Tu-Delft_1

actueel
tom en co 2 “Toenemende complexiteit vraagt om nieuwe kennis”

16 jul 2018 - Sinds dit voorjaar is SKG een nieuwe directeur én een nieuwe hoogleraar rijker: Tom Daamen en Co Verdaas. Beiden willen gangbare opvattingen kritisch tegen het licht houden.

Lees het hele artikel >

TU Dekft campus noord Nieuwe campus TU-Noord Delft biedt diversiteit en dynamiek

8 jul 2018 - Tussen de Technische Universiteit (TU) en de oude binnenstad van Delft ontstaat een nieuw stedelijk gebied met woningen, creatieve bedrijven en horeca.

Lees het hele artikel >

Boekrecensie 13 juni ‘Schema’s en voorbeelden laten de praktijk van gebiedsontwikkeling leven’

13 jun 2018 - Deze week verschijnt de tweede (verbeterde) druk van het hand- en studieboek ‘Zo werkt gebiedsontwikkeling’. Auteur is Friso de Zeeuw, emeritus hoogleraar gebiedsontwikkeling TU Delft.

Lees het hele artikel >

verdieping
Boekrecensie 13 juni Boek ‘Zo werkt gebiedsontwikkeling’

13 jun 2018 - Zo werkt gebiedsontwikkeling is het nieuwe standaardwerk over het vakgebied. Inmiddels is de tweede (verbeterde) druk verschenen.

agenda

6 sep 2018 - Den Haag

STAD gesprek: Ruimte voor mobiliteit

6 sep 2018 - Pakhuis de Zwijger, Amsterdam

PBL: Nacht van de Leefomgeving 2018

10 sep 2018 - Fokker Terminal Den Haag

Praktijkfestival Omgevingswet

12 sep 2018 - Den Haag

Gebiedsontwikkeling On Tour

woningbouwrapport USP voorkant - Unsplash Onderzoek: verduurzaming belangrijker dan versnelling woningbouw

24 mei 2018 - Verduurzaming is belangrijker dan versnelling van de woningbouw. Dat vindt een overgrote meerderheid van gemeenten, corporaties en – in iets mindere mate – ontwikkelaars.

Noordzee booreiland De verstedelijking van de Noordzee

18 mei 2018 - Visserij, vrachtvervoer, olieboringen en windparken. De Noordzee is een plek geworden met een grote verscheidenheid aan economische activiteit.

cv ‘Gebiedsontwikkeling gaat ook over energie en big data’

26 apr 2018 - ‘Verbind gebiedsontwikkeling met andere maatschappelijke opgaven’, zegt planoloog Co Verdaas, die Friso de Zeeuw 15 mei opvolgt als hoogleraar Gebiedsontwikkeling aan de TU Delft.

ministerie buitenlandse zaken flickr In vier stappen naar circulair contracteren

18 mrt 2018 - Grondstoffenschaarste en klimaatdoelstellingen maken het noodzakelijk om kringlopen in de bouw te sluiten. Maar circulair bouwen staat of valt met goed opdrachtgeverschap.

x Hoe duurzaam is bouwen in eigen beheer?

18 jan 2018 - Over bouwen in eigen beheer wordt verschillend gedacht. Enerzijds worden co-huisvestingsinitiatieven verwelkomd als pioniers in gebiedsontwikkeling, anderzijds wordt gevreesd voor het ‘gated community…

Dharavi Mumbai scriptie Incorporating social and economic production of space in redevelopment of informal settlements

13 sep 2017 - Economische en sociale netwerken vormen een essentieel onderdeel in het dagelijks bestaan van informele nederzettingen in het zuidelijke deel van de wereld.

china Productivity crucial in the development of house prices in China

19 mei 2017 - De komst van marktkapitalisme heeft de huizenprijzen in China dramatisch verhoogd. De gevolgen van agglomeratie zorgen ervoor dat de prijzen astronomisch stijgen, vooral in de grote steden en hun peri…

actueel verdieping