Kaart - link: LANGEN_IMG_8819" (CC BY 2.0) by Jos @ FPS-Groningen door Jos @ FPS-Groningen (bron: Flickr)

In 7 stappen naar participatie voor een aardgasvrije wijk

26 april 2019

1 minuut

Nieuws In het Klimaatakkoord staat de ambitie dat in 2050 alle 12.000 wijken in Nederland van het aardgas af moeten zijn. Het halen van dit doel is een gezamenlijke opgave voor alle partijen, en vooral op lokaal niveau valt nog veel te doen. Platform 31 geeft daarom, samen met experts, zeven lessen voor aardgasvrije wijken.

Zo is het belangrijk dat de bewonersparticipatie bovenaan de agenda staan (1) en deze ondersteund worden met democratische principes (2). Ook is het belangrijk dat er aansluiting is bij de behoeften van de wijk (3) en dat er samen wordt gewerkt met al bestaande groeperingen binnen deze wijken (4). Zorg verder voor genoeg kennis, capaciteit en competenties (5) en maak de rollen en verantwoordelijkheden van verschillende partijen duidelijk (6). Als laatste is het belangrijk om samen de belemmeringen weg te nemen (7).

Cover: LANGEN_IMG_8819" (CC BY 2.0) by Jos @ FPS-Groningen


Cover: ‘Kaart - link: LANGEN_IMG_8819" (CC BY 2.0) by Jos @ FPS-Groningen’ door Jos @ FPS-Groningen (bron: Flickr) onder CC BY 2.0, uitsnede van origineelMeest recent

Oude Citroën auto (deux chevaux) in het Hamerkwartier Amsterdam. door Petra Boegheim (bron: shutterstock)

Het Hamerkwartier in Amsterdam gaat los, als de markt tenminste mee wil doen

Het Hamerkwartier is het volgende grote gebied dat in Amsterdam-Noord aan bod komt voor een stevige gebiedstransformatie. De gemeente haalde Kristiaan Borret uit Brussel om de planontwikkeling mede vorm te geven. Een interview over plan en proces.

Casus

26 februari 2024

Panorama van Den Haag door Sebastian Grote (bron: Shutterstock)

Doorstroming senioren op de woningmarkt realiseren is vermoedens concretiseren

De matige doorstroming van senioren wordt als een van dé problemen op de woningmarkt gezien, maar dé oplossing ontbreekt. In Den Haag wordt door het concretiseren van bestaande vermoedens geprobeerd de beweging op gang te brengen.

Uitgelicht
Onderzoek

26 februari 2024

Dommelse Watermolen door BotMultichill (bron: Wikimedia Commons)

Water, bodem én historie sturend

Historische Geo-informatie Systemen (HGIS) kunnen worden gebruikt als hulpmiddel bij ontwerpopgaven die worden gestuurd door water en bodem. Toevoeging van de historische laag zorgt voor bewustwording en zelfs draagvlak.

Onderzoek

23 februari 2024