Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van nieuwe kansen

12 januari 2023

2 minuten

Weekoverzicht
Dit zijn dé stukken die je gelezen moet hebben om helemaal bij te zijn bij de (gebieds)ontwikkelingen van de afgelopen week. De rode draad deze keer: nieuwe kansen. Voor naoorlogse wijken, voor bouwen in tijden van stikstof en voor leefbare steden.

In zijn column maakt Annius Hoornstra zich druk over het vergadercircus waarin steeds meer duurzame doelen om voorrang strijden. Om dit effectief te maken, pleit hij voor de Nutsmaker: een ambtenaar die nieuwe duurzame kansen concreet maakt.

Juist nu het economische tij tegenzit, liggen er kansen voor vernieuwing van naoorlogse wijken in het versterken en benutten van sociale netwerken van bewoners. Ontwikkelaars Imane Himmit en Maaike Schravesande geven daarvoor drie adviezen.

Het wil nog onvoldoende vlotten met de woningbouwproductie, terwijl de ambities torenhoog zijn. Een nieuwe kans om de ergste nood te lenigen is de bouw van flexwoningen, die het Rijk probeert aan te jagen. Ook al blijkt dat nog een hele kluif.

Stikstof is een van de belemmeringen die het bouwen van woningen beperkt. Maar er zijn weldegelijk nog kansen. Het is dan wel raadzaam om de zes vuistregels van Anna Colignon en Liesbeth Berkouwer van advocatenkantoor Stibbe in acht te nemen.

En voor de stad als geheel bestaan er ook nieuwe kansen, zo laat Canadees onderzoek zien. Want minder auto’s op straat heeft niet alleen een gunstig effect op de leefomgeving. Het levert ook nog eens inkomsten op.

GO.nu Banner uitvoeringskracht door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

‘GO.nu Banner uitvoeringskracht’ door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Kom ook naar het SKG Jaarcongres op 30 maart in Amersfoort!

Het SKG Jaarcongres staat volledig in het teken van uitvoeringskracht voor een duurzame leefomgeving. Het definitieve programma wordt nog bekendgemaakt, maar u kunt zich hier alvast aanmelden.


Cover: ‘Weekoverzicht Cover’ door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)


Portret - Joost Zonneveld

Door Joost Zonneveld

Hoofdredacteur van Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

Eerste woning in Sidhadorp, Lelystad door Rob Bogaerts / Anefo (bron: Wikimedia Commons)

Van de groeikernen via Vinex naar de Novex, Michelle Provoost zoekt naar lessen

Vinex blijft de gemoederen bezig houden, nu ook in een historisch perspectief en een vergelijking met de groeikernen. INTI-directeur Michelle Provoost pleitte in de PBL-Academielezing voor meer continuïteit in beleid.

Verslag

12 juli 2024

Katwijk aan Zee door Bjoern Wylezich (bron: Shutterstock)

Prioriteren bij woningbouw, dit stappenplan helpt bij het maken van keuzes

Veel bestuurders en beleidsmakers worstelen met de vraag wat ze voorrang moeten geven bij het verdelen van de beschikbare, schaarse ruimte. Het schuurt vooral bij de prioritering van woningbouwplannen. Arcadis Overmorgen ontwikkelde een stappenplan.

Verslag

12 juli 2024

Cover weekoverzicht van week 28 door Gebiedsontwikkeling.nu (bron: Gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was een week om zorgvuldig te werk gaan

Zorgvuldiger omgaan met de beschikbare ruimte, met het begrip brede welvaart en verdichting van naoorlogse wijken. Deze week staat zorgvuldigheid centraal in de artikelen op Gebiedsontwikkeling.nu.

Weekoverzicht

11 juli 2024