Weekoverzicht - Dit was de week van leren door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van leren

28 maart 2024

2 minuten

Weekoverzicht
Wil je helemaal bij zijn bij de (gebieds)ontwikkelingen van de afgelopen week? Dan zijn dit de stukken die je gelezen moet hebben. Het was een week waarin het leren centraal stond. Van de complexe gebiedsontwikkeling Feyenoord City, van dertig jaar flexibel ontwikkelen in Terneuzen en van grondbeleid in het buitenland.

Feyenoord City is een grote gebiedsontwikkeling die zonder nieuw stadion de belangrijkste aanjager verloor. Had dit anders gekund? Wat zijn de lessen? Onderzoekers van Arcadis wijzen op het belang van leren in gebiedsontwikkeling en doen daar zeven concrete voorstellen voor.

De planbatenheffing staat momenteel vol in de aandacht in onze nationale politiek. In hun artikel laten Niek van der Heiden, Fred Hobma en Herman de Wolff zien wat we kunnen leren van andere Europese landen en hoe deze omgaan met de waardestijging van grond die een andere bestemming krijgt.

Ontwikkelen binnen een groen en blauw raamwerk: het was en is de aanpak in het woongebied Othene in Terneuzen. Journalist Denise Vrolijk maakte een mooie reportage over de Zeeuwse wijk, inclusief de lessen van dertig jaar flexibel meebewegen.

Bouwinvest-CEO Mark Siezen verzorgt vandaag de keynote speech tijdens het SKG Jaarcongres. Kees de Graaf sprak met Siezen over de woningmarkt, het verbeteren van het Nederlandse investeringsklimaat en de maatschappelijke impact die Bouwinvest wil maken.

Onderzoekers Frank Suurenbroek en Gideon Spanjar organiseerden een online boeksymposium naar aanleiding van de Engelse uitgave van hun boek “Neuroarchitecture: Designing High-rise Cities at Eye Level”. Wat leren we daaruit voor ontwerpprincipes die bijdragen aan een gezonde stad?


Cover: ‘Weekoverzicht - Dit was de week van leren’ door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)


Portret - Joost Zonneveld

Door Joost Zonneveld

Hoofdredacteur van Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

Voetbalveld tijdens overstroming van de IJssel in Rheden door Daan Kloeg (bron: Shutterstock)

“Voor een écht sturende water en bodem-kaart is juridische binding nodig”

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat laat met een ‘gecombineerde sturingskaart’ zien waar nog gebouwd kan worden. Hoogleraar Marleen van Rijswick plaatst kritische kanttekeningen bij de sturende kracht ervan.

Interview

15 april 2024

Vondelpark in Amsterdam door Wolf-photography (bron: Shutterstock)

Klimaatadaptatie in de stad, neem ook de effecten op de waterkwaliteit mee

De waterkwaliteit in Nederland staat volop in de belangstelling. Het stedelijk water doet daarin ook mee, mede in relatie tot de klimaatbestendige stad. Bart-Jan Vreman van Arcadis laat zien waar we op moeten letten bij klimaatmaatregelen.

Onderzoek

12 april 2024

Binnenkomst bij het SKG Jaarcongres 2024 door Sander van Wettum (bron: SKG)

SKG Jaarcongres 2024 – de sessies, deel 2

Tijdens het laatste SKG Jaarcongres zijn tijdens twaalf deelsessies actuele thema’s uit het gebiedsontwikkeling-vakgebied besproken. Vandaag vatten we de vijf ‘zachtere’ thema’s samen.

Uitgelicht
SKG Nieuws

12 april 2024