platform voor kennis, nieuws en debat
platform voor kennis, nieuws en debat

Rijksoverheid

actueel

amstedam woningbouw

Minimaal 76 miljoen euro voor woningbouw op ‘lastige locaties’

17 feb 2019 - NIEUWS Het Rijk en BNG Bank starten een regeling die woningbouw op leegstaande of onderbenutte bedrijfslocaties stimuleert. Elk reserveert daarvoor 38 miljoen euro. Ook provincies zetten middelen in om transformatie te stimuleren.

Lees het hele artikel >

duurzaamheidsladder coverformaat

Tweede Kamer versus Laddertaliban

13 feb 2019 - ANALYSE De laatste tijd lijkt het rustig rond de Ladder van duurzame verstedelijking. Schijn bedriegt, want in de Tweede Kamer is de Ladder onderwerp van stevige politieke discussies. Friso de Zeeuw waarschuwt daarom tegen de ‘Laddertaliban’.

Lees het hele artikel >

Go column cover 2

Zo mooi kan incompetentie zijn

6 feb 2019 - GO COLUMN Ontwikkelaars zien de overheid vaak als partij die materiële bevrediging in de weg loopt. Columnist Edwin van den Heuvel geeft tegengas: dankzij diezelfde overheid hebben we plekken die van iedereen zijn. Een ode aan de bibliotheek.

Lees het hele artikel >

verdieping

Stadsrand luchtfoto 9/1/2019

Geef stadsranden een zelfstandige plek in regionaal omgevingsbeleid

3 jan 2019 - ONDERZOEK De overgang tussen stad en land is geen strakke lijn, maar een dynamische zone. Dat en meer blijkt uit de nieuwe PBL-studie ‘Stadsranden’, die ook adviseert over de ontwikkeling van stadsrandbeleid op lokaal en regionaal niveau.

Lees verder >

windmolen

Vakwereld waarschuwt voor ruimtelijke impact klimaatbeleid

1 okt 2018 - MANIFEST Ontwerpend onderzoek toont aan dat we de klimaatdoelen voor 2030 kunnen halen, maar dat de ruimtelijke impact enorm is. De Vereniging Deltametropool pleit daarom voor een nationaal actieprogramma.

Lees verder >

Veluwe

Scenario’s voor milieu, natuur en ruimte gebruiken: een handreiking

27 dec 2017 - In aanvulling op Scenario’s maken voor milieu, natuur en ruimte heeft het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) de handreiking Scenario’s voor milieu, natuur en ruimte gebruiken uitgebracht.

Lees verder >

People and the earth PBL

Complexe samenhang mondiale duurzaamheidsuitdagingen verbeeld

14 jul 2017 - De publicatie People and the Earth, met 23 infographics over de doelen voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties, is gelanceerd tijdens een bijeenkomst in het Museon in Den Haag.

Lees verder >

publicatie publiek private samenwerkingen

Positieve Prikkels tot Samenwerken

6 jul 2017 - De trek naar de stad, de energietransitie, de veranderingen in mobiliteit, technologische veranderingen, migratiepatronen: het zijn allemaal aanleidingen om onze gebouwde omgeving op de schop te neme…

Lees verder >

Rotterdam Marconiplein

Sturen op gemengde wijken vereist coördinatie en subtiliteit

7 mei 2017 - Sturing op de samenstelling van de wijkbevolking is de afgelopen jaren complexer geworden. Dat concludeert Platform31 in een voor de gemeente Rotterdam uitgevoerde verkenning ‘Bijsturen op de composit…

Lees verder >

Warmte net

Grote potentie voor warmtenetten blijft nog onderbenut

7 apr 2017 - Met warmtenetten kan Nederland grote stappen zetten in de transitie naar een klimaatneutraal energiesysteem. Het is alleen niet eenvoudig.

Lees verder >

actueel verdieping