Rijksoverheid_1

actueel
Drechtsteden waterveiligheid Waterveiligheid als gebiedsopgave. Zoeken naar ruimte in Rijnmond-Drechtsteden

10 jul 2017 - Wateropgaven zijn altijd al bepalend geweest voor de ontwikkeling en inrichting van Nederland. Toch was een geïntegreerde beschouwing van water en omgeving in beleids- en planvorming nooit vanzelfspre…

Lees het hele artikel >

Wim Kuiken en Henk Ovink De Nederlandse waterdemocratie: cultuur als handelswaar

10 jul 2017 - De wording van Nederland is het verhaal van de gespannen verhouding tussen land cultiveren en water beheersen. Nederlandse waterwerken zijn wereldwijd vermaard.

Lees het hele artikel >

Landschap Nederland Haastrecht Ruimtelijk blijft polderen voor gemeente en grondbedrijf het devies

7 jul 2017 - Voor gemeenten en hun grondbedrijven liggen er minstens drie grote klussen. Hoe om te gaan met groei of juist krimp? Wat te doen met het enorme ruimtelijke beslag dat de energietransitie legt? En hoe …

Lees het hele artikel >

verdieping
People and the earth PBL Complexe samenhang mondiale duurzaamheidsuitdagingen verbeeld

14 jul 2017 - De publicatie People and the Earth, met 23 infographics over de doelen voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties, is gelanceerd tijdens een bijeenkomst in het Museon in Den Haag.

publicatie publiek private samenwerkingen Positieve Prikkels tot Samenwerken

6 jul 2017 - De trek naar de stad, de energietransitie, de veranderingen in mobiliteit, technologische veranderingen, migratiepatronen: het zijn allemaal aanleidingen om onze gebouwde omgeving op de schop te neme…

Rotterdam Marconiplein Sturen op gemengde wijken vereist coördinatie en subtiliteit

7 mei 2017 - Sturing op de samenstelling van de wijkbevolking is de afgelopen jaren complexer geworden. Dat concludeert Platform31 in een voor de gemeente Rotterdam uitgevoerde verkenning ‘Bijsturen op de composit…

Warmte net Grote potentie voor warmtenetten blijft nog onderbenut

7 apr 2017 - Met warmtenetten kan Nederland grote stappen zetten in de transitie naar een klimaatneutraal energiesysteem. Het is alleen niet eenvoudig.

actueel verdieping