2012.03.18_Sessie D_660

D. CO2-neutrale wijk - Rijswijk: Nog slimmer met Smart Energy Grids

18 maart 2012

3 minuten

Verslag Samenwerking met omliggende bedrijven biedt investeringsmogelijkheden.

Verslag sessie D, praktijkcongres 'Gebiedsontwikkeling Slim Vlottrekken'

De wijk Rijswijk Buiten is gesitueerd ten zuiden van Rijswijk en zal de komende 10 jaar ontwikkeld worden. Allereerst zette Jan Brugman, Directeur Programmabureau Rijswijk Buiten, de plannen uiteen. Het reeds bestaande park wordt omarmd en een uitgebreid waternetwerk zal de woningen met elkaar en de omliggende omgeving verbinden. Tijdens de planvorming wordt nauw samengewerkt met omliggende bedrijven, zoals DSM, om deze in plaats van een belemmerende rol ook inspraak en zelfs investeringsmogelijkheden te geven.

Duurzaamheid speelt een grote rol in deze wijk. In plaats van de wettelijk opgelegde maximale EPCwaarde van 0,6, doelt Rijswijk Buiten op een maximale EPC-waarde van 0,4 en biedt het de toekomstige bewoners zelfs de mogelijkheid een compleet energieneutrale woning te kopen. Deze woningen worden relatief goedkoop aangeboden, door middel van een aanpassing aan het zogenaamde Valenciaans (financierings-) Model1,2. Dick Boelen, van Dura Vermeer, legde uit dat zij zowel ontwikkelaar als bouwer zijn, en door een iets risicovollere constructie, een deel van de besparing op grondexploitatiekosten kunnen inzetten voor het creëren van duurzame aanpassingen aan de woningen. Vanwege de goede locatie, namelijk tussen groen, water en Delft en Den Haag, kan dit risico echter verantwoord genomen worden. De consument zou echter zelf ook extra moeten investeren voor een compleet CO2-neutrale wijk.

Stedin, de netbeheerder van de regio, vormt een belangrijke partij in de ontwikkeling van Rijswijk Buiten. Inge Wijgerse, Senior Specialist Innovatie van Stedin, legde uit dat een CO2-neutrale wijk ook grote invloed heeft op het energienetwerk. Omdat er geen gebruik wordt gemaakt van gas en de mogelijkheid moet bestaan om elektrische auto’s op te laden, is de belasting van het elektriciteitsnetwerk des te groter. Daarnaast moet het netwerk geschikt zijn om de bewoners bij een overschot energie te laten leveren. Om dit allemaal mogelijk te maken, wordt een zogenaamd Smart Grid opgezet. Hierin ligt de focus op het optimaal gebruikmaken van ICT-mogelijkheden en een maximale kostenefficiëntie.

Tot slot volgde de vraag- en discussieronde. Hierin werden vooral vraagtekens gezet bij de extra investering die een toekomstig bewoner zou moeten doen om een volledig energieneutrale woning te realiseren. Ronald Schilt, Duurzaamheidsadviseur Merosch energieadvies, legde hierbij uit dat het misschien nu nog niet heel aantrekkelijk is om bijvoorbeeld zonnepanelen op het dak te laten plaatsen, maar dat dit in de nabije toekomst zeker wel zo is. De panelen worden namelijk steeds goedkoper en energie steeds duurder. Met het oog op deze ontwikkeling, zijn de daken van alle woningen in ieder geval al geschikt gemaakt zodat zonnepanelen gemakkelijk geïnstalleerd kunnen worden en bewoners ook in de toekomst kunnen kiezen voor nog meer duurzaamheid.

Sprekers:
Dick Boelen, Directeur Dura Vermeer Bouw Leidschendam
Jan Brugman, Directeur Programmabureau Rijswijk Buiten
Ronald Schilt, Duurzaamheidsadviseur Merosch energieadvies
Inge Wijgerse, Senior Specialist Innovatie Stedin Netbeheer

Voor een overzicht van alle verslagen van het praktijkcongres klik hier.

Sessie D, Praktijkcongres 2012

Foto: Jean van Lingen


Cover: ‘2012.03.18_Sessie D_660’


Portret - Rick de Boer

Door Rick de Boer

YP-redacteur Gebiedsontwikkeling.nu | Assistent Projectleider Asset Management bij Arcadis


Meest recent

Nobelhorst in Almere door Jarretera (bron: Shutterstock)

‘Particiflatie’ in het Almeerse Nobelhorst

In Almere bestaat een lange traditie van succesvolle woonexperimenten. Het kan echter ook faliekant misgaan, blijkt uit een evaluatie van de Ombudsman Metropool Amsterdam over bewonersbetrokkenheid in de nieuwbouwwijk Nobelhorst.

Onderzoek

8 december 2023

Illustratie van verschillende grondlagen door GoodStudio (bron: Shutterstock)

Eerst komt het lichaam, dan pas de prothese

Het water en de bodem moeten opnieuw de inrichting van Nederland gaan bepalen. Het College van Rijksadviseurs bracht een praktijkgids uit met zes stappen. Ontwerpers kunnen ze doorlopen om grip te krijgen op deze ontwerpbenadering.

Analyse

8 december 2023

Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van voorsorteren op iets nieuws

Deze week sorteren we op Gebiedsontwikkeling.nu voor op veel nieuws. Op duurzame wijken met deelmobiliteit, op gezonde gebiedsontwikkeling en op een definitieve invulling na de tijdelijkheid.

Weekoverzicht

7 december 2023