Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van veranderingen onder (hoog)spanning

22 juni 2023

2 minuten

Weekoverzicht
Wil je helemaal bij zijn bij de (gebieds)ontwikkelingen van de afgelopen week? Dan zijn dit dé stukken die je gelezen moet hebben. Deze week veel toekomstbespiegelingen, maar wel in een glazen bol die soms onder (hoog)spanning staat.

De Omgevingswet faciliteert het gebruik van ‘open normen’ op grotere schaal. Dat wordt best even wennen voor professionals. TU Delft-hoogleraar Marlon Boeve neemt deze aanpak onder de loep. Daarbij passeren ook de eerste praktijkervaringen de revue. Wat zijn de lessen uit de jurisprudentie?

Veel meer kleine en middelgrote gemeenten willen aan de slag met deelmobiliteit in gebiedsontwikkelingen. Een betere samenwerking tussen ontwikkelaars en overheden is nodig om die stap ook daadwerkelijk te kunnen zetten. Dat geldt ook voor beter inzicht in de wensen van de eindgebruiker.

TU Delft-onderzoeker Jutta Hinterleitner ging mee als ‘kwaliteitsluisteraar’ op de reis die Mooi Nederland heet en rapporteert over haar bevindingen. Het altijd lastige begrip ruimtelijke kwaliteit stond centraal. Conclusie: de projecten geven moed, door aan te tonen wat er wél kan.

Gebiedsontwikkelaars, vergeet de stad ook niet voor te bereiden op de nacht. Dat is de oproep van onderzoeker Jess Reia. Beleidsmakers en wetenschappers houden volgens haar bij het ontwikkelen wel steeds meer rekening met de nachtelijke uren, maar de nacht is veel complexer en invloedrijker binnen gebiedsontwikkeling dan gedacht.

STIPO-adviseurs Jaap Schoufour en Mattijs van ’t Hoff voelen de spanning. Aan de ene kant willen bedrijven graag in de stad blijven c.q. daar een plek vinden. Aan de andere kant zouden ze overlast veroorzaken en staan er andere functies te trappelen om hun plaats in te nemen. Hoe kunnen we dan toch de mix mogelijk maken?


Cover: ‘Weekoverzicht Cover’ door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)


Jasper_monster_sandervanwettum door Sander van Wettum (bron: SKG)

Door Jasper Monster

Redacteur Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

sportcampus Zuiderpark, Den Haag door Menno van der Haven (bron: shutterstock)

Wat is goed in de ruimtelijke ordening?

De vraag ‘wat is een goede ruimtelijke ordening?’ wint aan gewicht nu we als samenleving meer ambities hebben dan er aan ruimte beschikbaar is. Alle reden voor een nadere reflectie, door hoogleraren Marlon Boeve en Co Verdaas.

Uitgelicht
Analyse

24 april 2024

Centrum Haarlem door Maykova Galina (bron: shutterstock)

Lokaal kijken naar de lange termijn, de visie en ervaringen van Willem Hein Schenk

In het boekje Sturen op Stadsarrangementen deelt architect Willem Hein Schenk de inzichten die hij verkreeg met zijn podcastserie de Haarlem Sessies. In een interview vertelt hij wat zijn belangrijkste lessen zijn: “Kijk naar de lange termijn”.

Interview

24 april 2024

Hoge Vucht, Breda door XL Creations (bron: shutterstock)

Een beter perspectief voor kansarme buurten, zo doet Breda dat

Het bieden van meer perspectief aan bewoners van kansarme wijken is geen sinecure. Lokaal kan daar het nodige voor gedaan worden, maar ook hogere overheden moeten meedoen. In Breda worden ze actief bij de problematiek betrokken.

Casus

23 april 2024