Koester, kies en combineer

18 maart 2012

3 minuten

Nieuws Het praktijkcongres 'Gebiedsontwikkeling Slim Vlottrekken' leverde voor de vakwereld veel inspiratie op, ook in zeer praktische zin. Doe er uw voordeel mee, als u er niet zelf bij kon zijn, met de verslagen op deze site van de plenaire sessies en werksessies. Lees over de omgekeerde slag om Nederland. Dichter bij de mensen; koester de krachten en dynamiek in het gebied. Kies je prioriteiten: wat wel en wat (nu) niet? En ga vervolgens aan de slag door slim te combineren met minder geld. Dit kan ondersteund worden met toegesneden instrumentarium. Zoals herverkaveling, een saneringsfonds voor kantoren en aangepaste samenwerkingsvormen.

Gebiedsontwikkeling Slim Vlottrekken

De nadruk zal de komende jaren veel meer komen te liggen op de geleefde stad in plaats van op de geplande stad. Meer verantwoordelijkheid komt te liggen bij burgers, bedrijven en andere private partijen. De overheid moet leren los te laten en ontwikkelingen te bekijken als een transitieproces. In ontwikkelstrategieën moet daarom vooral ook ruimte zijn voor de kleine korrel, én ruimte voor het onverwachte, voor dat wat je nu nog niet kunt plannen of verzinnen. Motoren achter de vraag naar vastgoed zijn de economische krachten in een gebied. Benut die dus, versterk ze; bouw datgene uit wat al sterk is. En bovenal: zorg ervoor dat een gebied van de mensen wordt. Zij moeten ontwikkelingen dragen en vaak zelfs ook initiëren.

Enkele andere lessen en hartekreten zoals die op het congres aan bod kwamen:

  • Deprogrammeren kan niet zonder het verdelen van de financiële pijn
  • Op de woningmarkt is in potentie nog steeds vraag aanwezig, de juiste impulsen zoal consumentenvertrouwen en financieringsruimte zijn nodig om de woningmarkt weer in beweging te krijgen
  • Schaalverkleining van alledaagse zorg en schaalvergroting voor specialistische zorg
  • Wateropgaven kunnen fungeren als vlottrekker van gebiedsontwikkelingen door slimme koppelingen met andere functies; deze zijn bovendien essentieel om kosten te besparen
  • De winkelontwikkeling mag een onsje minder, hier ligt de nadruk vooral op de kwaliteitsopgave
  • Biedt op gebiedsniveau ruimte voor individuele keuzen nu en in de toekomst, bijvoorbeeld op het gebied van energie; door plaatsing van zonnepanelen en elektrisch vervoer (smart grid).
 Koester, kies en combineer  - Afbeelding 1

‘ Koester, kies en combineer - Afbeelding 1’


Verslagen van de middagsessies

Powerpointpresentaties


Agnes Franzen door Ineke Oostveen (bron: Agnes Franzen)

Door Agnes Franzen

Strategisch adviseur SKG/TU Delft en medeoprichter/hoofdredacteur van Gebiedsontwikkeling.nu (2010-2017)


Meest recent

De slotmanifestatie door Ingrid Koenen, studio IK (bron: EFL Stichting)

Waarom ontwerpen aan een klimaatrechtvaardige wereld nodig is

De klimaattransitie kan allerlei gevolgen hebben, niet in de laatste plaats voor de ruimte. Welke rol speelt rechtvaardigheid daarin? De EFL Stichting liet drie teams daarop studeren, Hilde Blank reflecteert.

Interview

22 april 2024

Luchtfoto van een knooppunt in Nederland door Ground Picture (bron: shutterstock)

Verandert de rechtsstaat in een beleidsstaat?

Beleidsmakers overschaduwen juristen. En dat is slecht voor hoe overheden milieu- en omgevingsrecht vormgeven. Dat stelt scheidend universitair hoofddocent Fred Kistenkas.

Interview

22 april 2024

David Sim tijdens zijn presentatie over de zachte stad tijdens het sLIM symposium door Ineke Lammers (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Slim verdichten via de zachte stad

De druk op onze steden wordt in de komende jaren alleen maar groter. Hoe zorgen we dan voor een leefbare woonomgeving? Deze vraag stond deze week centraal tijdens de laatste sLIM-bijeenkomst, met ‘Soft City’-auteur David Sim als gastspreker.

Verslag

19 april 2024