Rijksoverheid_1

actueel
Apeldoorn Groene stad Ook Nieuwe Ladder Duurzame Verstedelijking vereist behoefteraming voor nieuwbouw in binnenstedelijk gebied

22 mei 2017 - Op 1 juli 2017 wijzigt de wet over de Ladder voor Duurzame Verstedelijking. Bureau Stedelijke Planning en Stibbe hebben de wijzigingen geanalyseerd en concluderen dat de huidige verplichting om bij ee…

Lees het hele artikel >

Sociale huur Marien de Langen (Stadgenoot): ‘Er zijn nauwelijks nog betaalbare bouwplekken te vinden in de stad’

15 mei 2017 - In deze wekelijkse serie interviews in WoningmarktNL met de top van de grootste corporaties van Nederland vandaag Marien de Langen, bestuursvoorzitter Stadgenoot (circa 30.

Lees het hele artikel >

Kade aan de Maas Broekhuizen De eerste Nationale Omgevingsvisie: een niet te missen kans

14 mei 2017 - In de laatste ministerraad voor de verkiezingen van 15 maart stelde het kabinet Rutte II de startnota over de Nationale Omgevingsvisie vast. Na een moeizame bevalling en zonder enige ruchtbaarheid.

Lees het hele artikel >

verdieping
Rotterdam Marconiplein Sturen op gemengde wijken vereist coördinatie en subtiliteit

7 mei 2017 - Sturing op de samenstelling van de wijkbevolking is de afgelopen jaren complexer geworden. Dat concludeert Platform31 in een voor de gemeente Rotterdam uitgevoerde verkenning ‘Bijsturen op de composit…

Warmte net Grote potentie voor warmtenetten blijft nog onderbenut

7 apr 2017 - Met warmtenetten kan Nederland grote stappen zetten in de transitie naar een klimaatneutraal energiesysteem. Het is alleen niet eenvoudig.

actueel verdieping