Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van maatschappelijke opgaven en gebiedsontwikkeling

29 juni 2023

2 minuten

Weekoverzicht
Wil je helemaal bij zijn bij de (gebieds)ontwikkelingen van de afgelopen week? Dan zijn dit dé stukken die je gelezen moet hebben. Of het nu gaat om recreatie, om zorg of kunst, deze week stond de relatie tussen gebiedsontwikkeling en maatschappelijke opgaven centraal.

Maatschappelijke functies hebben een lagere grondprijs, maar columnist Annius Hoornstra wijst erop dat dit gek genoeg niet altijd voor sociale huurwoningen geldt. Dat moet snel veranderen. “Niet alleen de woningen moeten betaalbaar zijn, ook de grond er onder.”

De maatschappelijke opgave om water en bodem sturend te laten zijn in gebiedsontwikkeling bestaat al jaren. Onderzoekers van Sweco hebben op basis van praktijkervaringen nu vijf ontwerpcriteria opgesteld om deze ambitie ook concreet te maken.

Klimaatverandering en corona zijn aanjagers van de toenemende vraag naar recreatieparken in eigen land. Om deze maatschappelijke vraag in goede banen te leiden is meer ruimtelijke sturing nodig, zegt hoogleraar Co Verdaas in het radioprogramma Spraakmakers.

De 3D geprinte Delfts Blauwe toegangspoorten van woongebouw PoortMeesters in Delft laten zien wat kunst in de openbare ruimte toe kan voegen aan de leefomgeving. De gebiedsontwikkelaars leggen uit hoe zij dit hebben gerealiseerd ondanks een lastige woningmarkt.

Bij herstructurering van naoorlogse wijken zoals Den Haag Zuidwest staat het realiseren van sociaal-maatschappelijke impact nadrukkelijk op de agenda. In een Innovatielab wordt gezocht naar manieren om de koppeling van wonen en zorg zo goed mogelijk te leggen.


Cover: ‘Weekoverzicht Cover’ door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)


Portret - Joost Zonneveld

Door Joost Zonneveld

Hoofdredacteur van Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

sportcampus Zuiderpark, Den Haag door Menno van der Haven (bron: shutterstock)

Wat is goed in de ruimtelijke ordening?

De vraag ‘wat is een goede ruimtelijke ordening?’ wint aan gewicht nu we als samenleving meer ambities hebben dan er aan ruimte beschikbaar is. Alle reden voor een nadere reflectie, door hoogleraren Marlon Boeve en Co Verdaas.

Uitgelicht
Analyse

24 april 2024

Centrum Haarlem door Maykova Galina (bron: shutterstock)

Lokaal kijken naar de lange termijn, de visie en ervaringen van Willem Hein Schenk

In het boekje Sturen op Stadsarrangementen deelt architect Willem Hein Schenk de inzichten die hij verkreeg met zijn podcastserie de Haarlem Sessies. In een interview vertelt hij wat zijn belangrijkste lessen zijn: “Kijk naar de lange termijn”.

Interview

24 april 2024

Hoge Vucht, Breda door XL Creations (bron: shutterstock)

Een beter perspectief voor kansarme buurten, zo doet Breda dat

Het bieden van meer perspectief aan bewoners van kansarme wijken is geen sinecure. Lokaal kan daar het nodige voor gedaan worden, maar ook hogere overheden moeten meedoen. In Breda worden ze actief bij de problematiek betrokken.

Casus

23 april 2024