platform voor kennis, nieuws en debat
platform voor kennis, nieuws en debat

Zorg

actueel

Utrecht Maliesingen en Knuppelbrug 1900

Utrecht, gezonde stad dankzij koppeling data

4 sep 2017 - De gemeente Utrecht ontwikkelt een digitaal, interactief 3D-platform voor stedelijke ontwikkeling in de breedste zin van het woord. Datagedreven sturing is een prioritair thema.

Lees het hele artikel >

Gezondheid stad

Met de Omgevingswet waarde geven aan gezondheid

19 jun 2017 - Bij planvorming van individuele nieuwe ontwikkelingen of juist bij het maken van een omgevingsplan, zijn er veel mogelijkheden om de gezondheid van bewoners in een wijk mee te nemen.

Lees het hele artikel >

health deal het dorp

Health deal Het Dorp: drastische vernieuwing van Het Dorp

23 mrt 2017 - Vijftig publieke en private partijen hebben op 26 januari een akkoord gesloten om de zorg voor mensen met een beperking drastisch te vernieuwen. Samen vormen zij de ‘Academy Het Dorp’.

Lees het hele artikel >

verdieping

maatschappelijk vastgoed

Maatschappelijk vastgoed in verandering

15 jul 2017 - Maatschappelijk vastgoed is de benaming voor een heel diverse groep gebouwen zoals onderwijsinstellingen, verzorgingshuizen, bibliotheken, theaters, brandweerkazernes.

Lees verder >

agenda

23 sep 2019 - Nederland

Dutch Green Building Week 2019

24 sep 2019 - Pakhuis De Zwijger, Amsterdam

Alles over de NOVI

24 sep 2019 - Den Haag

City Masterclass Event IN Den Haag

2014.10.21_Zorgvastgoed is geen rocket science_660

Zorgvastgoed is geen rocket science

21 okt 2014 - Ontwikkelingsmanager zorgvastgoed bij Syntrus Achmea Ralph Sommer werkt sinds 2010 aan de beleggingsportefeuille Zorgfonds. Zorgvastgoed is een opkomende markt met een grote maatschappelijk impact.

Lees verder >

2014.10.21_waarden centraal bij ziekenhuisbouw_660

Waarden centraal bij ziekenhuisbouw

21 okt 2014 - Veranderingen in de zorg worden ook in de fysieke ruimte steeds zichtbaarder. Belangrijke ontwikkeling is de scheiding van wonen en zorg.

Lees verder >

2014.10.20_Zorgvastgoed wordt volwassen beleggingscategorie_660px

Zorgvastgoed wordt volwassen beleggingscategorie

20 okt 2014 - In Nederland werd in 2013 voor 120 miljoen euro belegd in zorgvastgoed. Hoewel dit slechts 2 procent bedraagt van het totale investeringsvolume, is er sprake van een opmars van zorgvastgoed als belegg…

Lees verder >

2014.02.25_houdbare zorg_180

Houdbare zorg in tijden van crisis

25 feb 2014 - ‘Het ontwikkelen van een houdbaar zorgstelsel vergt een aanpak die traditionele, acute zorg overstijgt en aansluit bij behoeften en mogelijkheden van mensen’, luidt de stelling waarmee prof. dr.

Lees verder >

2014.02.24_GameOverZorg_660px

Game over: zorg wordt leefplezier

24 feb 2014 - Uit tal van ontwikkelingen blijkt dat er momenteel een verschuiving plaatsvindt van het probleemgerichte ‘zorg’ naar meer positieve connotaties zoals gezondheid, welbevinden en leefplezier.

Lees verder >

2013.07.18_RijswijkBuiten

Triple A in de zorg, over identiteit en zorgvoorzieningen RijswijkBuiten

18 jul 2013 - In de zorg wordt decentralisatie steeds verder doorgevoerd. De centrale overheid draagt de verantwoordelijkheid voor zowel zorgaanbod als vastgoed over aan zorginstellingen, verzekeraars en gemeenten…

Lees verder >

2013.06.02_Healing environments_180

Healing environment als katalysator voor de herontwikkeling van GGZ-instellingsterreinen

2 jun 2013 - De helft van de geplande herontwikkeling van de instellingsterreinen ligt stil door onder andere forse bezuinigingen in de zorg als gevolg van het nieuwe financieringsstelsel, lastige externe financie…

Lees verder >

actueel verdieping