De Drie Hoefijzers, Breda - Wikimedia Commons, 2020 door G.Lanting (bron: Wikimedia Commons)

AM: introduceer deelmobiliteit zo vroeg mogelijk in gebiedsontwikkeling

8 december 2020

3 minuten

Onderzoek Introduceer deelmobiliteit zo vroeg mogelijk in gebiedsontwikkeling en maak het bewoners gemakkelijk hiervan gebruik te maken. Dit zijn lessen die AM trekt op basis van eigen onderzoek naar deelmobiliteit en gebiedsontwikkeling. Uiteindelijk moeten bewoners profiteren van meer openbare ruimte in een gezonde wijk.

Gebiedsontwikkelaar AM ziet duurzame mobiliteit als een manier om gezonde wijken te creëren. Door meer te fietsen en gebruik te maken van elektrisch vervoer wordt de lucht schoner en worden mensen gezonder. En door in gebiedsontwikkelingen het delen van mobiliteit te introduceren, komt schaarse ruimte vrij. Die ruimte kan vervolgens ingezet worden voor klimaatadaptatie, groene verstedelijking en een openbare ruimte die gericht is op ontmoeten.

‘Daar waar mensen wakker worden’

Uit het AM-onderzoek Deelmobiliteit: een gebiedsopgave van vorige maand (op basis van literatuuronderzoek, gesprekken met experts en vragenlijsten onder ruim 1300 respondenten) wordt duidelijk dat deelmobiliteit niet alleen ruimte oplevert, maar dat gebieden ook goed ingericht moeten zijn voor deelmobiliteit. Zo moeten de ‘hubs’ waar bewoners hun deelauto of –fiets kunnen pakken niet alleen goed zichtbaar maar ook gemakkelijk bereikbaar zijn. “Als we deelmobiliteit willen laten concurreren met de eigen auto, dan moeten we dáár zijn waar mensen wakker worden: bij de mensen in de wijk of in de buurt”, stelt Matthijs Boon, Business Development Manager bij Next Urban Mobility.

Hierbij wordt een gemengde bevolkingssamenstelling van verschillende leefstijlen als een pré gezien. Het idee hierachter is dat in zo'n situatie niet iedereen op hetzelfde moment een deelauto nodig heeft. Een ander punt voor de inrichting van een gebied met deelmobiliteit: zorg ervoor dat mensen hun e-bike (die ze willen combineren met het gebruik van een deelauto) in een schuur kwijtkunnen.

Auto weg na verhuizing

Deelmobiliteit een plek geven in een wijk is één, maar gebiedsontwikkeling gaat óók over vervoer naar werk, school of voorzieningen. Uit het onderzoek van AM blijkt dat met name in stedelijke gebieden winkels voor dagelijkse boodschappen, scholen en kantoren op fiets- of zelfs loopafstand goed bereikbaar zijn. In kleinere kernen wordt de afhankelijkheid van de auto als groter beschouwd en is het enthousiasme voor deelmobiliteit nog minder groot dan in de steden.

Uit het onderzoek blijkt echter ook dat een deel de eigen auto weg wil doen als zij in hun nieuwe woonomgeving van deelmobiliteit gebruik kunnen maken. Het gaat dan om toekomstige bewoners van goed bereikbare gebiedsontwikkelingen waar AM deelmobiliteit introduceert, zoals Bajes Kwartier in Amsterdam en Drie Hoefijzers in Breda. Bij die keuze spelen leefstijlen, de gezinssituatie van bewoners en de afhankelijkheid van een (eigen) auto vanzelfsprekend ook mee.

Blijven monitoren

Deelmobiliteit op wijkniveau is voor zowel gemeenten, ontwikkelaars als bewoners nog relatief nieuw. Dit betekent ook dat nieuwe partijen, zoals bedrijven met slimme mobiliteitsoplossingen, een meer prominente rol gaan spelen in gebiedsontwikkeling.

De onderzoekers van AM besluiten hun onderzoek met het advies in de vormgeving van een nieuwe wijk direct deelmobiliteit te introduceren en dit niet pas later te doen. Maar, zo stellen de onderzoekers, de mobiliteitsbehoefte kan ook veranderen. Om die reden is het van belang deze te blijven monitoren. 

Cover: Wikimedia Commons

Lees hier het volledige onderzoek van AM Deelmobiliteit: een gebiedsopgave of luister de podcast over dit onderwerp


Cover: ‘De Drie Hoefijzers, Breda - Wikimedia Commons, 2020’ door G.Lanting (bron: Wikimedia Commons)


Portret - Joost Zonneveld

Door Joost Zonneveld

Hoofdredacteur van Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

Bouw Kranen door Piotr Kuczek (bron: Shutterstock)

Grondbeleid inzetten voor woningbouw: gemeenten laten het erbij zitten

Gemeenten kunnen hun grondbeleid inzetten om de woningbouw aan te jagen? Maar doen ze dat ook? Volgens hoogleraar Willem Korthals Altes laten de cijfers zien dat gemeenten onvoldoende werk maken van een actief grondbeleid.

Onderzoek

7 december 2022

Santa en het perspectief op de Gooicorridor - kerstbewerking door Max Melching (kaart) en Jurjen Tjarks (kerstman) (bewerking door Ineke Lammers) (bron: Provincie Noord-Holland)

Welke gebiedsontwikkeling prijkt straks op onze kerstkaart? Stem mee!

Welke gebiedsontwikkeling prijkt dit jaar op onze kerstkaart? De stembus is geopend!

Uitgelicht
SKG Nieuws

7 december 2022

Bosco verticale, Milaan door Alessandro Perazzoli (bron: Shutterstock)

Vergroenen én het gevaar van green gentrification vermijden

Het vergroenen van de leefomgeving is in veel gebiedsontwikkelingen een van de uitgangspunten, maar hoe voorkom je green gentrification? Internationale voorbeelden laten zien hoe Nederlandse professionals op dit gevaar kunnen inspelen.

Onderzoek

7 december 2022