Kaart - link: LANGEN_IMG_8819" (CC BY 2.0) by Jos @ FPS-Groningen door Jos @ FPS-Groningen (bron: Flickr)

In 7 stappen naar participatie voor een aardgasvrije wijk

26 april 2019

1 minuut

Nieuws In het Klimaatakkoord staat de ambitie dat in 2050 alle 12.000 wijken in Nederland van het aardgas af moeten zijn. Het halen van dit doel is een gezamenlijke opgave voor alle partijen, en vooral op lokaal niveau valt nog veel te doen. Platform 31 geeft daarom, samen met experts, zeven lessen voor aardgasvrije wijken.

Zo is het belangrijk dat de bewonersparticipatie bovenaan de agenda staan (1) en deze ondersteund worden met democratische principes (2). Ook is het belangrijk dat er aansluiting is bij de behoeften van de wijk (3) en dat er samen wordt gewerkt met al bestaande groeperingen binnen deze wijken (4). Zorg verder voor genoeg kennis, capaciteit en competenties (5) en maak de rollen en verantwoordelijkheden van verschillende partijen duidelijk (6). Als laatste is het belangrijk om samen de belemmeringen weg te nemen (7).

Cover: LANGEN_IMG_8819" (CC BY 2.0) by Jos @ FPS-Groningen


Cover: ‘Kaart - link: LANGEN_IMG_8819" (CC BY 2.0) by Jos @ FPS-Groningen’ door Jos @ FPS-Groningen (bron: Flickr) onder CC BY 2.0, uitsnede van origineelMeest recent

Eerste woning in Sidhadorp, Lelystad door Rob Bogaerts / Anefo (bron: Wikimedia Commons)

Van de groeikernen via Vinex naar de Novex, Michelle Provoost zoekt naar lessen

Vinex blijft de gemoederen bezig houden, nu ook in een historisch perspectief en een vergelijking met de groeikernen. INTI-directeur Michelle Provoost pleitte in de PBL-Academielezing voor meer continuïteit in beleid.

Verslag

12 juli 2024

Katwijk aan Zee door Bjoern Wylezich (bron: Shutterstock)

Prioriteren bij woningbouw, dit stappenplan helpt bij het maken van keuzes

Veel bestuurders en beleidsmakers worstelen met de vraag wat ze voorrang moeten geven bij het verdelen van de beschikbare, schaarse ruimte. Het schuurt vooral bij de prioritering van woningbouwplannen. Arcadis Overmorgen ontwikkelde een stappenplan.

Verslag

12 juli 2024

Cover weekoverzicht van week 28 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week om zorgvuldig te werk gaan

Zorgvuldiger omgaan met de beschikbare ruimte, met het begrip brede welvaart en verdichting van naoorlogse wijken. Deze week staat zorgvuldigheid centraal in de artikelen op Gebiedsontwikkeling.nu.

Weekoverzicht

11 juli 2024