedelijke crash, maar vliegende start voor Dashboard Verstedelijking’

13 dec 2018 - ANALYSE “Rijksbouwmeester, met het Dashboard Verstedelijking crasht de verstedelijking”, vindt emeritus-hoogleraar Friso de Zeeuw. Een van de Rijksadviseurs, Daan Zandbelt, pareert de kritiek. “Argumenten om de conclusies te weerleggen geeft hij niet

Lees het hele artikel >

Go column cover 2

De NOVI als allesbinder?

7 dec 2018 - COLUMN Er is een gapend gat tussen duurzame experimenten en lange-termijnambities. De Nationale Omgevingsvisie kan het bindmiddel bij uitstek zijn, maar moet dat waarmaken in de beoogde perspectiefgebieden.

Lees het hele artikel >

woning bouw

Woningtekort weer niet ingelopen; integendeel

5 dec 2018 - ANALYSE Adviseur ‘Ontslakken en Versnellen’ Jos Feijtel ziet dat er sprake is van planoptimisme bij verschillende overheden over de maatregelen om het woningtekort te laten dalen. Dit leidt volgens hem tot langer aanhoudende woningtekorten.

Lees het hele artikel >

verdieping

windmolen

Vakwereld waarschuwt voor ruimtelijke impact klimaatbeleid

1 okt 2018 - MANIFEST Ontwerpend onderzoek toont aan dat we de klimaatdoelen voor 2030 kunnen halen, maar dat de ruimtelijke impact enorm is. De Vereniging Deltametropool pleit daarom voor een nationaal actieprogramma.

Lees verder >

agenda

17 jan 2019 - Amsterdam

Real Estate Trendwatching Congres

21 jan 2019 - Amsterdam

Amsterdam Bouwt: Big, Bigger, Zuidas

31 jan 2019 - Amstelveen

Herontwikkeling Religieus Erfgoed

7 feb 2019 - Utrecht

Circulair vastgoed ontwikkelen

Veluwe

Scenario’s voor milieu, natuur en ruimte gebruiken: een handreiking

27 dec 2017 - In aanvulling op Scenario’s maken voor milieu, natuur en ruimte heeft het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) de handreiking Scenario’s voor milieu, natuur en ruimte gebruiken uitgebracht.

Lees verder >

People and the earth PBL

Complexe samenhang mondiale duurzaamheidsuitdagingen verbeeld

14 jul 2017 - De publicatie People and the Earth, met 23 infographics over de doelen voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties, is gelanceerd tijdens een bijeenkomst in het Museon in Den Haag.

Lees verder >

publicatie publiek private samenwerkingen

Positieve Prikkels tot Samenwerken

6 jul 2017 - De trek naar de stad, de energietransitie, de veranderingen in mobiliteit, technologische veranderingen, migratiepatronen: het zijn allemaal aanleidingen om onze gebouwde omgeving op de schop te neme…

Lees verder >

Rotterdam Marconiplein

Sturen op gemengde wijken vereist coördinatie en subtiliteit

7 mei 2017 - Sturing op de samenstelling van de wijkbevolking is de afgelopen jaren complexer geworden. Dat concludeert Platform31 in een voor de gemeente Rotterdam uitgevoerde verkenning ‘Bijsturen op de composit…

Lees verder >

Warmte net

Grote potentie voor warmtenetten blijft nog onderbenut

7 apr 2017 - Met warmtenetten kan Nederland grote stappen zetten in de transitie naar een klimaatneutraal energiesysteem. Het is alleen niet eenvoudig.

Lees verder >

actueel verdieping