Brussel onderzoekt Nederlandse woningmarkt

30 november 2012

1 minuut

Nieuws De Europese Commissie heeft besloten een onderzoek te doen naar de risico's voor de economie van de Nederlandse huizenmarkt en de hoge particuliere schulden. Het onderzoek maakt deel uit van de controle op de macro-economische onevenwichtigheden in de Europese economie. Het valt onder verantwoordelijkheid van EU-commissaries Olli Rehn voor economische en monetaire zaken en de euro.

Dit meldt het Financieele Dagblad. Hoewel er tegenover de schulden ook een sterke vermogenspositie staat, wordt de verhouding slechter door de daling van de huizenprijzen. Brussel verwacht dat de daling van de huizenprijzen nog enige tijd zal voortduren. De onderzoeken kunnen uitmonden in aanbevelingen en richtsnoeren die moeten worden opgevolgd op straffe van sancties. De evaluaties moeten volgend jaar zijn afgerond.Meest recent

Rinske Brand Column Cover door Esther Dijkstra (bron: Illustratie Esther Dijkstra, bewerkte foto Flore Zoe)

Niet voor te stellen

Stadmakers die iets bijzonders van hun omgeving maken zijn van onmisbare waarde voor aantrekkelijke steden. Maar ze komen er volgens columnist Rinkse Brand zelf nogal eens bekaaid vanaf. “Je kunt het je gewoon niet voorstellen.”

Opinie

30 januari 2023

Leusden Maanwijk door Heijmans (bron: Heijmans)

Maanwijk Leusden: technologie ondersteunt het gezond en samen leven

Technologie in de woning is al lang niet meer bijzonder. In de buurt is dat anders. Ontwikkelaar Heijmans gebruikt techniek om het samen-leven in Maanwijk (Leusden) te faciliteren zodat er een gezonde, duurzame én moderne wijk ontstaat.

Casus

30 januari 2023

Kinderen op fiets, Amsterdam door Dutch_Photos (bron: shutterstock.com)

Ja, Amsterdam is een 15-minuten-stad. Maar nee, zeker (nog) niet overal en voor iedereen

De 15-minuten-stad blijft een populair concept binnen gebiedsontwikkeling. Mag een stad als Amsterdam die titel ook dragen? Ja, blijkt uit onderzoek, maar een fiets, een woning in het centrum en een westerse achtergrond zijn wel van belang.

Onderzoek

27 januari 2023