Brussel onderzoekt Nederlandse woningmarkt

30 november 2012

1 minuut

Nieuws De Europese Commissie heeft besloten een onderzoek te doen naar de risico's voor de economie van de Nederlandse huizenmarkt en de hoge particuliere schulden. Het onderzoek maakt deel uit van de controle op de macro-economische onevenwichtigheden in de Europese economie. Het valt onder verantwoordelijkheid van EU-commissaries Olli Rehn voor economische en monetaire zaken en de euro.

Dit meldt het Financieele Dagblad. Hoewel er tegenover de schulden ook een sterke vermogenspositie staat, wordt de verhouding slechter door de daling van de huizenprijzen. Brussel verwacht dat de daling van de huizenprijzen nog enige tijd zal voortduren. De onderzoeken kunnen uitmonden in aanbevelingen en richtsnoeren die moeten worden opgevolgd op straffe van sancties. De evaluaties moeten volgend jaar zijn afgerond.Meest recent

Puzzelstukjes van gekleurde blokken door Jo Panuwat D (bron: Shutterstock)

Puzzelen met de bottom-up aanpak in de energietransitie

De RES-aanpak gaat van papier naar praktijk. Onderzoekers Martijn van der Steen en Robin Hill laten zien hoe de regionale en bottom-up georiënteerde aanpak van de RES in praktijk gebracht kan worden.

Opinie

28 mei 2024

Vogelvlucht van de Amstel met de Magere Brug in Amsterdam door Make more Aerials (bron: Shutterstock)

Als gemeente proactief én samen de juiste culturele voorzieningen realiseren

Ruimte geven aan cultuur makkelijker maken voor gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam. Dat is het doel van de handreiking Meer ruimte voor cultuur, die onlangs verscheen. Juist in tijden waarin de druk op de woningmarkt hoog is.

Analyse

28 mei 2024

Ellen van Bueren Column Cover door Esther Dijkstra (bron: Esther Dijkstra)

Boodschap burgemeesters voor de Europese verkiezingen wordt niet gehoord

Volgens columnist Ellen van Bueren krijgen lokale stedelijke opgaven te weinig aandacht in de Europese verkiezingscampagnes. En dat is volgens haar een gemiste kans.

Opinie

27 mei 2024