Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van de zware kluif voor de minister van VRO

23 december 2021

2 minuten

Weekoverzicht
Dit zijn dé stukken die je gelezen moet hebben om helemaal bij te zijn bij de (gebieds)ontwikkelingen van de afgelopen week. We zien kansen voor gebiedsontwikkeling in het regeerakkoord, maar benoemen ook de cliffhangers. De minister van VRO kan bijvoorbeeld direct aan de bak met een gebrekkige grondmarkt.

Hoogleraren Ellen van Bueren en Co Verdaas lazen het regeerakkoord op zijn gevolgen voor de fysieke leefomgeving. Beiden roemen de ambities, maar missen antwoord op de hoe-vraag. Zo staat de vraag volgens Verdaas nog open hoe uitvoeringskracht te organiseren.

Over uitvoeringskracht gesproken: de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening moet 100.000 woningen per jaar uit de grond zien te stampen. Maar volgens hoogleraar gebiedsontwikkeling Erwin van der Krabben maakt de grondmarkt dat niet eenvoudig.

En wat als daarbij ook nog eens een nieuwe crisis komt? Ontwikkelmanager Diderik Lock voorspelt de gevolgen voor gebiedsontwikkelaars. “Hogere rente wordt in nieuwe en lopende grondexploitaties waarvoor herfinanciering nodig is een forse kostenpost”.

TU Delft-onderzoeker Karel van den Berghe vraagt aandacht voor de rol van stedelijke industriegebieden. Zo helpt de Binckhorst in Den Haag zijn circulaire ambities om zeep door een betonfabriek uit te plaatsen.

Maar het ging deze week niet alleen om mooie ambities en lastige ruimtelijke keuzes. Ronduit inspirerend is het verhaal over 21e-eeuwse hofjes, terwijl uit ons verslag van de sLIM masterclass blijkt dat gezonde gebiedsontwikkeling steeds meer vorm krijgt.


Cover: ‘Weekoverzicht Cover’ door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)


Portret - Joost Zonneveld

Door Joost Zonneveld

Hoofdredacteur van Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

Puzzelstukjes van gekleurde blokken door Jo Panuwat D (bron: Shutterstock)

Puzzelen met de bottom-up aanpak in de energietransitie

De RES-aanpak gaat van papier naar praktijk. Onderzoekers Martijn van der Steen en Robin Hill laten zien hoe de regionale en bottom-up georiënteerde aanpak van de RES in praktijk gebracht kan worden.

Opinie

28 mei 2024

Vogelvlucht van de Amstel met de Magere Brug in Amsterdam door Make more Aerials (bron: Shutterstock)

Als gemeente proactief én samen de juiste culturele voorzieningen realiseren

Ruimte geven aan cultuur makkelijker maken voor gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam. Dat is het doel van de handreiking Meer ruimte voor cultuur, die onlangs verscheen. Juist in tijden waarin de druk op de woningmarkt hoog is.

Analyse

28 mei 2024

Ellen van Bueren Column Cover door Esther Dijkstra (bron: Esther Dijkstra)

Boodschap burgemeesters voor de Europese verkiezingen wordt niet gehoord

Volgens columnist Ellen van Bueren krijgen lokale stedelijke opgaven te weinig aandacht in de Europese verkiezingscampagnes. En dat is volgens haar een gemiste kans.

Opinie

27 mei 2024