Koester, kies en combineer

18 maart 2012

3 minuten

Nieuws
Het praktijkcongres 'Gebiedsontwikkeling Slim Vlottrekken' leverde voor de vakwereld veel inspiratie op, ook in zeer praktische zin. Doe er uw voordeel mee, als u er niet zelf bij kon zijn, met de verslagen op deze site van de plenaire sessies en werksessies. Lees over de omgekeerde slag om Nederland. Dichter bij de mensen; koester de krachten en dynamiek in het gebied. Kies je prioriteiten: wat wel en wat (nu) niet? En ga vervolgens aan de slag door slim te combineren met minder geld. Dit kan ondersteund worden met toegesneden instrumentarium. Zoals herverkaveling, een saneringsfonds voor kantoren en aangepaste samenwerkingsvormen.

Gebiedsontwikkeling Slim Vlottrekken

De nadruk zal de komende jaren veel meer komen te liggen op de geleefde stad in plaats van op de geplande stad. Meer verantwoordelijkheid komt te liggen bij burgers, bedrijven en andere private partijen. De overheid moet leren los te laten en ontwikkelingen te bekijken als een transitieproces. In ontwikkelstrategieën moet daarom vooral ook ruimte zijn voor de kleine korrel, én ruimte voor het onverwachte, voor dat wat je nu nog niet kunt plannen of verzinnen. Motoren achter de vraag naar vastgoed zijn de economische krachten in een gebied. Benut die dus, versterk ze; bouw datgene uit wat al sterk is. En bovenal: zorg ervoor dat een gebied van de mensen wordt. Zij moeten ontwikkelingen dragen en vaak zelfs ook initiëren.

Enkele andere lessen en hartekreten zoals die op het congres aan bod kwamen:

  • Deprogrammeren kan niet zonder het verdelen van de financiële pijn
  • Op de woningmarkt is in potentie nog steeds vraag aanwezig, de juiste impulsen zoal consumentenvertrouwen en financieringsruimte zijn nodig om de woningmarkt weer in beweging te krijgen
  • Schaalverkleining van alledaagse zorg en schaalvergroting voor specialistische zorg
  • Wateropgaven kunnen fungeren als vlottrekker van gebiedsontwikkelingen door slimme koppelingen met andere functies; deze zijn bovendien essentieel om kosten te besparen
  • De winkelontwikkeling mag een onsje minder, hier ligt de nadruk vooral op de kwaliteitsopgave
  • Biedt op gebiedsniveau ruimte voor individuele keuzen nu en in de toekomst, bijvoorbeeld op het gebied van energie; door plaatsing van zonnepanelen en elektrisch vervoer (smart grid).
 Koester, kies en combineer  - Afbeelding 1

‘ Koester, kies en combineer - Afbeelding 1’


Verslagen van de middagsessies

Powerpointpresentaties


Agnes Franzen door Ineke Oostveen (bron: Agnes Franzen)

Door Agnes Franzen

Strategisch adviseur SKG/TU Delft en medeoprichter/hoofdredacteur van Gebiedsontwikkeling.nu (2010-2017)


Meest recent

Annius Hoornstra door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Zo ziet het (voorlopige) Programma ‘Vertrouwen herwinnen’ eruit

Het vertrouwen van burgers in de overheid en instituties is bar laag. Columnist Annius Hoornstra ontwikkelde een Programma 'Vertrouwen herwinnen' met zes stappen. Win-win in het kwadraat dat onder andere leidt tot meer draagvlak.

Opinie

26 september 2022

Zuidplaspolder door Andre Muller (bron: Shutterstock)

De zuidelijke Randstad smeekt om een krachtig regionaal ontwerp

Bijna wekelijks noteren we pleidooien voor regionaal ontwerp. Zowel uit wetenschappelijke hoek als uit de beleidspraktijk. Jan Duffhues recenseert op persoonlijke titel ‘Shaping Holland’. Over regionale planning in de zuidflank van de Randstad.

Recensie

26 september 2022

Skyline Eindhoven door Ivo Verschuuren (bron: Shutterstock)

Provincie moet rol pakken van regionale gebiedsregisseur

Veel maatschappelijke ontwikkelingen gaan over gemeentegrenzen heen en dus ligt het voor de hand ruimtelijke ordening op een hoger schaalniveau op te pakken. De provincies komen hiervoor nadrukkelijk in beeld, aldus promovendus Guus van Steenbergen.

Uitgelicht
Onderzoek

23 september 2022