Rijksoverheid_1

actueel
woningbouw Geen ‘quick fix’ voor 100.000 ongebouwde vergunde woningen

30 jul 2018 - ONDERZOEK Ruimtelijke ordening is niet de grote boosdoener bij de achterblijvende woningbouwproductie. Voor naar schatting 100.

Lees het hele artikel >

Bezuidenhouteweg 110 Welkom bij gebiedsontwikkeling, Rijksvastgoedbedrijf

11 jul 2018 - Een regelrechte doorbraak. Dat is de eind juni verstuurde brief van Staatssecretaris Raymond Knops aan de Tweede Kamer over het Rijksvastgoedbedrijf en het zogeheten regionaal ontwikkelprogramma.

Lees het hele artikel >

Rijkskantoor groningen Kabinet stemt in met Regionaal Ontwikkelprogramma voor het Rijksvastgoed

7 jul 2018 - De Ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Knops besloten tot het uitvoeren van een Regionaal Ontwikkelprogramma voor rijksvastgoed.

Lees het hele artikel >

verdieping
Go column cover 2 Tussen droom en daad

15 aug 2018 - COLUMN In het gedicht ‘Het Huwelijk’ van Willem Elsschot krijgt een man spijt wanneer hij zijn vrouw ouder ziet worden.

agenda

6 sep 2018 - Den Haag

STAD gesprek: Ruimte voor mobiliteit

6 sep 2018 - Pakhuis de Zwijger, Amsterdam

PBL: Nacht van de Leefomgeving 2018

10 sep 2018 - Fokker Terminal Den Haag

Praktijkfestival Omgevingswet

12 sep 2018 - Den Haag

Gebiedsontwikkeling On Tour

Veluwe Scenario’s voor milieu, natuur en ruimte gebruiken: een handreiking

27 dec 2017 - In aanvulling op Scenario’s maken voor milieu, natuur en ruimte heeft het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) de handreiking Scenario’s voor milieu, natuur en ruimte gebruiken uitgebracht.

People and the earth PBL Complexe samenhang mondiale duurzaamheidsuitdagingen verbeeld

14 jul 2017 - De publicatie People and the Earth, met 23 infographics over de doelen voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties, is gelanceerd tijdens een bijeenkomst in het Museon in Den Haag.

publicatie publiek private samenwerkingen Positieve Prikkels tot Samenwerken

6 jul 2017 - De trek naar de stad, de energietransitie, de veranderingen in mobiliteit, technologische veranderingen, migratiepatronen: het zijn allemaal aanleidingen om onze gebouwde omgeving op de schop te neme…

Rotterdam Marconiplein Sturen op gemengde wijken vereist coördinatie en subtiliteit

7 mei 2017 - Sturing op de samenstelling van de wijkbevolking is de afgelopen jaren complexer geworden. Dat concludeert Platform31 in een voor de gemeente Rotterdam uitgevoerde verkenning ‘Bijsturen op de composit…

Warmte net Grote potentie voor warmtenetten blijft nog onderbenut

7 apr 2017 - Met warmtenetten kan Nederland grote stappen zetten in de transitie naar een klimaatneutraal energiesysteem. Het is alleen niet eenvoudig.

actueel verdieping