platform voor kennis, nieuws en opinie
Zoeken
platform voor kennis, nieuws en opinie

Koester, kies en combineer

Koester, kies en combineer

Het praktijkcongres 'Gebiedsontwikkeling Slim Vlottrekken' leverde voor de vakwereld veel inspiratie op, ook in zeer praktische zin. Doe er uw voordeel mee, als u er niet zelf bij kon zijn, met de verslagen op deze site van de plenaire sessies en werksessies. Lees over de omgekeerde slag om Nederland. Dichter bij de mensen; koester de krachten en dynamiek in het gebied. Kies je prioriteiten: wat wel en wat (nu) niet? En ga vervolgens aan de slag door slim te combineren met minder geld. Dit kan ondersteund worden met toegesneden instrumentarium. Zoals herverkaveling, een saneringsfonds voor kantoren en aangepaste samenwerkingsvormen.

Gebiedsontwikkeling Slim Vlottrekken

De nadruk zal de komende jaren veel meer komen te liggen op de geleefde stad in plaats van op de geplande stad. Meer verantwoordelijkheid komt te liggen bij burgers, bedrijven en andere private partijen. De overheid moet leren los te laten en ontwikkelingen te bekijken als een transitieproces. In ontwikkelstrategieën moet daarom vooral ook ruimte zijn voor de kleine korrel, én ruimte voor het onverwachte, voor dat wat je nu nog niet kunt plannen of verzinnen. Motoren achter de vraag naar vastgoed zijn de economische krachten in een gebied. Benut die dus, versterk ze; bouw datgene uit wat al sterk is. En bovenal: zorg ervoor dat een gebied van de mensen wordt. Zij moeten ontwikkelingen dragen en vaak zelfs ook initiëren.

Enkele andere lessen en hartekreten zoals die op het congres aan bod kwamen:

  • Deprogrammeren kan niet zonder het verdelen van de financiële pijn
  • Op de woningmarkt is in potentie nog steeds vraag aanwezig, de juiste impulsen zoal consumentenvertrouwen en financieringsruimte zijn nodig om de woningmarkt weer in beweging te krijgen
  • Schaalverkleining van alledaagse zorg en schaalvergroting voor specialistische zorg
  • Wateropgaven kunnen fungeren als vlottrekker van gebiedsontwikkelingen door slimme koppelingen met andere functies; deze zijn bovendien essentieel om kosten te besparen
  • De winkelontwikkeling mag een onsje minder, hier ligt de nadruk vooral op de kwaliteitsopgave
  • Biedt op gebiedsniveau ruimte voor individuele keuzen nu en in de toekomst, bijvoorbeeld op het gebied van energie; door plaatsing van zonnepanelen en elektrisch vervoer (smart grid).
 Koester, kies en combineer  - Afbeelding 1

Verslagen van de middagsessies

Powerpointpresentaties

Auteur

Agnes Franzen
Agnes Franzen

Strategisch adviseur SKG/TU Delft en medeoprichter/hoofdredacteur van Gebiedsontwikkeling.nu (2010-2017)

Bekijk alle artikelen