Rijksoverheid_1

actueel
hembrug hans roggen Einde van een tijdperk

30 apr 2018 - Op het dieptepunt van de crisis was er nog geen sprake van de verkoop van het historische Hembrugterrein.

Lees het hele artikel >

Warenhuis Assen Kavelruil: in gesprek komen belangrijker dan ruilen

12 apr 2018 - Het Stimuleringsprogramma Stedelijke Kavelruil maakt na een jaar de tussenbalans op. De betekenis van kavelruil lijkt vooral dat private partijen in gesprek komen over een herontwikkeling.

Lees het hele artikel >

den haag skyline Meer woningproductie in de stad vergt ook investering in ambtelijke apparaat

4 mrt 2018 - De roep om meer woningproductie én meer binnenstedelijke woningen is bekend. Ook is bekend dat er in de bouw grote tekorten zijn.

Lees het hele artikel >

verdieping
Veluwe Scenario’s voor milieu, natuur en ruimte gebruiken: een handreiking

27 dec 2017 - In aanvulling op Scenario’s maken voor milieu, natuur en ruimte heeft het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) de handreiking Scenario’s voor milieu, natuur en ruimte gebruiken uitgebracht.

People and the earth PBL Complexe samenhang mondiale duurzaamheidsuitdagingen verbeeld

14 jul 2017 - De publicatie People and the Earth, met 23 infographics over de doelen voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties, is gelanceerd tijdens een bijeenkomst in het Museon in Den Haag.

publicatie publiek private samenwerkingen Positieve Prikkels tot Samenwerken

6 jul 2017 - De trek naar de stad, de energietransitie, de veranderingen in mobiliteit, technologische veranderingen, migratiepatronen: het zijn allemaal aanleidingen om onze gebouwde omgeving op de schop te neme…

Rotterdam Marconiplein Sturen op gemengde wijken vereist coördinatie en subtiliteit

7 mei 2017 - Sturing op de samenstelling van de wijkbevolking is de afgelopen jaren complexer geworden. Dat concludeert Platform31 in een voor de gemeente Rotterdam uitgevoerde verkenning ‘Bijsturen op de composit…

Warmte net Grote potentie voor warmtenetten blijft nog onderbenut

7 apr 2017 - Met warmtenetten kan Nederland grote stappen zetten in de transitie naar een klimaatneutraal energiesysteem. Het is alleen niet eenvoudig.

actueel verdieping