Weekoverzicht Cover door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)

Dit was de week van waken voor te hoge verwachtingen

15 december 2022

2 minuten

Weekoverzicht
Dit zijn dé stukken die je gelezen moet hebben om helemaal bij te zijn bij de (gebieds)ontwikkelingen van de afgelopen week. Dit keer waken we voor te hoge verwachtingen. Of dat nu gaat om de sociale impact van samenwerking in een Rotterdamse wijk, het verkleinen van economische verschillen of de aanleg van nieuwe natuur.

Net als in veel andere grote steden is het niet realistisch een ruime betaalbare woning te vinden. Maar journalist Jaco Boer ging de grens over en laat zien dat er een populaire oplossing is: clusterwoningen die gekenmerkt worden door grote gemeenschappelijke ruimten met alle voorzieningen die de (stads)mens zich maar wenst.

In haar evaluatie van stadsvernieuwing in de Rotterdamse wijk Bospolder-Tussendijken waarschuwt onderzoeker Linda Zuijderwijk dat “samenwerken aan gecombineerde opgaven in een bestaande wijk an sich geen garantie voor succes is”.

De Europese vastgoedwereld heeft weinig fiducie in 2023. Uit een uitgebreide enquête van het Urban Land Institute blijkt dat de investeringen in vastgoed afnemen. Opvallend is wel dat duurzaamheid op de langere termijn een moneymaker wordt: ‘Verantwoord kapitalisme’ wordt dominant, is de verwachting.

Intussen zijn de verwachtingen voor de Nederlandse situatie ook niet rooskleurig. Wel voor enkele regio’s die het over het algemeen al goed doen, maar de verschillen binnen Nederland worden alleen maar groter. Het is tijd voor brede welvaart-beleid op regionaal niveau.

Tot slot: de aanleg van nieuwe natuur. Nederland heeft beloofd daar serieus werk van te maken, maar de realiteit loopt flink achter bij de verwachtingen. Het is daarbij de vraag of alle instrumenten voor het creëren van nieuwe natuur wel worden benut.


Cover: ‘Weekoverzicht Cover’ door Ineke Lammers (bron: gebiedsontwikkeling.nu)


Portret - Joost Zonneveld

Door Joost Zonneveld

Hoofdredacteur van Gebiedsontwikkeling.nu


Meest recent

Het panel op de PROVADA door PROVADA (bron: PROVADA)

“Alleen het Rijk betrekken om voor elkaar te krijgen wat alleen jullie zo graag willen? Dat zou wel heel gemakkelijk zijn”

Een pittig debat tijdens de PROVADA gaf inzicht hoe overheden en marktpartijen zich momenteel tot elkaar verhouden. Er is een gedeeld gevoel van urgentie om snel meer gebieden te ontwikkelen. Maar de vijandbeelden blijven hardnekkig.

Verslag

19 juni 2024

Developing places for human capabilities door Céline Janssen, Ineke Lammers & Stella Groenewoud (bron: Céline Janssen, Ineke Lammers & Stella Groenewoud)

Sturen op sociale duurzaamheid, dit kan gebiedsontwikkeling bijdragen

Hoe kunnen we via gebiedsontwikkeling de sociale duurzaamheid in de stad verbeteren? Voor haar promotieonderzoek keek Céline Janssen naar vier projecten in drie landen. Ze vat de belangrijkste inzichten uit deze uitgebreide analyse samen.

Uitgelicht
Onderzoek

19 juni 2024

Brug over Amsterdams Rijn Kanaal door MyStockVideo (bron: Shutterstock)

College van Rijksadviseurs: zet in op de langere termijn voor nationale ruimtelijke keuzes

Nadat het PBL eerder al de ruimtelijke voorstellen van de provincies kraakte (bedoeld als opmaat voor de Nota Ruimte), doet het College van Rijksadviseurs ook een duit in het zakje. Zeven punten worden benoemd voor de kwaliteit op langere termijn.

Analyse

18 juni 2024