platform voor kennis, nieuws en opinie
Zoeken
platform voor kennis, nieuws en opinie

Dit was de week van de zware kluif voor de minister van VRO

Dit was de week van de zware kluif voor de minister van VRO

Weekoverzicht Cover

Dit zijn dé stukken die je gelezen moet hebben om helemaal bij te zijn bij de (gebieds)ontwikkelingen van de afgelopen week. We zien kansen voor gebiedsontwikkeling in het regeerakkoord, maar benoemen ook de cliffhangers. De minister van VRO kan bijvoorbeeld direct aan de bak met een gebrekkige grondmarkt.

Hoogleraren Ellen van Bueren en Co Verdaas lazen het regeerakkoord op zijn gevolgen voor de fysieke leefomgeving. Beiden roemen de ambities, maar missen antwoord op de hoe-vraag. Zo staat de vraag volgens Verdaas nog open hoe uitvoeringskracht te organiseren.

Over uitvoeringskracht gesproken: de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening moet 100.000 woningen per jaar uit de grond zien te stampen. Maar volgens hoogleraar gebiedsontwikkeling Erwin van der Krabben maakt de grondmarkt dat niet eenvoudig.

En wat als daarbij ook nog eens een nieuwe crisis komt? Ontwikkelmanager Diderik Lock voorspelt de gevolgen voor gebiedsontwikkelaars. “Hogere rente wordt in nieuwe en lopende grondexploitaties waarvoor herfinanciering nodig is een forse kostenpost”.

TU Delft-onderzoeker Karel van den Berghe vraagt aandacht voor de rol van stedelijke industriegebieden. Zo helpt de Binckhorst in Den Haag zijn circulaire ambities om zeep door een betonfabriek uit te plaatsen.

Maar het ging deze week niet alleen om mooie ambities en lastige ruimtelijke keuzes. Ronduit inspirerend is het verhaal over 21e-eeuwse hofjes, terwijl uit ons verslag van de sLIM masterclass blijkt dat gezonde gebiedsontwikkeling steeds meer vorm krijgt.

Cover: 'Weekoverzicht Cover' door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Auteur

Portret - Joost Zonneveld
Joost Zonneveld

Hoofdredacteur van Gebiedsontwikkeling.nu

Bekijk alle artikelen