platform voor kennis, nieuws en opinie
Zoeken
platform voor kennis, nieuws en opinie

In 7 stappen naar participatie voor een aardgasvrije wijk

In 7 stappen naar participatie voor een aardgasvrije wijk

Kaart - link: LANGEN_IMG_8819" (CC BY 2.0) by Jos @ FPS-Groningen

In het Klimaatakkoord staat de ambitie dat in 2050 alle 12.000 wijken in Nederland van het aardgas af moeten zijn. Het halen van dit doel is een gezamenlijke opgave voor alle partijen, en vooral op lokaal niveau valt nog veel te doen. Platform 31 geeft daarom, samen met experts, zeven lessen voor aardgasvrije wijken.

Zo is het belangrijk dat de bewonersparticipatie bovenaan de agenda staan (1) en deze ondersteund worden met democratische principes (2). Ook is het belangrijk dat er aansluiting is bij de behoeften van de wijk (3) en dat er samen wordt gewerkt met al bestaande groeperingen binnen deze wijken (4). Zorg verder voor genoeg kennis, capaciteit en competenties (5) en maak de rollen en verantwoordelijkheden van verschillende partijen duidelijk (6). Als laatste is het belangrijk om samen de belemmeringen weg te nemen (7).

Cover: LANGEN_IMG_8819” (CC BY 2.0) by Jos @ FPS-Groningen