Kaart - link: LANGEN_IMG_8819" (CC BY 2.0) by Jos @ FPS-Groningen

In 7 stappen naar participatie voor een aardgasvrije wijk

26 april 2019

1 minuut

Nieuws In het Klimaatakkoord staat de ambitie dat in 2050 alle 12.000 wijken in Nederland van het aardgas af moeten zijn. Het halen van dit doel is een gezamenlijke opgave voor alle partijen, en vooral op lokaal niveau valt nog veel te doen. Platform 31 geeft daarom, samen met experts, zeven lessen voor aardgasvrije wijken.

Zo is het belangrijk dat de bewonersparticipatie bovenaan de agenda staan (1) en deze ondersteund worden met democratische principes (2). Ook is het belangrijk dat er aansluiting is bij de behoeften van de wijk (3) en dat er samen wordt gewerkt met al bestaande groeperingen binnen deze wijken (4). Zorg verder voor genoeg kennis, capaciteit en competenties (5) en maak de rollen en verantwoordelijkheden van verschillende partijen duidelijk (6). Als laatste is het belangrijk om samen de belemmeringen weg te nemen (7).

Cover: LANGEN_IMG_8819" (CC BY 2.0) by Jos @ FPS-Groningen


Cover: ‘Kaart - link: LANGEN_IMG_8819" (CC BY 2.0) by Jos @ FPS-Groningen’Meest recent

Windmolenpark Nederland door Fokke Baarssen (bron: shutterstock.com)

Regionale afspraken noodzakelijk om impact energietransitie op het landschap te beperken

Regionale samenwerking is noodzakelijk voor een zorgvuldige ruimtelijke inpassing van de energie-infrastructuur in het landschap, blijkt uit onderzoek van de MRA. Zo kan de impact van de energietransitie op het landschap worden beperkt.

Analyse

28 november 2022

Station Delft vanaf het centrum door Frans Blok (bron: shutterstock.com)

Stevig boven de rails: twee decennia vernieuwing spoorzone Delft

Het geldt als een van de meer complexe binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen in Nederland: de spoorzone in Delft, inmiddels herdoopt tot Nieuw Delft. Wat hebben alle inspanningen opgeleverd? Afke Laarakker maakt een tussenbalans op.

Casus

28 november 2022

Jumbo distributiecentrum door Rufus de Vries (bron: gemaakt voor het project 'Grip op grootschalige bedrijfsvestigingen' in opdracht van BZK en EZK.)

Sla de doos niet zomaar plat

Over de logistieke sector en de invloed daarvan op de ruimte en het landschap is best een eerlijk verhaal te vertellen. Toch horen we dat volgens Merten Nefs veel te weinig. Hij pleit ervoor de bekende platitudes overboord te zetten.

Opinie

25 november 2022