Water

actueel
haven ‘Haven-Stad drukt Amsterdamse bedrijven naar de uitgang’

30 aug 2017 - Havenbedrijf Amsterdam heeft het plan van de gemeente Amsterdam om 70.000 woningen te bouwen in het havengebied, afgekeurd. Op Nul20.

Lees het hele artikel >

Zandmotor Waterbouw gebaat bij meer experimenten

26 aug 2017 - Bouwen met water is een groeimarkt waarop Nederlandse waterbouwers meer succesvol kunnen zijn mits de overheid meer proefprojecten mogelijk maakt.

Lees het hele artikel >

weg closeup Studiedag STOWA: Vele wegen die naar ‘ontsteende en ontkoppelde stad’ leiden

5 aug 2017 - In de ecowijk EVA-Lanxmeer in Culemborg vond op 8 juni de STOWA studiedag plaats met als thema ‘Hoe ontstenen we de stad?’.

Lees het hele artikel >

verdieping
Foster City Variable Vulnerability

12 jul 2017 - De veerkracht van steden ten aanzien van de stijgende zeespiegel kan vanuit verschillende aspecten worden onderzocht.

Delta Nederland De Nieuwe Delta

7 apr 2017 - De Deltawerken in de Nederlands-Vlaamse Delta van Rijn, Maas en Schelde behoren tot de iconische monumenten van ons land, mede door de beeldbepalende kracht van de dammen en dijken.

essay water en ruimte Over vijf jaar leergemeenschappen Water en Ruimte

27 feb 2017 - Gedurende vijf jaar leergemeenschappen Water en Ruimte is veel kennis gedeeld over nieuwe relevante ontwikkelingen, zoals de klimaatverandering, veranderende regelgeving, toenemende verstedelijking, b…

scriptie newjersey cover At The Edge – Werken aan duurzame kustveiligheid in New Jersey

8 sep 2016 - In oktober 2012 overstroomden 360.000 huizen in New Jersey door orkaan Sandy. In totaal veroorzaakte de storm een schade van 65 miljard dollar verdeeld over drie staten.

scriptie newjersey cover At The Edge – Werken aan duurzame kustveiligheid in New Jersey

8 sep 2016 - In oktober 2012 overstroomden 360.000 huizen in New Jersey door orkaan Sandy. In totaal veroorzaakte de storm een schade van 65 miljard dollar verdeeld over drie staten.

dordrecht The dike ribbon of Dordrecht

10 jul 2016 - Het combineren van ruimtelijke kwaliteit met waterveiligheid om te komen tot een nieuwe identiteit voor de dijken van het eiland van Dordrecht.

dordrecht The dike ribbon of Dordrecht

10 jul 2016 - Het combineren van ruimtelijke kwaliteit met waterveiligheid om te komen tot een nieuwe identiteit voor de dijken van het eiland van Dordrecht.

Promotie Jesse Keenan: Klimaatverandering en extreem weer in New York City Promotie Jesse Keenan: Klimaatverandering en extreem weer in New York City

18 apr 2016 - Op dinsdag 19 april 2016 verdedigde Jesse Keenan zijn proefschrift ‘Understanding Adaptive Capacity in Real Estate and the Built Environment: Climate Change and Extreme Weather in New York City’.

actueel verdieping