Portret - Rick de Boer

Rick de Boer

YP-redacteur Gebiedsontwikkeling.nu | Assistent Projectleider Asset Management bij Arcadis


Artikelen door Rick de Boer

15 artikelen

Sessie E: Nu al werken met de omgevingswet

Momenteel zijn al zo’n tachtig experimenten gaande (of voltooid) waarbij wordt gehandeld in de geest van de nieuwe Omgevingswet. Verdeeld over zeven tranches, experimenteren overheden op verschillende schaalniveaus met instrumenten en regelgeving ui…

Verslag

25 september 2013

2013.10.01_Congres Omgevingswet 2013 – Parallelsessie A_660

Sessie A: Omgevingsplan: bestemmingsplan 3.0

De verbreding van het bestemmingsplan tot een omgevingsplan moet de flexibiliteit in gebiedsontwikkeling doen vergroten. In parallelsessie A werd deze metamorfose nader ontleed en bespraken Niels Koeman (Raad van State), Marco Lurks (VNG) en Bert Ra…

Verslag

25 september 2013

Tijdelijk ruimtegebruik: van een toevallige buurman naar een goede vriend - Afbeelding 1

Tijdelijk ruimtegebruik: van een toevallige buurman naar een goede vriend

Tijdelijk ruimtegebruik kan in de stedelijke omgeving op veel verschillende manieren waardevol zijn. Deze potentie wordt echter, zeker in stationsgebieden, nog niet optimaal benut. In complexe stedelijke gebieden, wat stationsgebieden zijn, blijven…

Onderzoek

22 augustus 2013

Snelheid maken met globale eindplannen

Globale eindplannen zijn een steeds vaker gekozen middel in het ontslakken van gebiedsontwikkeling om zo tot snellere realisatie te komen. Het aantal voorbeelden waarbij van dergelijke flexibele bestemmingsplannen gebruik wordt gemaakt blijft dan oo…

Verslag

27 mei 2013

Succesvol transformeren van werken naar wonen - Afbeelding 1

Succesvol transformeren van werken naar wonen

Het transformeren van leegstaande kantoorpanden blijft een hot topic in de gebiedsontwikkeling. In deze parallelsessie, onder leiding van Nicole Maarsen (Raad van commissarissen Maarsen Groep, bestuur NEPROM), stonden drie voorbeelden van succesvol…

Verslag

27 mei 2013

2013.03.18_Piushaven Tilburg_b_680

Sessie A. Piushaven Tilburg: binnenstedelijk levend podium

De transformatie van voormalig industrieel havengebied Piushaven in Tilburg stond in parallelsessie A centraal. Wethouder van Tilburg, Berend de Vries, vertelde kort over de voorgeschiedenis van het havengebied. Het gebied, dat ten oosten van de Ti…

Verslag

14 maart 2013

2013.03.18_Spoorzone delft_660

Sessie G. Spoorzone Delft: Wonen, werken, mobiliteit

Al sinds 1988 werkt men in Delft aan de grootschalige, integrale herontwikkeling van het spoorzonegebied. Vanwege de centrale ligging naast de Delftse binnenstad, is dit een voor de stad unieke en belangrijke gebiedsontwikkeling. Na een jarenlange i…

Verslag

14 maart 2013

Vormgeven aan de spontane stad

Een groot en gevarieerd publiek kwam dinsdag 30 oktober af op de bijeenkomst Vormgeven aan de spontane stad in Pakhuis de Zwijger, Amsterdam. Ongeveer 250 geïnteresseerden, waaronder architecten, ambtenaren en investeerders, waren aanwezig om het ov…

Verslag

6 november 2012

Zuiderkerklezing: De tijdelijke stad

De Amsterdamse Zuiderkerk werd donderdag 12 juli (tijdelijk) gebruikt voor een openbare lezing over tijdelijkheid in Amsterdam. Gedurende deze lezing, waar ruim 100 geïnteresseerden op afkwamen, deelden Frank van Beek (directeur Lingotto) en Maurits…

Verslag

20 juli 2012

RO-café: Tijdelijk anders bestemmen

Tijdelijk anders bestemmen was het thema van een door de provincie Zuid-Holland georganiseerd RO-café, dat plaatsvond op 14 juni jongstleden. Toepasselijke locatie was ANNA@KV20 aan het Korte Voorhout, een goed voorbeeld van tijdelijk ruimtegebruik.…

Verslag

22 juni 2012

Uitnodigingsplanologie als experiment

Het Eiland van Schalkwijk is een open, groen gebied, omringd door water midden in een verstedelijkte omgeving. Het eiland kent een rijke cultuurhistorie met onder meer de forten van de Hollandse Waterlinie. Om bestaande kwaliteiten te behouden en te…

Casus

16 april 2012

2012.03.18_Sessie F_1800

F. Eiland van Schalkwijk - Houten: Uitnodigingsplanologie als experiment

Een structuurvisie en duidelijke spelregels bieden ondernemers duidelijkheid en bieden ruimte aan initiatieven.

Verslag

18 maart 2012

2012.03.18_Sessie D_660

D. CO2-neutrale wijk - Rijswijk: Nog slimmer met Smart Energy Grids

Samenwerking met omliggende bedrijven biedt investeringsmogelijkheden.

Verslag

18 maart 2012

Nieuwe regels, nieuwe kansen - Afbeelding 2

Nieuwe regels, nieuwe kansen

Kortere en minder complexe procedures, globalere en flexibele regelgeving, kleinere korrelgroottes en gefaseerd investeren. Bekende kreten over het weer op gang brengen van gebiedsontwikkeling bij dit door Stroom georganiseerde debat op 29 februari…

Verslag

1 maart 2012

Gebiedsontwikkeling in een andere realiteit: de noodzaak van economisch realisme

Gebiedsontwikkeling als werkwijze lijkt door de economische crisis een doodlopende weg geworden. Toch zijn er mogelijkheden om uit de impasse komen. Dat bleek tijdens het praktijkcongres Gebiedsontwikkeling in een andere realiteit, 17 februari jl. …

Nieuws

23 februari 2011